Gala „Pentru Voi” este organizata in fiecare an de catre Fundaþia "Pentru Voi" din Timisoara cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizablitati, pentru a mulþumi colaboratorilor pentru sprijinul adus la îndeplinirea misiunii Fundaþiei.