Guvernul Republicii Coreea donează un milion de dolari pentru consolidarea sprijinului pe care UNICEF îl oferă Guvernului României ca răspuns la criza refugiaților ucraineni. Anunțul donației a fost făcut de Excelența sa, domnul Rim Kap-soo, Ambasadorul Republicii Coreea în România și de către doamna Anna Riatti, Reprezentantul UNICEF în România, astăzi, după vizita la centrul de sprijin Blue Dot pentru copiii și familiile de refugiați, aflat în Sectorul 6 din București.

Centrul Blue Dot face parte dintr-o rețea de centre de sprijin înființate de UNICEF și partenerii săi pe teritoriul țării, printre care se numără autoritățile centrale, județene și locale, organizații ale societății civile și Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), pentru a răspunde nevoilor de bază ale copiilor și familiilor care s-au refugiat în România, oferindu-le servicii esențiale.

“Guvernul coreean este foarte conștient de suferințele poporului ucrainean și ale refugiaților, cauzate de războiul prelungit. În acest sens, guvernul nostru și-a arătat sprijinul prin donații continue. Pe lângă asistența umanitară de 100 de milioane de dolari către guvernul ucrainean, guvernul coreean își diversifică canalele de asistență prin UNICEF, pentru a le oferi celor cu nevoi urgente sprijin direct, iar această donație reprezintă unul dintre aceste eforturi. Este foarte important să vedem cum sprijinul nostru se materializează în ajutor oferit copiilor și familiilor din centrul Blue Dot din Sectorul 6, iar ambasada va continua cooperarea cu centrul Blue Dot. Republica Coreea va participa activ în eforturile de reconstrucție și refacere ale Ucrainei”, a spus Excelența sa, Rim Kap-soo, Ambasadorul Republicii Coreea în România.

“Suntem recunoscători pentru contribuția generoasă a Republicii Coreea, care ne permite să ne extindem sprijinul acordat Guvernului în răspunsul la criza umanitară generată de războiul din Ucraina. Această donație ne va ajuta pe noi și pe partenerii noștri să oferim servicii esențiale integrate precum cele de informare și consiliere, reunificare a familiilor, spații dedicate mamei și copilului celor care în prezent și-au găsit adăpost în România, concentrându-ne în special pe copiii cei mai vulnerabili. În aceste momente dificile, copiii și familiile lor necesită și merită un mediu sigur, în care să li se acorde protecție adecvată”, a afirmat Anna Riatti, Reprezentantul UNICEF în România.


“Încă din prima zi a războiului, autoritățile Sectorului 6 din București au abordat nevoile refugiaților ucraineni adulți și copii însoțiți de familii. Am fost în strânsă legătură cu UNICEF și alte organizații ale societății civile pentru a dezvolta servicii, inclusiv accesul la cazare, servicii medicale, consiliere juridică, grădiniță și școală, servicii de îngrijire, învățare și abilități parentale, școli de vară, cursuri de limbă română și integrare socială în ansamblu. Scopul este susținerea familiilor ucrainene pentru a deveni independente și complet integrate social.
Pe termen mediu și lung, am considerat important să continuăm parteneriatul dintre primărie, UNICEF și alte părți interesate folosind serviciile îmbunătățite pentru a facilita incluziune socială a copiilor ucraineni și a familiilor prin conectarea lor cu alți copii români și facilitarea accesului la muncă pentru părinții lor, la locuințe și consiliere. De aceea suntem deschiși să continuăm parteneriatul cu toate părțile implicate și să susținem integrarea pe termen lung a refugiaților. Centrul Blue Dot Sector 6 asigură sprijin pentru refugiații care are solicită ajutor în acest sector. Centrul este rezultatul parteneriatului dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6, București, și UNICEF. Peste 2.500 de refugiați au fost asistați de lucrătorii sociali ai Sectorului 6 și, datorită parteneriatelor public-privat, peste jumătate din ei au fost integrați în comunitatea noastră sau au primit suport pentru integrarea în România”, a declarat Cirpian Ciucu, Primarul Sectorului 6.


Până în prezent, UNICEF și partenerii săi au înființat 11 centre Blue Dot în România și lucrează pentru a deschide și mai multe centre de sprijin pentru copiii refugiați și familiile lor în alte zone ale țării, în funcție de nevoile copiilor refugiați. Scopul este acela de a conecta aceste centre Blue Dot pentru a ne asigura că toți copiii sunt protejați pe parcursul călătoriei lor și că ajung în siguranță la destinație.
Până la începutul lunii august 2022, peste 42.000 de femei și copii refugiați ucraineni au beneficiat de cel puțin un tip de serviciu de sprijin oferit în centrele Blue Dot din România. Pe termen mediu și lung, UNICEF lucrează cu partenerii săi pentru a se asigura că familiile și copii primesc toate serviciile și sprijinul necesare – de la cele de sănătate până la cele de educație și protecție, din momentul trecerii frontierei până la destinația lor în România sau dincolo de granițele țării.

***

Despre Ambasada Republicii Coreea

Ambasada Republicii Coreea a fost înființată în iunie 1990. Lucrăm în beneficiul ambelor state, Republica Coreea și România și al popoarelor celor două țări. În acest sens, Ambasada și-a consolidat cooperarea bilaterală în domeniul politicii, al economiei, culturii, educației, științei și cooperării internaționale.
Pentru mai multe informații despre Ambasada Coreei și misiunile sale, vizitați: https://overseas.mofa.go.kr/ro-ro/index.do.

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.
Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.

Despre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București (DGASPC Sector 6) desfășoară măsuri de asistență socială, la nivelul sectorului, în domeniul protecției copilului, a familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, precum și oricăror persoane aflate în nevoie, inclusiv refugiaților.
Pentru mai multe informații cu privire la DGASPC Sector 6 și activitatea sa în domeniul asistenței sociale, vizitați www.asistentasociala6.ro.