close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteÎmpreună la școală și în comunitate| Organizator:
    Asociația Politeia
| Categorie:
    Comportament civic și Participare publică
| Problema de fond
    De peste 6 ani, Asociația Politeia lucrează împreună cu părinții și copiii din satul Dârvari, comuna Ciorogârla pentru a îmbunătăți situația școlară și familială a acestora. Familiile din comunitatea defavorizată de aici au venituri mici, cheltuieli mari, nevoi multe și oportunități limitate de a le rezolva. Copiii ajung devreme să simtă presiunea de a munci pentru a contribui la veniturile familiei, ceea ce duce la absenteism și la creșterea riscului de abandon școlar. Problemele ce țin de educație sunt majoritar de natură sistemică. Cele mai mari probleme sunt sociale și vizează elevii ale căror familii sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială. Proiectul a răspuns unei probleme ce ține de comunicarea între comunitatea marginalizată și autoritățile locale, în special pe teme ce țin de educație.

| Scopul proiectului
    Proiectul și-a propus să contribuie la cultura democratică locală, dar să și creeze solidaritate și coeziune socială între diferite grupuri. Un prim obiectiv a fost identificarea unei probleme relevante, pentru rezolvarea căreia să fie formulată o petiție către autorități. Un alt obiectiv propus a fost creșterea gradului de implicare a minim 25 de participanți, într-o campanie civică de strângere de semnături timp de o lună. În plus, ne-am propus creșterea vizibilității problemelor comunității în manieră intersecțională, prin evenimente de tip Agora, o serie de podcasturi și un volum colectiv.

Împreună la școală și în comunitate Împreună la școală și în comunitate Împreună la școală și în comunitate

| Aria geografica
    Satul Dârvari, comuna Ciorogârla, jud. Ilfov

| Rezumat
    ”Împreună la școală și în comunitate” a pornit de la dorința de a îmbunătăți comunicarea dintre comunitatea defavorizată din Dârvari și autoritățile locale. Proiectul a avut ca scop oferirea de instrumente de împuternicire și stimularea participării cetățenești, în special pe teme ce țin de educație pentru abordarea unor probleme din jurul școlii. Scopul a fost consolidarea culturii democratice locale, prin solidaritate si coeziune socială între diferite grupuri ale comunității.

Proiectul a oferit un prim cadru de formare a unui grup, un spațiu sigur în care s-au putut întâlni și găsi puncte comune, discutate apoi cu autoritățile locale. Am desfășurat, împreună cu elevi, părinți și profesori 29 de ateliere de mediere prin comunicare creativă și 3 ateliere civice, pentru a oferi instrumente și mijloace prin care participanții să poată identifica și vorbi despre problemele cu care se confruntă într-un mod constructiv, mijloace ce pot facilita empatie, coeziune și mobilizare mai amplă în comunitate.

Participanții au preluat o parte din problemele identificate și le-au transpus în forma unor petiții, transmise spre soluționare autorităților. Cea mai importantă cauză a fost cea a asigurării gratuite a unei mese calde pentru toți elevii de pe raza comunei Ciorogârla. În urma campaniei, Primăria a decis demararea unui program prin care să fie oferită gratuit o masă caldă elevilor din comună, începând cu cei care au cea mai mare nevoie, urmând ca programul să fie ulterior extins. În plus, elevii au elaborat cu succes petiții în urma cărora au obținut: un boiler care să asigure apă caldă în școala din Dârvari, panouri și mingi pentru a juca baschet, montarea unor limitatoare de viteză și a unor indicatoare rutiere pe străzile comunale pentru a circula în siguranță.


| Date beneficiari direcţi
    Părinți din comunitatea defavorizată din Dârvari (5) Copii, elevi si tineri ce provin din aceeași comunitate (23) Profesori și membri ai instituției școlare ce deservesc comunitatea (7) Reprezentanți ai autorităților locale

| Date beneficiari
    Membri ai comunității locale care beneficiază de efectele pozitive ale petițiilor depuse (toți elevii și profesorii de la școala din localitate unde au fost achiziționate boilerul pentru apă caldă, panoul și mingile pentru baschet, limitatoarele de viteză) (+100) Toți elevii comunei Ciorogârla care vor beneficia de masă caldă gratuită la școală Organizațiile care au același specific și care vor să folosească kiturile realizate în proiect, cu ajutorul cărora vor putea organiza activități de acest tip beneficiind de experiența noastră

| Activitati
    - Desfășurarea a 29 Ateliere de mediere prin comunicare creativă care au oferit un spațiu sigur, empatic și solidar în care să fie exprimate și identificate împreună experiențele și problemele sociale, economice și educaționale comune. La ateliere au participat 23 de elevi și tineri, 5 mame și 7 profesori. Dintre acestea, 16 ateliere au fost de scriere creativă, 8 ateliere de comunicare prin Photovoice și 5 ateliere de video și New Media.
-O expoziție la școală cu fotografiile realizate în cadrul atelierului de Photovoice
- Realizarea unui podcast numit „Diferențe”, în care elevii, profesorii și părinții din Dârvari au povestit direct despre școală, familie și problemele cu care se confruntă. Am realizat 10 episoade distribuite prin toate platformele importante.
- 3 ateliere de implicare civică și cetățenească la care au participat 15 persoane: 7 elevi și tineri, 2 reprezentați ai autorităților locale, 2 mame și 5 cadre didactice
- O campanie de popularizare și susținere pentru petiție
- 5 petiții au fost depuse la autorități iar o a șasea a fost prilejul pentru o campanie de strângere de semnături. 3 dintre petițiile depuse la primărie au avut raspuns favorabil, iar schimbările vor fi implementate în scurt timp în școală și comună
-1 volum colectiv în care am discutat despre problemele sociale și educaționale ale comunității din Dârvari și am prezentat rezultatele proiectului
-3 întâlniri de tip Agora cu 65 de participanți din proiect, comunitatea din Dârvari și autorități


| Rezultatele proiectului
    Rezultatul cel mai important este faptul că, în urma campaniei de strângere de semnături, care a implicat participanții din proiect și comunitatea extinsă din Dârvari, Consiliul local din Ciorogârla a decis că masa caldă gratuită va fi introdusă în unitățile școlare din Ciorogârla și Dârvari.
În proiect am realizat și:
- un podcast, „Diferențe”, cu 10 episoade în care chiar cei din comunitate își fac auzită vocea și vorbesc despre problemele lor: https://impreuna.politeia.ro/podcast/
- un volum, „Diferențe”, care cuprinde nu doar un studiu privind situația socială din Dârvari, ci și texte scrise de cei din comunitate: https://impreuna.politeia.ro/carte/
- un cont de TikTok prin care elevii au folosit într-un mod creativ ceea ce au învățat la atelierele civice și New Media : https://www.tiktok.com/@lascoalasiincomunitate?
- 6 petiții dintre care una cu 212 semnături strânse pentru o masă caldă: https://impreuna.politeia.ro/campania-civica/
- 3 întâlniri Agora, o expoziție în școală


| Bugetul
    216431

| Parteneri
    Parteneri în cadrul proiectului au fost Școala Gimnazială nr 1 Ciorogârla, Structura Școala Gimnazială nr 2 Dârvari și Primăria Ciorogârla. Proiectul a avut sprijin financiar prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

| Website proiect
    https://impreuna.politeia.ro/

Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes