close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteMatch MEntor| Organizator:
    Asociatia The Social Incubator
| Categorie:
    Educație, Învățământ, Cercetare
| Problema de fond
    Mulți tinerii aflați la vârsta angajării sunt deseori nepregătiți pentru piața muncii. Nu știu ce locuri de muncă să acceseze, potrivit nivelului lor educațional, nu știu să redacteze un CV și o scrisoare de motivație, au așteptări neconforme cu privire la salariu sau responsabilități. Ei au nevoie de îndrumare și facilitarea unui loc de muncă, să fie sprijiniți să se adapteze mai ușor, precum și de dezvoltarea abilităților de conviețuire în societate. Majoritatea celor înrolați în program sunt beneficiari din sistemul de protecție care se confruntă în plus și cu o lipsa acută de deprinderi sociale. Au nevoie de persoane care să îi însoțească în parcursul către o viață independentă.

| Scopul proiectului
    Scop:Programul sprijină procesul de integrare socio-profesională pentru beneficiari ce provin din medii vulnerabile, în special din sistemul de protecție a copilului.
Obiective:
-Realizarea atelierelor de educație non-formală, de dezvoltare personală și profesională
-Susținerea sesiunilor de consiliere vocațională, în vederea creșterii șanselor de integrare profesională
-Realizarea de sesiuni individuale de consiliere psihologică pentru creșterea nivelului de încredere în sine și a motivației intrinseci
-Facilitarea relației de mentorat în domeniul profesional de interes pentru fiecare tânăr


Match MEntor Match MEntor Match MEntor

| Aria geografica
    București

| Rezumat
    MatchMEntor este un program de educație non-formală care susține procesul de integrare socio-profesională a unui număr de 150 de beneficiari, cu vârste cuprinse între 14 și 26 ani (50 tineri/an, timp de 3 ani) ce provin din medii vulnerabile, în special din sistemul de protecție a copilului. În cadrul programului beneficiarii sunt sprijiniți în dezvoltarea de abilități sociale și profesionale prin: programe de educație non-formală, consiliere psihologică, consiliere vocațională și mediere la un loc de muncă. Ei trec printr-un proces personalizat de mentorat, fiecare având un mentor propriu, desemnat din domeniul profesional de interes. Pe întreaga perioadă de implementare vor fi implicați 150 de mentori voluntari, specialiști din diverse domenii profesionale ce continuă activitatea echipei din program, prin dezvoltarea unei relații de sprijin particularizate pentru integrarea socio-profesională a tinerilor.
MatchMEntor a apărut din nevoia de a acorda un sprijin personalizat tinerilor din sistemul de protecție și alte categorii vulnerabile (tineri de etnie romă, tineri din medii socio-economice defavorizate etc), care atunci când pornesc spre independență, întâmpină dificultăți de integrare socio-profesională. În program, ei primesc ajutor în identificarea intereselor profesionale, dezvoltarea abilităților de a găsi un loc de muncă și de a conviețui în societate. Atunci când vârsta tinerilor o permite și ei manifestă interes pentru un loc de muncă, mentorii le facilitează accesul la interviuri în companiile în care activează sau la colaboratorii lor. Relația care se creează între mentee și mentorul său ajută ambii actori deopotrivă. Tinerii învață cum să reușească într-un domeniu profesional, iar mentorii dezvoltă sentimentul utilității datorită implicării în comunitate


| Date beneficiari direcţi
    46 de tineri cu vârste cuplinse între 14 și 26 ani provenind din medii vulnerabile, în special din sistemul de protecție a copilului.

| Date beneficiari
    61 mentori; apropiați ai beneficiarilor (prieteni, colegi, rude); angajatori și reprezentanți ai altor instituții care au legătură directă cu beneficiarii.

| Activitati
    Activitățile se desfășoară în format fizic și online, cu specialiști interni și externi.
• Ateliere de educație non-formală, desfășurate prin metode interactive, la care tinerii învăță să-și identifice resursele interne și externe; să-și dezvolte diferite competențe transversale. Tematici: Autocunoaștere și înțelegerea sinelui; Relații interpersonale și gestionarea conflictului; Orientare în carieră
• Consiliere psihologică individuală susținută de psihologi cu experiență în problematica grupurilor vulnerabile. Intervenția constă în evaluarea psihologică prin metoda observației și anamneză, iar în funcție de caz, prin continuarea procesului
• Consiliere vocațională individuală: identificarea obiectivelor profesionale, realizarea traseului educațional și profesional, redactarea portofoliului de angajare, mediere profesională etc. Beneficiarii sunt responsabilizați asupra parcursului profesional, prin implicarea în luarea deciziei de carieră
• Mentorat. Specialiști din diferite domenii profesionale sunt alocați beneficiarilor printr-o întâlnire de tip speedmeeting, în care se cunosc și se aleg reciproc în funcție de interesele comune. Ulterior matchingului, debutul relației de mentorat este facilitat de membrii echipei, care monitorizează relația și acordă la nevoie suport tinerilor și mentorilor. Mentorii continuă activitatea echipei de specialiști, îndrumând beneficiarii educațional sau profesional, relațiile create dezvoltându-se uneori în adevărate prietenii de lungă durată


| Rezultatele proiectului
    Reușite:
• 46 tineri înrolați în grupul țintă
• 33 mentori
• 28 tineri care au mentori
• 4 ateliere de educație non-formală: Educație financiară; Escape room (lucrul în echipa și leadership);
Bucharest express (orientare, comunicare, lucrul în
echipa, leadership); Superstar în public speaking.
•creșterea clarificării opțiunilor profesionale prin intermediul discuțiilor 1:1 cu consilierii vocaționali și cu mentorii
•creșterea gradului de angajabilitate și integrare profesională prin intermediul sprijinului personalizat: facilitare cursuri de abilități digitale, sprijin în crearea de conturi pe platforme de joburi (ex. BestJobs), mediere loc de muncă, recomandare cursuri de formare profesională etc.
•acces la informații utile privind metodologia și legislația de ieșire din sistemul de protecție a copilului
•sprijin în dezvoltarea pasiunilor
•creșterea abilităților digitale prin utilizarea intensivă a unor instrumente și aplicații digitale în vederea participării la activitățile proiectului
•creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor în relația cu asociația, ca urmare a continuării intervențiilor chiar și în contextul social și economic cauzat de pandemie


| Bugetul
    305065

| Parteneri
    IKEA Romania, Grafitti PR

| Website proiect
    https://asociatiasocialincubator.org/match-mentor

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes