Organizația Umanitară CONCORDIA a organizat conferința finală a Proiectului „Personal specializat pentru servicii sociale de calitate în Europa de Est“, pe 12 septembrie, la ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. 

Evenimentul a evidențiat necesitatea dezvoltării competențelor profesioniștilor din domeniul social și a prilejuit lansarea ghidului de formare „4,3,2,1… START de la Managementul sinelui la management social - Instrumente educaționale pentru managerii din serviciile sociale“, ghid dedicat managerilor și viitorilor manageri din domeniul social. 

Au avut loc dezbateri cu privire la politicile publice în sprijinul profesionalizării serviciilor sociale din România, standardele europene în managementul social, provocările furnizorilor de servicii sociale din România în dezvoltarea resurselor umane și impactul formării profesionale în dezvoltarea serviciilor sociale, la care au participat Doamna Elena Solomonesc, Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Domnul Franz Karl Prüller, Senior Advisor Erste Foundation NGO Academy, Doamna Karin Krischanitz, Expert ASOM și Kardinal König Haus, precum și Doamna Diana Chiriacescu, Director Executiv FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale).

În cadrul evenimentului au fost prezenți 100 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale din România și Bulgaria, precum și personalități din mediul academic românesc și austriac. 

Proiectul „Personal specializat pentru servicii sociale de calitate în Europa de Est“ s-a desfășurat pe o perioadă de doi ani, valoarea finanțării obținute prin Programul Uniunii Europene ERASMUS+ fiind de 78.930 EUR. Proiectul a fost implementat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Kardinal König Haus Bildungszentrum der Jesuiten und der Caritas gemeinnützige Ges.m.b.H. din Austria și CONCORDIA Bulgaria. 

Prin intermediul programului susținut de această finanțare, CONCORDIA Academia a reușit să dezvolte atât capacitatea de formare în managementul serviciilor sociale, cât mai cu seamă competențele determinante pentru profesioniștii cu responsabilități în sfera managementului de servicii sociale, prin cursuri de perfecționare pentru 21 de practicieni activi în ONG-uri sau instituții publice furnizoare de servicii sociale în România și Bulgaria.
 

„Implementarea unui sistem de management al performanței în organizație, destinat facilitării atingerii obiectivelor organizaționale, va evidenția fără putință de tăgadă nevoia specialiștilor de a avea acces la formări calitative, adaptate, inovatoare. În acest mod se asigură resursa vitală a echipei, iar organizația, recunoscând nevoia și oferind soluția programelor de formare calitative și customizate, dă dovadă de maturitate, responsabilitate față de profesioniștii săi și adaptabilitate.“
- Doamna Irina Adăscăliței, Director CONCORDIA Academia. 

Materialele de formare dezvoltate în cadrul proiectului se remarcă prin caracterul inovator și sunt bazate pe colectarea de experiență practică și testare, incluzând aspecte care țin de diferențele culturale, reieșite din schimburile internaționale și implicarea partenerilor din cele trei țări. Elementul inovator de bază a fost aducerea expertizei Kardinal König Haus, care a contribuit la accelerarea dezvoltării standardelor metologice și didactice ale partenerilor de proiect și care a pus la dispoziție toate metodele și formatele de învățare pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului: workshop-uri, job shadowing, ateliere de dezvoltare, supervizare și mentoring. 

Prin acest proiect, CONCORDIA Academia a contribuit la creșterea calității serviciilor sociale în Europa de Est, prin multiplicarea acestui program de formare pentru aproximativ 80 de manageri în servicii sociale, atât din organizații private, cât și din instituții publice. 

Pentru a descărca ghidul, click aici

***
CONCORDIA România
este o organizație independentă, neguvernamentală și non - profit, cu un istoric de 27 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate, spre o viață independentă și autonomă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova, și se adresează unui număr de 2.000 de persoane în fiecare an. Pentru mai multe informații, accesați www.concordia.org.ro.

CONCORDIA Bulgaria este o organizație non-profit, înființată în 2007, care asigură sprijinul copiilor, tinerilor și familiilor din grupuri și comunități marginalizate. Organizația asigură opt servicii sociale diferite, pentru 120 de copii și tineri – servicii rezidențiale, semi-rezidențiale, centru de zi și muncă în comunitate. Echipa CONCORDIA Bulgaria este formată din 40 de angajați, lucrători sociali, pedagogi, psihologi, manageri și personal suport și este susținută de consultanți externi și de voluntari. Pentru mai multe informații accesați www.concordia.bg.

Centrul de Educație și Formare al Iezuiților și al Caritas - Kardinal König Haus este o societate privată constituită în temeiul legislatiei austriece. Din 1967, cunoscut sub numele "Centrul de Educație Socială" și, din 1999, cu denumirea comercială de Kardinal König Haus, centrul oferă o gamă largă de cursuri, prelegeri și seminarii. Organizația numară 47 de angajați și 32 de voluntari. Pentru mai multe informații accesați http://www.kardinal-koenig-haus.at/index.php?m=485&l=en.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014 - 2020. Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 - 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională), prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele. Pentru mai multe informații accesați http://www.erasmusplus.ro/.

Acest document a fost pregătit pentru Comisia Europeană și reflectă punctul de vedere al autorului. Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute de acesta.