# Cauzele care determina gradul scazut de ocupare a grupurilor vulnerabile.
# Principalele probleme ale sistemului de prestatii sociale. 
# Obstacolele majore ale furnizorilor de servicii sociale intr-o comunitate.
# Carentele pachetului legislativ care reglementeaza functionarea in domeniul asistentei sociale. 
# Cele mai importante nevoi in materie de formare/calificare ale grupurilor vulnerabile.

Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) si beneficiind de experienta si know-how-ul celor prezenti, s-au identificat principalele problemele de adresat si s-a urmarit determinarea masurilor optime de adoptat. Astfel, pentru a preveni Calitatea slaba a cursurilor de formare, s-au propus masuri care sa vizeze inasprirea conditiilor de acreditare a furnizorilor de formare profesionala; pregatirea corecta si conforma a formatorilor; verificarea calitatii cursurilor si monitorizarea implementarii lor; consilierea si evaluare psiho-profesionala a cursantului inainte ca acesta sa opteze pentru participarea la un curs. 

Totodata, in ceea ce priveste Finantarea directa a serviciilor, verificarea si responsabilizarea furnizorilor s-au mentionat ca solutii: existenta unui program la nivel national-includerea consilierii vocationale pe etape de dezvoltare; evaluarea de competente si corelarea cu procesul de informare si consiliere; implicarea angajatorilor in programe de orientare profesionala si colaborarea cu acestia in vederea integrarii profesionale a grupurilor vulnerabile.

Fata de problema care priveste lipsa personalului calificat din asistenta sociala si plafonul salarial scazut, precum si supraincarcarea cu sarcini a persoanelor responsabile, s-au identificat ca posibile masuri: identificarea competentelor corecte pentru fiecare post pentru a satisface nevoile beneficiarilor; formarea profesionala continua cu supervizare a personalului din asistenta sociala; existenta unor standarde de cost pentru fiecare activitate din serviciile sociale; contractarea serviciilor sociale de catre ONG-uri; lobby si advocacy al organizatiilor profesionale in vederea modificarii normei.

Legat de Lipsa dialogului social real intre ONG-Guvern-Sindicate/Patronate, solutiile imaginate au propus: existenta unei organizatii umbrela active care sa reprezinte sectorul de social; comunicarea clara a dezbaterilor din domeniul dialogului social; coagularea structurilor federative; stabilirea unor axe strategice pe domenii de interventie si stabilirea unui sistem permanent de evaluare a nevoilor cu adecvarea metodelor.
In ceea ce priveste Nevoia de programe integrate pentru asistarea continua a beneficiarilor pana la integrarea sociala si economica, solutiile propuse s-au concentrat pe identificarea cerintelor reale ale pietei muncii; existenta unor programe de educatie timpurie in domeniul orientarii profesionale; aplicarea corecta a legii locuintelor sociale si asigurarea serviciului de asigurari medicale permanente.

***
Evenimentul s-a desfasurat in cadrul proiectului SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate implementat de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau si cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!