close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
Participanti & ProiecteSprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate/condiții vulnerabile| Organizator:
    Organzația Umanitară CONCORDIA
| Categorie:
    Incluziune socială
| Problema de fond
    Sărăcia are un impact major de la individ la societate, de la fiecare la noi toți. Iar efectele ei sunt în cascadă, pornind de la accesul individual la educație, apoi trecând la angajabilitate, (in)dependență socio-profesională și afectând ulterior întreaga evoluție și bunul mers al societății, cu tot ce presupune.
Educația este, așadar, punctul zero în incluziune socială. Fiecare copil lipsit de acces la educație sfârșește marginalizat de societate, devenind însemnat doar ca procent în statisticile negative la nivel de comunitate. O treime dintre cei fără studii gimnaziale se confruntă cu risc ridicat de sărăcie; acest procent scăzând semnificativ la doar 15% la absolvenții de liceu și, la numai 6% în cazul celor cu studii superioare.
Conform statisticilor UE, în România 48,5% dintre copii sunt în risc de sărăcie și excluziune socială.


| Scopul proiectului
    Obiectivul pe termen lung este de a contribui la incluziunea socială și școlară a copiilor defavorizați. Ne-am propus să rupem cercul vicios în care sărăcia duce la excluderea copiilor din sistemul de educație și să educăm părinții în rolul lor la prevenirea abandonului școlar.
-sprijinirea incluziunii școlare a copiilor în situatii de risc socio-economic prin asigurarea resurselor de baza necesare pentru participarea școlară;
-creșterea calității educaționale pentru preșcolarii cu risc de excluziune socială din cartierul Mimiu;
-sprijinirea părinților în prevenirea abandonului școlar.


Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate/condiții vulnerabile Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate/condiții vulnerabile Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate/condiții vulnerabile

| Aria geografica
    Județul Prahova - o localitate urbană - Municipiul Ploiești – și o localitate rurală - Ariceștii Rahtivani.

| Rezumat
    Pentru o corectă incluziune socială, îmbunătăţirea calității vieții și a performanțelor şcolare, copiii au nevoie să fie sprijiniţi prin servicii sociale și activități educaționale.

Proiectul Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate / condiții vulnerabile reprezintă un efort comun al Organizației Umanitare CONCORDIA și al PEPCO România în această direcție socială.

Ne-am propus ca obiectiv principal să rupem cercul vicios în care sărăcia împiedică incluziunea socială a copiilor defavorizați prin facilitarea accesului copiilor la educație și sprijinirea părinților în rolul lor la prevenirea abandonului școlar si familial. Prin acest program am asigurat resursele esențiale la școală pentru 170 de copii în situații de risc social, am contribuit esențial la creșterea calității educaționale pentru 30 de preșcolari din cartierul Mimiu (cartier-etalon al sărăciei, situat la periferia Ploieștiului) și am consiliat 45 de părinți cu privire la prevenirea abandonului școlar si familial. În contextul pandemiei, proiectul a fost regândit și adaptat la situație, numărul total de beneficiari ajungând la 378.


| Date beneficiari direcţi
    Numărul total de beneficiari: 378 beneficiari unici. Număr de copii beneficiari: 178; Număr de părinți beneficiari: 76 (parinti ai copiilor din centrele de zi); Număr de beneficiari ai pachetelor sociale in valoare de 450 RON/pachet: 327; (1) 80 copii din familii sărace care locuiesc în zonele cele mai sărace ale Ploieștiului- Mimiu, Dalas, Radu de la Afumați, Rifov și alte zone; în cele mai multe cazuri acești copii provin din familii numeroase (6-8 frați), au condiții de trai foarte dificile, părinții care nu au nici 8 clase de școlarizare și în cele mai multe cazuri doar unul dintre părinți lucrează fără forme legale; acești copii participă la activitățile celor 2 centre de zi ale CONCORDIA; (2) 60 de copii fără sprijinul părinților naturali, cu vârste cuprinse între 6-18 ani, care locuiesc în casele de tip familial ale CONCORDIA, din Ploiești și Aricești Rahtivani, cu măsura de plasament într-unul dintre serviciile sociale; acești copii provin în principal din situații de violență în familie, abuz de alcool și droguri, abuz sexual, condiții extreme de viață în familia naturală, absența părinților din cauza abandonului și / sau a decesului; (3) 30 de copii care participă la activitatile din grădinița publică din Mimiu cu aceleași caracteristici demografice ca mai sus; 45 de părinți din familii sociale vulnerabile din Ploiești care primesc sprijin parental pe teme și activități specifice parentale care contribuie la incluziunea școlară și prevenirea abandonului școlar.

| Date beneficiari
    Beneficiari indirecți: aproximativ 100 (reprezentați de membrii familiilor copiilor, profesori, învățători, colegi de școală ai copiilor și membri ai comunității).

| Activitati
    #1. Sprijin pentru copii la continuarea educației formale.
Incluziune școlară a copiilor prin asigurarea accesului neîntrerupt la educație prin:
- Lecții zilnice și teme pentru copiii din centrele de zi (80 copii) și din casele de tip familial (60); program educațional zilnic pentru copiii de la grădiniță (30 copii);
- rechizite pentru copiii din acest proiect;
- sprijin financiar pentru personal și sesiuni de instruire.
- În pandemie – 125 de tablete pentru copii si căști adaptate vârstei, pentru asigurarea incluziunii școlare în sistem online.
#2. Educație non-formală pentru copii și petrecerea timpului liber, prin ateliere de pictură, lucru manual, lectură; activități sportive; cor, lecții de muzică și cursuri.
# 3. Tabere si excursii.
În pandemie, s-a reușit organizarea unor excursii de o zi și de activități recreative în aer liber
#4. Satisfacerea nevoilor de bază și spriin direct
Copiii din proiect se confruntă la școală cu probleme de discriminare și bullying, fiind diferiți (au haine murdare, aspect neîngrijit, nu sunt echipați pentru ora de sport, etc.). Astfel, ajung să se retragă, să evite activități în echipă și pierd oportunități de învățare și integrare. Se adaugă și foamea și lipsa asistenței medicale. Am reușit să răspundem acestor nevoi prin oferirea de hrană adecvată, echipamente și încălțăminte, produse de igienă personală și servicii medicale necesare. În perioada stării de urgență am adaptat și extins activitatea, oferind pachete familiilor lor.


| Rezultatele proiectului
    Concluziile extrase la final de 2020 și prin studiul de impact al acestei intervenții au indicat ca rezultate ale proiectului:
1. toți copiii înscriși în proiect au beneficiat de sprijin material, emoțional și educative, care a venit într-o perioadă oricum mai grea pentru ei și familiile lor față de realitatea grea și dură în care deja trăiau;
2. 178 de copii s-au înscris la școală/grădiniță și frecventează zilnic cursurile;
3. Rata de abandon școlar la beneficiarii direcți a fost 0;
4. În septembrie 2020 rata de promovabilitate a fost de 99% a copiilor din proiect și rezultatele școlare au fost vizibil îmbunătățite la majoritatea copiilor;
5. Accesul la educație și continuitatea procesului educativ au fost asigurate și în condițiile stării de urgență/lockdown și a trecerii în sistem online;
6. 178 de copii dezavantajați au avut asigurate nevoile de bază (educație, servicii medicale, consiliere, rechizite și echipament sportiv)
7. 76 de părinți și-au îmbunătățit abilitățile parentale și separarea copii/familie nu mai reprezintă un risc major;
8. 327 de persoane din comunități extrem de sărace au primit sprijin constând în pachete cu elemente esențiale în perioada de lockdown;
9. Au fost achiziționate 125 de tabletele și echipamente auxiliare – huse și căști, care au fost folosite de copii pentru a accesa platformele educationale alese de fiecare școal în parte si a fost continuat procesul educational. Copiii, cât și educatorii au trecut cu succes prin procesul de digitalizare al educației.
10. 42 de copii dezavantajați au beneficiat de excursii în cadrul proiectului.


| Bugetul
    728738

| Parteneri
    Organizația Umanitară CONCORDIA, PEPCO România

| Website proiect
    n/a

Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes