Cele 52 de organizatii neguvernamentale membre ale Retelei SenioriNET, reunite la intalnirea de lucru din Bucuresti in perioada 28-30 septembrie 2015, atrag atentia autoritatilor locale si centrale asupra necesitatii de a sustine in mod concret si real serviciile adresate varstnicilor. SenioriNet isi exprima ingrijorarea privind transparenta scazuta a autoritatilor centrale si multiplele modificari legislative propuse fara consultarea societatii civile in anul 2015, precum Ordonanta nr. 31/2015  sau Hotararea nr. 481/2015 , care vor avea afecta in mod direct calitatea serviciilor oferite varstnicilor si vor limita accesul acestora la servicii sociale si medicale.  

SenioriNet sustine respectarea drepurilor varstnicului in Romania si considera ca toti varstnicii din Romania au dreptul la servicii medicale si sociale, indiferent de mediul lor de rezidenta sau de resursele financiare de care dispun. In acest context propunem o serie de recomandari privind asigurarea cadrului necesar dezvoltarii acestor servicii: 
- Transpunerea in legislatia nationala privind achizitiile publice, a capitolului aferent serviicilor sociale din  Directiva UE 24/2014; 
-  Stabilirea unui cost mediu pe beneficiar fundamentat pe costuri reale; 
- Crearea unui departament sau formarea unei persoane din cadrul autoritatii publice locale care sa tina legatura cu ONG-urile furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu;
-  Introducerea unor facilitati in vederea promovarii si stimularii ingrijirii la domiciliu; 
- Crearea unei baze de date comuna cu furnizori de servicii de ingrijiri la domiciliu (publici si privati).
 
***
Reteaua SenioriNET este initiata de Confederatia Caritas Romania in parteneriat cu Fundatia Crucea Alb Galbena, Asociatia Habilitas, Asociatia ADAM si Asociatia Four Change. In prezent, Reteaua SenioriNET reuneste  52 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijiri la domiciliu. Reteaua SenioriNET isi propune sa creasca accesul varstnicilor din Romania la servicii de ingrijire la domiciliu prin dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din sectorul social si sustinerea participarii lor active in formularea politicilor publice. 
 
Pentru orice informatii legate de reteaua SenioriNET, ne puteti contacta la e-mail: SenioriNET@caritas.org.ro sau telefon 0746.607.031, persoane de contact Doina Crangasu, Director Executiv Confederatia Caritas si Aurelia Pasare, Coordonator de comunicare.