close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteCopiii explică istoria| Organizator:
    
| Categorie:
    Inițiative Cetățenești
| Problema de fond
    Proiectul a fost implementat în a doua parte a perioadei de pandemie Covid, atunci când consecințele neadecvării procesului educațional la mediul digital s-au dovedit a fi foarte clare.
Proiectul a urmărit să răspundă următoarelor nevoi: Slaba pregătire a multor cadre didactice în ceea ce privește metodele inovative, moderne de predare, adaptate contextului digital, prin care să mențină interesul și motivația elevilor ridicate; Nefolosirea, în activitatea de predare, a oportunităților oferite de mediul digital, lucru ce duce la lecții percepute de elevi drept inutile și plictisitoare; Lipsa normelor metodologice, la nivel central, cu privire la modalități de predare a orelor online; Motivația scăzută a elevilor de a învăța cu interes și plăcere la școală; Lipsa de oportunități de dezvoltare a competențelor copiilor din mediul rural.


| Scopul proiectului
    SCOPUL proiectului: Creșterea interesului elevilor de a învăța cu plăcere istoria la școală și acasă.
OBIECTIVE SPECIFICE: valorificarea oportunităților oferite de mediul digital prin crearea a 10 lecții video educaționale și a unui website cu resurse educaționale; dezvoltarea competențelor creative a 10 elevi din comuna Sohatu; creșterea ofertei culturale în comună; pregătirea continuă a cel puțin 30 de profesori de istorie și inițierea lor în metode inovative de predare, prin organizarea unui training online.


Copiii explică istoria Copiii explică istoria Copiii explică istoria

| Aria geografica
    București / Sohatu (jud. Călărași)

| Rezumat
    Proiectul ”Copiii explică istoria” și-a propus să realizeze un website dedicat atât profesorilor de istorie de gimnaziu, cât și elevilor, care să conțină materiale educaționale alternative pe care aceștia să le utilizeze fie în mediul online, fie la clasă, în scopul de a face mai atractive, mai incitante și mai interesante orele de istorie. Pandemia a revelat, printre altele, carențe semnificative în ceea ce privește adaptarea procesului educațional la mediul digital / online, aceasta fiind nevoia principală căreia proiectul a încercat să îi vină în întâmpinare. Website-ul, realizat în perioada iulie - noiembrie 2021, poate fi accesat acum în mod liber la adresa www.copiiiexplicaistoria.ro.
În cadrul proiectului, activitatea principală a constat în producerea unei serii de zece lecții video educaționale care să însoțească lecțiile de istorie pentru programa de clasa a V-a, semestrul I și în cadrul cărora actorii-profesori au fost elevii școlii gimnaziale din comuna Sohatu, județul Călărași, o zonă defavorizată a țării atât din punct de vedere economic, cât și cultural. Ne-am gândit că lecțiile de istorie vor fi mai atractive pentru copii dacă sunt prezentate și explicate tot de către copii.
Lecțiile video au fost realizate pe baza unui scenariu scris de profesorul de istorie al elevilor-actori, Ionuț Pirneci, în colaborare cu regizoarea și producătoarea Eliza Zdru. În cadrul website-ului, lecțiile video sunt însoțite de materiale educaționale adiționale: chestionare, quiz-uri, activități și alte materiale.
În perioada iulie-noiembrie 2022, vom continua producția următoarelor 12 lecții video menite să însoțească programa de istorie pentru semestrul II, clasa a V-a. Ne propunem să completăm ulterior întreaga programă școală de istorie pentru clasele V-VIII.


| Date beneficiari direcţi
    Beneficiarii directi ai proiectului: - 10 elevi din școala Sohatu implicați în activitatea de realizare a lecțiilor video educaționale - 30 de profesori de istorie de gimnaziu care au participat la trainingul pentru cadre didactice - 60 de membri ai comunității din Sohatu, ce au participat la evenimentul de proiecție online a lecțiilor și a proiectului

| Date beneficiari
    Beneficiarii indirecți ai proiectului: 2.000-10.000 de persoane: profesori sau elevi care au accesat lecțiile video și resursele de pe website sau le vor accesa în continuare, website-ul putând fi vizitat în mod liber de către oricine acum și pe măsură ce vom completa proiectul cu întreaga programă de istorie pentru clasele V-VIII

| Activitati
    Activităţile proiectului cultural

Crearea pachetelor de resurse educaționale: iulie – octombrie 2021
Filmarea celor 10 lecții video educationale prin vizite regulate în comunitatea din Sohatu; la filmare au participat în mod voluntar elevi ai claselor V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Sohatu: septembrie - octombrie 2021
Editarea și post-procesarea celor 10 video-uri educaționale: septembrie-octombrie 2021
Realizarea unui website și updatarea lui cu resurse educationale: iulie- noiembrie 2021
5. Organizarea unui eveniment de proiecție online la care a participat comunitatea din Sohatu, membrii echipei, reprezentanți ai presei și publicul larg - noiembrie 2021
6. Organizarea unui training online pentru 30 de profesori de istorie – noiembrie 2021
7. Implementarea unui plan de diseminare prin intermediul caruia am promovat resursele dezvoltate în proiect către publicul țintă: octombrie - noiembire 2021
8. Management de proiect: iulie- noiembrie 2021
9. Monitorizare și evaluare: iulie - noimebrie 2021

Beneficiarii directi: 10 elevi din școala Sohatu implicați în activitatea de realizare a lecțiilor video; 30 de profesori de istorie de gimnaziu care au participat la trainingul pentru cadre didactice; 60 de membri ai comunității din Sohatu, ce au participat la evenimentul de proiecție online
Beneficiarii indirecți ai proiectului: 2.000-10.000 de persoane - profesori sau elevi care au accesat lecțiile video și resursele de pe website


| Rezultatele proiectului
    Rezultatele proiectului:
Dezvoltarea unui pachet complet cu resurse educaționale pentru Elevi și Profesori de istorie ce susține și face mai atractivă programa de clasa a V-a, semestrul I. Aceste pachete conțin lecții video explicate de copii pentru copii, planuri de lecții și materiale auxiliare care însoțesc lecțiile video.
11 elevi de la Școala Gimnazială nr. 1 din Sohatu, județul Călărași, au participat în mod activ la filmările lecțiilor video, dezvoltându-și, prin colaborarea cu regizorul, abilitățile de actorie, creativitatea, încrederea în sine și au dezvoltat competențe de artă dramatică, învățând totodata cum se realizează un film.
1 website cu resurse educaționale care să susțină și să facă mai atractivă programa școală de istorie, pentru clasa a V-a, semestrul I. Website-ul conține 10 lecții video de istorie povestite de copii, fiecare lecție fiind însoțită de materiale auxiliare scrise.
1 eveniment online de vizionare de film împreună cu comunitatea din Sohatu: https://www.facebook.com/events/324915802390557 ce a avut loc prin intermediul platformei Zoom, și la care au participat: membrii echipei proiectului, elevii protagoniști ai lecțiilor video, părinți, directoarea școlii și foști profesori și cel puțin un reprezentant al presei (Radio Româna Cultural)
1 training de utilizare a resurselor educaționale de pe website destinat profesorilor de istorie : https://www.facebook.com/events/320315186131286/ La training au participat 39 de profesori de istorie din toată țara, atât din mediul urban cât și din cel rural.


| Bugetul
    77800

| Parteneri
    ELIZA ZDRU FILMS SRL / ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SOHATU

| Website proiect
    www.copiiiexplicaistoria.ro

Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes