close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.

Participanti & ProiecteCreștem prin educație agricolă| Organizator:
    Centrul Roman de Politici Europene
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Deși agricultura este un domeniu de viitor în România, sectorul se confruntă cu o criză a forței de muncă, cu îmbătrânirea populației de fermieri, dar și cu un procent infim al fermierilor care au beneficiat de educație agricolă. Deși liceele agricole au potențialul de a oferi elevilor toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să formeze o nouă generație de fermieri, mai bine pregătită, cifrele contrastează cu locul pe care agricultura bazată pe cunoaștere îl poate ocupa în economia viitorului. În cadrul programului, CRPE colectează și analizează anual informații relevante (ex. scăderea numărului de elevi, slabă conectare a formarii profesionale la cerințele economiei) și realizează ample cercetări sociologice în liceele agricole (disponibile pe ww.crpe.ro), care informează și ghidează activitățile programului.

| Scopul proiectului
    Programul CEA urmărește redarea importanței învățământului profesional și tehnic agricol în pregătirea specialiștilor și a viitoarei generații de fermieri ai României. Ne dorim să îmbunătățim oferta educațională a școlilor agricole și să le ajutăm să se conecteze la afacerile locale, astfel încât ele să fie recunoscute ca un actor important în dezvoltarea comunității, să fie susținute prin politici publice naționale și să fie considerate o opțiune atractivă și un punct de referință în județul lor pentru toți acei tineri (și familiile lor) interesați să-și dezvolte o carieră în agricultură.


Creștem prin educație agricolă Creștem prin educație agricolă Creștem prin educație agricolă

| Aria geografica
    Toate județele țării

| Rezumat
    Pe măsură ce antreprenoriatul și întreprinderile viabile de dimensiuni mici și medii se dezvoltă în zona rurală, liceele agricole reinventate pot susține profesionalizarea generațiilor viitoare de fermieri și antreprenori din agricultură. În programul CEA:
960 de elevi au înțeles mai bine realitatea antreprenoriatului în agricultură prin participarea la activitățile de învățare la locul de muncă și vizite de studiu, iar 1206 elevi și-au dezvoltat atitudinile, cunoștințele și abilitățile antreprenoriale și o parte și-au pus în practică ideile de afaceri și cunoștințele dobândite,

40 de noi parteneriate de practică în afara școlii (în fermă/firmă agribusiness) pentru elevi au fost generate în urma mesele rotunde și activitățile de promovare și conectare a liceelor cu agenții economici și insituțiile relevante pe plan local, care au generat și o mai bună ocupare a locurilor din liceele agricole ,
Conținutul educațional al unui număr de 10 module didactice (lecții cu conținut multimedia pentru elevi și îndrumar pedagogic pentru profesori) din ÎPT agricol a fost îmbunătățit și corelat cu nevoile actuale ale fermierilor și angajatorilor din agricultură,
120 profesori au fost implicați, au învățat despre și au organizat experiențe de work based learning, ceea ce a îmbunătățit capacitatea liceelor de a implementa în viitor astfel de experiențe educaționale, esențiale pentru calitatea ÎPT agricol,
Campania de advocacy a contribuit la reluarea implicării Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în dezvoltarea liceelor agricole, la elaborarea unui program multianual de finanțare din fonduri naționale a unor investiții în liceele agricole, precum și includerea în Planul Național de Reziliență și Redresare a peste 43 de milioane de EUR destinate liceelor agricole| Date beneficiari direcţi
    Beneficiari direcți ai programului CEA în perioada 2019-2021 au fost 1. peste 2200 de elevi, care au participat la stagii de practică și vizite de studiu, au aflat despre lanțul valoric în agricultură, au interacționat și au discutat cu oameni de afaceri despre producție, procesare, marketing, oportunități de viitor, au beneficiat de resurse, training și competiții de educație antreprenorială learning by doing, 2. 120 de profesori și directori care au participat, învățat despre și apoi organizat și implementat stagii de practică în fermă reală pentru elevi, vizite de studiu, programe de educație antreprenorială, au fost trainuiți pe teme de comunicare și promovare a liceului și au implementat campanii de promovare pentru a atrage elevi de gimnaziu din comunitățile din proximitatea liceelor, au participat la dezbateri de politici publice și au contribuit la cercetări, sondaje și evenimente de advocacy pentru politici publice care să susțină ÎPT agricol. 3. 10 000 de elevi de gimnaziu și 3000 de adulți (părinți, profesori și directori de gimnaziu) din comunitățile locale din care fac parte liceele au participat la activitățile de promovare a ofertei educaționale a liceelor, precum și 4. 140 decidenți-cheie, reprezentanți ai guvernului, ai instituțiilor publice centrale și locale relevante, ambasade, experți și membri ai mediului academic care au participat la activitățile de comunicare și advocacy pe teme de politici publice. 4. cei 5706 elevi, profesori și membri ai publicului larg, care au accesat site-ul educatieagricola.ro si care urmăresc contul de Facebook ”Mândru să fiu fermier”

| Date beneficiari
    Beneficiarii indirecți ai programului sunt cei peste 6700 de elevi ai liceelor agricole și profesorii acestora, ale căror cunoștințe și abilități prin participarea beneficiarilor direcți ai liceelor la program, întrucât toate activitățile CEA sunt menite să îmbunătățească în mod sistemic calitatea educației în aceste licee, oferind profesorilor și managementului liceelor instrumentele de a scala și implementa pe mai departe abordările propuse. Mai mult, beneficiarii indirecți sunt comunitățile rurale la modul general ale proiectului, externalitățile pozitive ale trabsformării liceelor în hub-uri locale pentru agricultură vizând fermierii, antreprenorii, autoritățile locale etc.

| Activitati
    1. Organizarea de vizite de studiu și stagii de practică în fermă reală pentru 2200 de elevi, care au aflat despre lanțul valoric în agricultură, au interacționat și au discutat cu oameni de afaceri despre producție, procesare, marketing, oportunități de viitor, au beneficiat de resurse, training și competiții de educație antreprenorială learning by doing,
2. 120 de profesori și directori care au participat, învățat despre și apoi organizat și implementat stagii de practică în fermă reală pentru elevi, vizite de studiu, programe de educație antreprenorială, au fost trainuiți pe teme de comunicare și promovare a liceului și au implementat campanii de promovare pentru a atrage elevi de gimnaziu din comunitățile din proximitatea liceelor, au participat la dezbateri de politici publice și au contribuit la cercetări, sondaje și evenimente de advocacy pentru politici publice care să susțină ÎPT agricol
3. 76 de profesori și 1.206 elevi, din 25 de licee agricole, au beneficiat de materiale gratuit în programul JA de educație antreprenorială, resurse și training și 410 elevi au participat anual la Incubatorul Național JA BizzFactory™.
4. CRPE a documentat programul, a realizat sondaje sociologice și rapoarte de politici publice, a organizat dezbateri, mese rotunde și discuții tehnice cu factorii de decizie, în scopul configurării programelor de finanțare și sprijin pentru liceele agricole
| Rezultatele proiectului
    960 de elevi au înțeles mai bine realitatea antreprenoriatului în agricultură prin participarea la activitățile de învățare la locul de muncă și vizite de studiu, iar 1206 elevi și-au dezvoltat atitudinile, cunoștințele și abilitățile antreprenoriale și o parte și-au pus în practică ideile de afaceri și cunoștințele dobândite pe parcursul anului școlar

40 de noi parteneriate de practică în afara școlii (în fermă/firmă agribusiness) pentru elevi au fost generate în urma mesele rotunde și activitățile de promovare și conectare a liceelor cu agenții economici și insituțiile relevante pe plan local, care au generat și o mai bună ocupare a locurilor din liceele agricole

Conținutul educațional al unui număr de 10 module didactice (lecții cu conținut multimedia pentru elevi și îndrumar pedagogic pentru profesori) din ÎPT agricol a fost îmbunătățit și corelat cu nevoile actuale ale fermierilor și angajatorilor din agricultură prin elaborarea

120 profesori au fost implicați, au învățat despre și au organizat experiențe de work based learning, ceea ce a îmbunătățit capacitatea liceelor de a implementa în viitor astfel de experiențe educaționale, esențiale pentru calitatea ÎPT agricol

Campania de advocacy a contribuit la reluarea implicării Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în dezvoltarea liceelor agricole, la elaborarea unui program multianual de finanțare din fonduri naționale a unor investiții în liceele agricole, precum și includerea în Planul Național de Reziliență și Redresare a peste 43 de milioane de EUR destinate liceelor agricole| Bugetul
    3357000

| Parteneri
     World Vision Romania (WVR), Junior Achievement Romania (JAR), Fundația Civitas Pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj (Civitas), Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE)

| Website proiect
    www.educatieagricola.ro

Copyright © Gala Societății Civile - 2024
Site dezvoltat de Netvibes