close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
Participanti & ProiecteManagement Academy| Organizator:
    Asociația pentru Mobilitate Socială și Educație Democratică
| Categorie:
    Tineri de bine
| Problema de fond
    Beneficiarii direcți ai proiectului au fost 50 de tineri din Comunitatea Urbană Arieș (Turda, Câmpia Turzii și alte 18 UAT-uri), cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani. În cadrul taberei, aceștia au luat parte la ateliere de formare în domenii precum: management de proiect, marketing, creare de conținut, gestionarea resurselor umane și financiare. Astfel, tinerii au dobândit cunoștințe și abilități de scriere și implementare de proiecte pentru mediul ONG. La finalul taberei, aceștia au participat la un maraton de scriere de proiecte, în care timp de 24 de ore au avut de realizat planurile pentru proiectele pe care doresc să le implementeze în comunitate. În tot acest parcurs, tinerii au fost îndrumați și sprijiniți de specialiști în domeniu.

| Scopul proiectului
    Fiecare beneficiar a făcut parte dintr-o echipă de 4 tineri în care au creat un plan de proiect concret și solid, fiind mentorați de trainerii din cadrul proiectului. Au învățat cât de dificil poate să fie planificarea și derularea unui astfel de eveniment. Astfel, aceștia au dobândit abilități și cunoștințe practice de management de proiect cu ajutorul cărora au devenit tineri mai competenți și mai motivați să se implice în comunitatea locală și să aducă o adevărată schimbare. În continuare, aceștia s-au implicat în implementarea inițiativelor civice și ale altor ONG-uri.

Management Academy Management Academy Management Academy

| Aria geografica
    Echipa a fost formată din membri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani.

| Rezumat
    Scopul proiectului a fost acela de a le oferi tinerilor cunoștințele și competențele necesare pentru a implementa, într-un mod inovativ, proiecte comunitare.
Obiective:
Instruirea a minim 50 de tineri în dezvoltarea de inițiative comunitare.
Dezvoltarea unui material suport atât pe tineri, cât și pentru alte inițiative derulate de agenți civici comunitari cu informații fundamentale despre derularea proiectelor comunitare.
Obținerea a minim 5 proiecte sustenabile și concrete de economie socială.


| Date beneficiari direcţi
    Pe termen scurt: Un grup de specialiști a creat o curriculă pentru derularea inițiativelor civice, aceasta fiind pusă la dispoziția ONG-urilor locale. Am format 50 de tineri în domenii esențiale inițiativelor civice. Am realizat, în parteneriat cu alte 5 ONG-uri locale, 5 inițiative mici de tineret, în care au fost angrenați încă 100 de tineri din comunitate.

Pe termen mediu: Am creat un set de bune practici în societatea civilă locală, prin dezvoltarea unui sistem în care se respectă cele 3 interese esențiale unui proiect comunitar: organizație, voluntari, comunitate. Se creează un lanț în care doar cu proiecte complexe pot fi deservite interesele comunității, doar cu o bază de voluntari competenți se pot realiza proiectele și doar prin proiecte și programe se pot construi organizații sustenabile. În urma proiectului, cei 50 de tineri formați se implică în inițiative locale pentru a crește impactul pe care acestea îl au în comunitate.

Pe termen lung: Credem că s-a produs o schimbare de perspectivă la nivelul societății civile cu privire la ce înseamnă formarea voluntarilor și importanța acestora. Organizațiile locale vor realiza că modul sustenabil de a derula activități de impact este prin pregătirea tinerilor și implicarea activă a lor. Mai mult, la nivel local, se realizează o rețea de schimb între ONG-uri. Posibilitatea de dezvoltare și implicare în cadrul mai multor ONG-uri creează un cadru sănătos de implicare al tinerilor, de care beneficiază atât ONG-urile prin resursă umană competentă, cât și tinerii prin implicarea în proiecte pe care le consideră de interes.


| Date beneficiari
    Echipa de proiect a fost constituită dinttr-un coordonator de proiect, un responsabil financiar și un coordonator de comunicare. În cadrul proiectului au fost implicați, pe lângă membrii echipei de proiect, 7 voluntari, 4 pentru partea de logistică și 3 pentru comunicare, aceștia făcând parte din voluntarii activi ai asociației. Cei 4 logisticieni s-au ocupat de buna desfășurare a proiectului, găsirea unității de cazare și punerea la dispoziția participanților a tuturor materialelor de care aceștia au avut nevoie pe parcursul training-urilor. Cei 3 voluntari atribuiți pentru partea de comunicare s-au ocupat de realizarea de texte pentru postări și comunicate de presă, realizarea de design-uri pentru postări ei având un rol esențial în campania de promovare a proiectului.

| Activitati
    Principalele activități din cadrul proiectului au fost:
În urma discuțiilor cu 5 reprezentanți ai elevilor din instituțiile de învățământ și cu 5 ONG-uri locale a fost creată o curriculă de management de proiect non-profit, care să vină în sprijinul acestora. Aceasta a inclus aspecte fundamentale, necesare derulării oricărui proiect civic: management de proiect, marketing pentru proiecte non-profit, crearea de conținut, gestionarea resurselor umane și financiare.
Am identificat și selectat 50 de tineri cu potențial și dorință de a se implica în inițiative civice. Tinerii au fost aleși dintre cei care s-au implicat și în alte proiecte locale, ei fiind angrenați într-un amplu proces de formare.
Cei 50 de tineri au participat la o tabără pentru crearea de proiecte non-profit, în care au trecut prin 5 module de formare, susținute de specialiști în domeniu: management de proiect, marketing, creare de conținut, gestionarea resurselor umane și financiare. Tabăra s-a încheiat printr-un maraton de scriere de proiecte, în care timp de 24 de ore, tinerii au pus în aplicare cunoștințele acumulate și au realizat planuri de proiecte pentru comunitate.
La finalul proiectului, tinerii s-au implicat practic în inițiative comunitare și au fost mentorați de 6 lucrători de tineret specializați pe domenii importante pentru a aprofunda cunoștințele dobândite în cadrul taberei. Aceștia s-au implicat atât în activitățile din organizația noastră, cât și în activitățile altor ONG-uri locale.


| Rezultatele proiectului
    Bugetul proiectului a fost de 49873 RON, obținuți prin finanțarea nerambursabilă oferită de TELUS România.

| Bugetul
    Iulia-Denisa Cîmpean, președinte Asociația The Da Vinci System, iuliac1211@gmail.com - colaborator în cadrul proiectului

| Parteneri
    Proiectul Management Academy a pornit din ideea de a sprijini societatea civilă turdeană și a crea tineri competenți care să contribuie la dezvoltarea acesteia. Comunitatea turdeană este formată din orașele Turda, Câmpia Turzii și alte 18 UAT-uri, aceasta având o societate civilă slab dezvoltată din cauza unui cerc vicios care s-a format de-a lungul timpului. Problema nu este cauzată de lipsa resurselor umane sau de lipsa accesibilității resurselor financiare (există inclusiv resurse din bugetul local). Adevăratul impediment cu care se confruntă comunitatea locală sunt tinerii demotivați și lipsiți de cunoștințe și abilități de a derula proiecte comunitare. Astfel, acești tineri constituie voluntari mai puțin valoroși pentru ONG-urile locale, acestea devenind incapabile de a-și atrage fonduri și în consecință de a derula proiecte.

| Website proiect
    https://www.facebook.com/amos.faptebune/photos/a.481369898630741/4069365823164446/?type=3

Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes