Gala Societății Civile este cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România. Ediția 21 a Galei Societății Civile se va desfășura în perioada martie - septembrie 2023.


CALENDAR:

Înscrieri în competiția GSC, ediția 21: 20 martie – 28 aprilie 10 mai, ora 23:59
Aprobarea proiectelor în competiție: 15 mai - 7 iunie 2023
Evaluarea proiectelor: 13 iunie - 16 august 2023 (2 etape de jurizare)
Gala de Premiere: septembrie

În această secțiune se pot înscrie proiecte implementate pentru creșterea accesului și standardelor calitative în sistemul educațional, de școlarizare și în cadrul procesului de învățare, de dezvoltare educațională formală sau non-formală (care nu implică componente de asistență & incluziune socială).

În această secțiune mai pot fi încadrate și:

 • proiecte prin care se oferă alternative educaționale în vederea facilitării procesului de învățare și de susținere a performanței în domeniul educațional;
 • proiecte de suplinire a cunoștințelor teoretice și practice în anumite domenii prin proiecte de tutorat / dezbateri ce implică transfer de informații, cunoștințe și know-how;
 • proiecte cu un impact educațional direct și măsurabil;
 • proiecte de conștientizare privind sistemul educațional;
 • ghiduri, manuale de bune practici sau alte materiale cu rol educațional pentru diferite categorii de beneficiari;
 • proiecte de cercetare din domeniul educațional.

În această secțiune pot fi înscrise atât proiecte care au ca scop prezentarea, promovarea, conservarea și/sau protejarea resurselor și patrimoniului cultural, cât și proiecte dedicate manifestărilor artistice sau evenimentelor cultural-artistice.

În această secțiune mai pot fi încadrate și proiecte:

 • de susținere și promovare a studiilor în domenii cultural-artistice sau a unor aptitudini artistice în rândul anumitor categorii de beneficiari;
 • pentru promovarea spiritului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor / cutumelor;
 • de valorificare a patrimoniului turistic și de reprezentare a identității și valorii culturale;
 • pentru reafirmarea culturii / artelor în rândul unor anumite categorii de beneficiari;
 • interculturale, de cercetare, informare pentru public privind arta, resursele culturale;
 • de producție artistică sau destinate consumului cultural, care promovează dialogul intercultural.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte implementate pentru apărarea drepturilor omului, civile și cetățenești, ale copiilor, femeilor, ale minorităților etnice - de combatere a segregării în rândul minorităților, a grupurilor vulnerabile.

Mai pot fi încadrate în secțiune:

 • inițiative de lobby – pentru influențarea, modificarea legilor, politicilor publice în vederea oferirii anumitor facilități sau pentru dezvoltarea anumitor servicii specializate pentru cetățeni / anumite categorii de beneficiari;
 • proiecte de informare asupra drepturilor garantate prin lege sau proiecte prin care este facilitat accesul cetățenilor / anumitor categorii de beneficiari la drepturile garantate prin lege;
 • proiecte implementate pentru prevenirea încălcării anumitor drepturi, de tip watch-dog sau prin care sunt soluționate încălcări grave ale acestora;
 • proiecte prin care sunt realizate rapoarte care analizează respectarea și aplicarea drepturilor.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte pentru dezvoltarea și/sau promovarea spiritului civic și a inițiativelor civice ale sectorului.

Pot fi înscrise în secțiune:

 • proiecte ce conțin acțiuni de advocacy sau acțiuni precum: proteste, petiții, dezbateri publice pentru diferite problematici;
 • inițiative de mobilizare și participare publică, de bună guvernare, transparență decizională;
 • proiecte de educație civică, care au rezultate cuantificabile și care generează schimbări în spațiul public, comun, pe termen mediu sau lung.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte prin care se oferă și se dezvoltă servicii medicale, de reabilitare psihologică sau de consiliere pentru anumite categorii de beneficiari.

În plus, secțiunea poate cuprinde proiecte:

 • prin care se oferă soluții paliative și medicale de specialitate pentru vindecarea anumitor boli fizice sau psihice și sindroame;
 • de înființare sau renovare și utilare a unor spitale, departamente din cadrul spitalelor sau a anumitor centre (de suport specializate);
 • care oferă servicii de asistență specializată gratuită (medicală, psihologică) sau servicii gratuite de testări periodice, de constituire a anumitor registre de contabilizare a numărului pentru diferite categorii de bolnavi;
 • prin care sunt asigurate servicii de prevenire a anumitor boli;
 • de organizare a sesiunilor de recoltare sangvină pentru îmbunătățirea rezervelor de sânge;
 • care includ activități sportive cu scopul promovării unui stil de viață sănătos și prevenirii sedentarismului sau altor probleme de ordin medical asociate cu lipsa mișcării.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte care au ca scop și rezultate incluziunea socială în piața muncii și participarea/integrarea activă în aspecte economice, sociale, culturale și politice ale societății, prin oferirea de servicii profesionale sau de incluziune școlară. Proiectele vizează bătrâni, tineri, persoane cu dizabilități intelectuale, psihice, fizice sau alte grupuri vulnerabile.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte care au ca scop și rezultate oferirea de servicii de asistență socială și suport în asigurarea unor nevoi de bază pentru pesoane fără adăpost, persoane infectate cu HIV / SIDA, victime ale violenței domestice, persoane toxico-dependente. Secțiunea cuprinde și proiecte de asistență la domiciliu, pentru mediul rural, persoane aflate în dificultate / situații de risc, persoane care părăsesc sistemul de protecție a copilului și alte grupuri vulnerabile.

În această secțiune pot fi înscrise activități de mobilizare și implicare a beneficiarilor în procese de ecologizare, reciclare, prin activități de colectare separată, de conservare / refacere a spațiilor verzi, de plantare sau alte activități de protecție a mediului înconjurător.

Tot aici se pot înscrie:
• proiecte de informare și conștientizare care implică activități de educație ecologică;
• proiecte care vizează și oferă prin implementare soluții pentru protecția mediului, a ariilor protejate din România și a spațiilor verzi urbane;
• proiecte de reabilitare ecologică a anumitor zone și de îmbunătățire a condițiilor de mediu.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte care vizează dezvoltarea socială și/sau economică a anumitor categorii vulnerabile sau zone defavorizate (ex: mediul rural) prin oferirea unor servicii care să le permită o dezvoltare durabilă, continuă și după încheierea proiectelor. Proiecte care susțin și încurajează dezvoltarea durabilă a sectorului social – economic.

În această secțiune mai pot fi încadrate și:

 • proiecte de informare care pun la dispoziția anumitor categorii de beneficiari informații esențiale și soluții de facilitare a accesului de ocupare pe piața muncii / implementate pentru creșterea nivelului de competențe personale și profesionale sau antreprenoriale.
 • proiecte care au ca scop dezvoltarea economiei sociale / antreprenoriat social / social business
 • proiecte de formare și dezvoltare profesională / proiecte ale organizațiilor profesionale;
 • proiecte care ilustrează și promovează practici responsabile de business, exemple de succes și bune practici din domeniul economiei sociale;
 • proiecte care oferă granturi altor ONG-uri, know how-ul și instrumentele necesare din domeniul managementului de proiect (control, monitorizare și evaluare) pentru a implementa alte proiecte în vederea soluționării unor probleme cu care societatea se confruntă.

! Câștigătorii Premiilor I din secțiunile Categoriei A vor intra automat în cursa pentru Marele Premiu.

CATEGORIA B

În această secțiune pot fi înscrise proiecte, din diferite domenii, în cadrul cărora voluntarii au reprezentat un element indispensabil, fără de care proiectele nu ar fi putut fi implementate. Membrii juriului vor urmări, în proiectele înscrise în secțiune, elemente ale implicării active a voluntarilor și rolul lor semnificativ în desfășurarea activităților proiectului.

Notă: În ediția 2023, secțiunea Proiecte și campanii de Voluntariat își schimbă denumirea în Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor. Pot fi înscrise aici proiecte în cadrul cărora cel mai important element îl reprezintă voluntarii.

!! Secțiunea are, începând cu 2023, un formular de înscriere separat. Acesta poate fi parcurs aici.

! Câștigătorul Premiului I din secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor va intra automat în cursa pentru Marele Premiu.

În cadrul acestei secțiuni pot fi înscrise doar PROGRAME = proiecte din diferite domenii, cu o durată de cel puțin 3 ani și cu caracter continuu în cadrul unei organizații (parte din portofoliul constant al ONG-ului), unui grup de inițiativă civică sau dezvoltat de o persoană fizică.

Pentru ediția 2023, programele trebuie înscrise în competiție cu o perioadă de implementare de 3 ani (2020 - 2021 - 2022) și va trebui detaliat un set de activități desfășurate pentru fiecare dintre acești ani.
Programele înscrise la edițiile anterioare ale Galei Societății Civile pot fi înscrise din nou în această secțiune doar dacă ultima înscriere a fost făcută la ediția din 2020 a Galei Societății Civile (pentru a evita repetarea perioadei de implementare).

!! Proiectele finalizate, componente de 1 AN ale programelor înscrise în această secțiune, pot fi încadrate în secțiunile Categoriei A sau în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (categoria B) doar cu perioada ianuarie- decembrie 2022, conform condițiilor din Regulamentul competiției.

! Secțiunea are un formular de înscriere separat. Acesta poate fi parcurs aici.

În cadrul acestei secțiuni pot fi înscrise campanii sociale de comunicare, dezvoltate de agenții de publicitate sau consultanți independenți, care au ca scop informarea și/sau conștientizarea asupra unor probleme cu care societatea sau anumite comunități și grupuri se confruntă.

Ca să fie eligibilă pentru înscriere, o campanie trebuie să prezinte un mix bogat de medii și canale de comunicare (spoturi TV sau radio, platforme de social media, influencer marketing, website-uri, campanii digitale, executii de PR, outdoor & print etc.)

! Înscrierile din această secțiune vor fi evaluate de către o echipă formată din specialiști în marketing și publicitate.

! Este singura secțiune din cadrul competiției în care pot fi înscrise campanii de către orice entitate: agenții de publicitate, consultanți independenți, freelanceri. Acestora li se adaugă și companii, ONG-uri, grupuri de inițiativă civică, persoane fizice sau instituții publice.

Pot fi înscrise în cadrul acestei secțiuni doar campanii implementate în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022. Campaniile înscrise la ediția anterioară a Galei Societății Civile nu mai pot fi înscrise în competiție cu aceeași perioadă de implementare.

! Secțiunea are un formular de înscriere separat. Acesta poate fi parcurs aici.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte gândite și implementate de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani. Proiectele trebuie să demonstreze implicarea civică a tinerilor prin acțiuni dedicate oricărui tip de beneficiar și din orice sferă de interes.

Exemple de zone de acțiune: protecția mediului, educație, soluții tehnologice, artă, cultură, comportament civic, voluntariat, ajutorare a unor grupuri vulnerabile, lobby & advocacy și altele.
Participanții în această secțiune pot fi organizații neguvernamentale (ex: asociații studențești sau liceale), grupuri de initiațivă (ex: un grup de tineri care se organizează pentru a face o acțiune) sau persoane fizice (un singur tânăr / tânără care face o acțiune civică).

! Proiectele gândite și implementate de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani înscrise în alte secțiuni vor fi mutate automat în această secțiune, conform regulamentului.

! Secțiunea are un formular de înscriere separat. Acesta poate fi parcurs aici.


! Înscrierile din această secțiune vor fi evaluate de către un juriu dedicat de Tineri Jurați (detalii aici).
Participanții ediției trecute pot fi citiți aici.


CATEGORIA C // Premii Speciale

În această secțiune vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriei A sau în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (categoria B), de către organizațiile neguvernamentale care au cel mult 3 ani de la înființare (fondate începând cu ianuarie 2020).

În această secțiune pot fi încadrate, ca opțiune suplimentară, proiectele înscrise în cadrul Galei Societății Civile în secțiunile Categoriei A sau în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (categoria B), care reflectă inovație în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului.

Inovația este dată de modul în care proiectul se diferențiază de alte intervenții, ca model și ca soluție socială sau educațională, aducând un plus de valoare.

! Înscrierea în secțiunea Premiul Special pentru Inovație se realizează prin completarea unei întrebări suplimentare în formularele de înscriere din secțiunile Categoriei A sau în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (categoria B).

În această secțiune vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriei A sau în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (Categoria B), care au fost implementate de către grupuri de inițiativă civică sau persoane fizice. Această secțiune funcționează ca un centralizator al tuturor inițiativelor cetățenești din cadrul competiției.

Update al secțiunii: în 2023, secțiunea face parte din categoria de premii speciale, categoria C, iar în cadrul ei se va acorda un singur premiu.

Pentru mai multe detalii despre înscrierea în competiție, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail:
contact@galasocietatiicivile.ro (persoană de contact: Andra Moldoveanu | 0726 391 247)