Asociatia "Bucurestiul meu drag" va invita in excursia Bucurestiul interbelic. Traseu: - Piata Romana - str. Eminescu - zona bisericii Silvestru - Calea Mosilor, zona veche - Piata Sf. Gheorghe. Loc intalnire - Statia de metrou Piata Romana, afara, iesirea dinspre coloane, ora 11.00.