close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.

Participanti & ProiectePaine si Maine| Organizator:
    Fundatia World Vision Romania
| Categorie:
    Educație, Învățământ, Cercetare
| Problema de fond
    Proiectul a fost inițiat în cadrul programului Pâine și Mâine, începând cu anul 2016 și de atunci se derulează în fiecare an școlar. S-a pornit cu 213 copii în faza pilot și apoi a crescut, astfel în 2021 am ajuns la 1300 copii. Nevoile au fost identificate în baza analizelor la nivel local și al cercetărilor fundației Bunăstarea copilului în mediul rural – 2016,2018, 2020, Investiție in educația copiilor din mediul rural-2017,etc. Problemele pe care le adresăm sunt prevenirea abandonului școlar și reducerea sărăciei în rândul copiilor din mediul rural. Satele sunt slab dezvoltate economic, infrastructura școlară este limitată, majoritatea părinților sunt plecați din țară, fac naveta în orașele, muncesc cu ziua pentru a obține venituri, majoritatea profesorilor sunt navetiști, învățămantul este pe clase simultane,etc.

| Scopul proiectului
    Scopul: Prevenirea și reducerea abandonului școlar prin asigurarea de oportunități egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. Obiective: 1.Combaterea analfabetismului funcțional în rândul copiilor. 2. Copiii au oportunități egale de participare la o educație incluzivă de calitate și finalizează un ciclu de educație (învățământ primar). 3. Copiii își dezvoltă abilități de viață independentă esențiale prin participarea la activități de educație non-formală.

Paine si Maine Paine si Maine Paine si Maine

| Aria geografica
    Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj, Ialomița

| Rezumat
    Pâine și Mâine este o intervenție strategică în domeniul educației care previne abandonul școlar prin parteneriate sustenabile la nivel local. Este nevoie de un sat pentru a creşte și educa un copil. Proiectul s-a implementat in 33 de sate cu resurse limitate și a răspuns nevoilor copiilor care se află în risc de sărăcie, excluziune socială, risc de abandon școlar și slabe oportunități de participare. Proiectul a răspuns nevoilor de sprijin, formare și capacitare a școlilor cu resurse limitate, profesorilor și părinților. La nivelul fiecărei comunități, școala și primăria sunt parteneri strategici și contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor.Obiectivele vizate: prevenirea abandonului școlar și combaterea analfabetismului funcțional în rândul copiilor, acces la educație incluzivă. Activitățile implementate: asistență tehnică școlilor pentru oferirea zilnica a unui program Şcoală după Şcoală (3 ore) prin care copiii de la clasele primare primesc o masă caldă, participă la activități alfabetizare de bază, sprijin la teme, activități dezvoltare competențe digitale, abilităţi de viaţă independentă, educație non-formală, servicii de consiliere şcolară pentru elevi, părinţi şi profesori. Anual copiii participă la școala de vară și profesorii au acces la programe de formare și resurse educaționale. Rezultate: copiii au 99% prezență școlară, 99,9% au finalizat clasa, 81,30 % au rezultate școlare mai bune la limba română și matematică, 42% au fost pregătiți pentru susținerea evaluărilor naționale, 60% au beneficiat de servicii psihologice, 75% au utillizat la școală instrumente și resurse digitale, 99% au participat la școala de vară; toți parinții au beneficiat de consiliere educațională, profesorii au beneficiat de resurse la clasă și formare.

| Date beneficiari direcţi
    Beneficiarii direcți sunt 1300 de copiii între 6-12 ani (în clasele primare)  600 copii care fac zilnic naveta la școală, 481 copii care învață în regim de învățământ simultan;  485 copii ai caror familii traiesc la limita sărăciei, 345 copii care provin din familii cu 3-4 copii;  129 copii care provin din familii monoparentale, 80 de copii care sunt lăsați în grija rudelor;  60 de copii care trăiesc fără apă și electricitate, 44 copii cu cerințe educaționale special.

| Date beneficiari
    Beneficiarii indirecți sunt părinți și profesori și membrii din comunități: 1700

| Activitati
    Acordarea de asistența tehnică școlilor din mediul rural pentru implementare program Pâine și Mâine, respectiv furnizarea unui program Şcoală după Şcoală pentru elevii de la clasele primare- pachet activităţi educaționale ce include: alfabetizare de bază pentru consolidarea abilităţilor de scris-citit-calcul, sprijin educațional pentru teme școlare, dezvoltarea de competențe digitale de bază, abilităţi de viaţă independentă, servicii de consiliere şcolară pentru elevi, părinţi şi profesori, depistarea precoce a tulburarilor specifice de învăţare, activități de educație non-formală pentru petrecerea timpului liber al copiilor, asigurarea unei alimentaţii sănătoase prin oferirea unei mese calde, prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară. Complementar prin proiect: copiii participă la un Școala de vară – program de educație non-formală cu focus pe abilități de viață și orientare vocațională; părinții beneficiază de consiliere educațională și sunt responsabilizați pentru rolul de partener educaţional; profesorii beneficiază de programe de formare continuă, materiale și resurse educaționale la clasă; managementul școlar este sprijinit să dezvolte școală prin proiecte și dotări inteligente iar autoritățile locale sunt conștientizate, capacitate să contribuie la sustenabilitate intervenției –contribuie cu 10% pentru masa caldă a copiilor, asigură transportul școlar și infrastructura.

| Rezultatele proiectului
    La nivel de copii: 99% prezență școlară, 99,9% au finalizat clasa, 81,30 % au rezultate școlare mai bune la limba română și matematică, 42% au fost pregătiți pentru susținerea evaluărilor naționale, 60% au beneficiat alimentar pe perioada trecerii în învățămînt onlinehizite scolare copii Toți copiii au beneficiat de kit de servicii psihologice, 75% au utillizat la școală resurse digitale, 99% au participat la școala de vară; toți copiii și-au îmbunătățit minin trei abilitățile de viață – comunicare, gânidire critică și autonomie personală. În proiect au fost oferite 113.226 porții de masa caldă, 21.042 tichete suport alimentar, rechizite la început de an școlar și premii la final de an școlar. La nivel de părinți: aceștia și-au consolidat completențele parentale în urma sesiunilor de consiliere. La nivel de clasă/școală: a crescut calitatea actului educațional prin îmbunătățirea nfrastructurii școlare: 1 școală a fost dotată cu 3 table interactive, 1 școala a fost dotată cu 100 tablete, 15 școli utilizează platforma digitale, 2 școli au reparat și schimbat acoperișul, 1 școală a amenajat curtea, 82 clase dotate cu materiale educaționale, 20 școli au fost capacitate sa aplice pentru grant școală după școală, au fost organizate trei evenimente pe bune practici pe management școlar. 12 cursuri de formare online organizate pentru 100 profesori care au aplicat la clasă metode de educație non-formală. La nivel de comunitate: 20 primării au contribuit cu 10% pentru masa calda copii.transport școar și alte resurse materiale necesare -caldură, curățenie,etc.

| Bugetul
    4,373,000

| Parteneri
    Instituții partenere: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele Școlare din județele Dolj, Vâlcea, Vaslui, Cluj și Ialomița, 22 primării și 33 școli din mediul rural, respectiv: județul Cluj: comunele Bonțida și Cășeiu, județul Vâlcea: comuna Stoilești -satele Urși, Geamăna, Bârsoiu, Stoilești centru, comuna Nicolae Bălcescu- satul Rotărești, comuna Scundu, comuna Frâncești-satul Genuneni, comuna Șirineasa, comuna Pesceana, comuna Popești -satele Dăești și Urși; județul Dolj: comuna Seaca de Pădure, comuna Carpen -satele Carpen și Cleanov, comuna Breasta -satul Valea Lungului, comuna Argetoaia -satele Salcia, Leordeasa , comuna Cernătești -satele Cernătești, Rasnic și Țiu, comuna Predești, comuna Coțofenii din Dos -satul Mihăița, comuna Rojiștea, comuna Grecești –satele Busu și Busulețu; județ Vaslui: comuna Oșești -sat Pădureni, comuna Rafaila, oras Negrești -satele Cioatele, Parpanița, Căzănești și Valea Mare; județ Ialomița: comuna Roșiori și Drăgoiești. Organizații partenere: Fundația Diakonia-Cluj, Organizația Cercetașii României –filiala Vâlcea și Fundația Orange. Companii partenere: Lidl Romania, partener principal si Inditex

| Website proiect
    https://worldvision.ro/implica-te/persoane-fizice/paine-si-maine/

Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes