close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteUNITED| Organizator:
    Asociația Young Initiative
| Categorie:
    Comportament civic și Participare publică
| Problema de fond
    UNITED pornește de la primul proiect de solidaritate al Asociației Young Initiative „United We Stand
for European Values” (2019-2020). UNITED este produsul agregării feedback-ului a peste 250 de
participanți din primul proiect, precum și analizei de nevoi de învățare online a peste 160 de
răspunsuri ale tinerilor. Am organizat două întâlniri de design a proiectului, precum și o serie de
discuții individuale asupra nevoilor și așteptărilor echipei de implementare. Prin analiza de nevoi de
învățare online, am identificat în rândul respondenților (19 - 25 de ani) nevoia învățării aplicate, care
să fie bazată pe experimentare, practică și comunicarea propriilor idei și nu doar reproducerea unor
concepte teoretice (56,4%).


| Scopul proiectului
    SCOPUL: Dezvoltarea gândirii critice a tinerilor din medii dezavantajate, împuternicirea lor pentru o
mai bună conștientizare a dimensiunii democratice și însemnătății valorilor europene în viața
cotidiană.
OBIECTIVE: sprijinirea min. 100 de tineri din comunități dezavantajate din regiunea București-Ilfov
pentru dezvoltarea spiritului de inițiativă și gândirii critice prin contexte de învățare non-formală
pentru o înțelegere sporită a principiilor democratice și oportunităților europene; dezvoltarea unei
comunități active de min. 10 de tineri care să acționeze ca promotori ai valorilor europe


UNITED UNITED UNITED

| Aria geografica
    București-Ilfov (principal), alte localități din țară (secundar)

| Rezumat
    Obiective: Sprijinirea a minim 100 de tineri din comunități mai puțin avantajate din regiunea
București-Ilfov în vederea dezvoltării spiritului de inițiativă, a gândirii critice, identității
europene prin gamificare și contexte non-formale.Crearea și mentorarea unei comunități
active de minim 10 de tineri ca promotori ai valorilor europene pentru dezvoltarea de
practici sustenabile în perioada post-pandemie.
 Nevoi: insuficienta dezvoltare a gândirii critice a tinerilor din medii dezavantajate și nevoia
de împuternicire pentru o mai bună conștientizare a dimensiunii democratice și însemnătății
valorilor europene în viața cotidiană.
 Activități&Rezultate:
o 652 de tineri au participat activ si integral la evenimentele pe care le-am organizat;
o 23% din tineri provin din zone mai puțin favorizate, număr de 10 ori mai mare decât
cel asumat;
o minim 50% dintre participanți au afirmat că și-au dezvoltat gândirea critică și spiritul
de inițiativă;
o 25 de evenimente organizate;
o crearea si testarea a 3 jocuri;
o 1 atelier de educație non-formala facilitat pentru profesori;
o 1 campanie de promovare a mersului la vot, in randul tinerilor;
o desfășurarea neîntreruptă a programului de mentorare „Ambasadorii Valorilor
Europene”;
o minim 5 testimoniale video/scrise din partea membrilor echipei/ participanților cu
referire la procesul de învățarea;
o 88,9% au afirmat ca si-au dezvoltat in mare si in foarte mare măsură cunoștințele
despre valorile europene datorita UNITED;
o 72,2% au apreciat ca au avut impact mare si foarte mare asupra beneficiarilor prin
activitățile organizate;
o 100% considera ca si-au dezvoltat in foarte /mare măsură abilitățile;
o organizatorice/de angajare datorita proiectului;
o 100% au devenit mai implicați in comunitate datorita proiectului UNITED


| Date beneficiari direcţi
    Elevi de liceu (14 - 18 ani), studenți (19 - 24 ani) / tineri (24 - 30), tinerii mentorați, tineri participanți la activități - 593. Tinerii profesori (până în 35 ani) – 35 de participanți; Profesori (peste 35 de ani) – 24 de participanți;

| Date beneficiari
    Elevi, studenți și profesori (circa 200)

| Activitati
    Intro - 3 luni incluzând:
 organizarea logistică, managementul activităților, structurarea sarcinilor membrilor echipei de
proiect;
 1 campanie de promovarea a votului;
 1 eveniment de deschidere în care va fi prezentat proiectul, analiza de nevoi și punerea bazelor
comunității;
 crearea metodologiei de recrutare, analiza candidaturilor și co-optarea a 11 voluntari.
 pregătirea și popularizarea programului de mentorat, personalizat pe nevoile de învățare a
fiecărui membru, urmat de ateliere dedicate.
Lab Inc. - 4 luni incluzând:
 25 de inițiative pe subiecte de actualitate europeană;
 2 simulări de proces decizional;
 sesiuni bilunare de mentorare, adaptate nevoilor lor de învățare și sprijinirea în dezvoltarea de
inițiative proprii, bazate pe propriile interese – pornind de la planificare, implementare și
diseminare.
3. Gamezone - 3 luni incluzând:
 crearea de 3 jocuri experimentale care să pună în aplicare abilitățile dezvoltate anterior de
Ambasadorii Valorilor Europene, în calitate de creatori la jocurile care au avut ca rol diferențierea
democrației de comunism, simularea dezvoltării unei comunități globalizate și o simulare a
construcției unei societăți democratice.
 jocurile au fost adaptate în funcție de feedback-ul obținut în legătură cu nevoile identificate în
faza Lab Inc și de ideile venite din partea promotorilor și a comunității.
4. Promo - 2 luni incluzând:
 activități de promovare a rezultatelor proiectului prin realizarea de diverse materiale video


| Rezultatele proiectului
    În urma implementării activităților planificate, dar și a inițiativelor propuse de către Ambasadorii Valorilor Europene în cele 25 de inițiative cu 652 de participanți am aplicat o serie de chestionare necesare evaluării finale. Răspunsurile obținute reflectă atât angajamentul pentru beneficiarii
proiectului, cât și pentru propriul proces de învățare:

 88,9% au afirmat ca și-au dezvoltat în foarte/mare măsură cunoștințele despre
valorile europene datorită UNITED;
 72,2% au apreciat că activitățile organizate au avut impact foarte/mare asupra lor;
 100% consideră că și-au dezvoltat în foarte /mare măsură abilitățile
organizatorice/de angajare datorita UNITED;
 100% au devenit mai implicați in comunitate datorită UNITED.

Printre schimbările și efectele generate în urma implementării putem raporta în urma testimonialelor
că aceștia pun în practică cele învățate la ateliere, reușind să capete interesul colegilor și să
disemineze informația într-un mod captivant.Aceștia ne-au vorbit de modul inedit în care identifică
valorile europene în viața lor personală și profesională și sunt mult mai încrezători să inițieze
proiecte.Ținând cont de impactul social al pandemiei și frecvenței utilizării lucrului de tineret digital,

5
beneficiarii s-au bucurat de un boost de sociabilitate prin multitudinea de experiențe și persoane cu
care au interacționat, observându-se un plus în deschidere și motivație intrinsecă pentru învățare,
informare corectă, fapt dovedit statistic prin >50% dintre participanți, afirmând că și-au dezvoltat gândirea critică și spiritul de inițiativă


| Bugetul
    33000

| Parteneri
    EUROPE DIRECT București, Universitatea de București (Facultatea de Litere, specializarea Studii Europene), Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni, Liceul Voievodul Mircea din Târgoviște, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Asociația NILS București, Clubul Școlar Europeana din Iași;

| Website proiect
    https://www.younginitiative.org/proiecte-curente/united-2/

Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes