În perioada septembrie 2016 - iulie 2017 Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.), filiala Iași a implementat proiectul ”Voluntar pentru un copil cu autism”, finanțat de Primăria Municipiului Iași, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Bugetul total al proiectului a fost de 62.839 lei, din care 56.555 lei finanțare din partea Consiliului Local Iași și 6.238 lei co-finanțare din partea A.N.C.A.A.R. Iași. Scopul proiectului a fost îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de organizație către beneficiarii diagnosticați cu autism și către familiile acestora din Iași, care sunt membri ai asociației.

Obiectivele specifice ale proiectului au urmărit, pe de o parte, utilizarea eficientă a resurselor umane voluntare ale organizației și furnizarea de ședințe de terapie logopedică pe parcursul derulării proiectului iar, pe de altă parte, dezvoltarea capacității organizaționale prin elaborarea unui plan strategic al asociației.

Rezultatele proiectului au fost:
• 33 de voluntari au fost înscriși în baza de date a asociației și au participat la un proces de instruire  internă pentru dobândirea unor abilități specifice intervenției în cazul persoanelor diagnosticate cu autism.
• 15 copii și tineri diagnosticați cu autism, beneficiari ai ANCAAR Iași, au participat la ședințe de terapie logopedică pe parcursul derulării proiectului.
• 30 de cadre didactice din școlile din județul Iași au fost informate cu privire la provocările integrării copiilor cu autism în școala de masă în raport cu relația cu părinții copiilor tipici din clasă.
• 60 de familii, membre ale asociației, vor beneficia de servicii de mai bună calitate, prin elaborarea planului strategic organizațional.