close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteFondul Special pentru Copii| Organizator:
    Fundatia Regală Margareta a Romaniei
| Categorie:
    Educație, Învățământ, Cercetare
| Problema de fond
    În România unul din doi copii este supus riscului sărăciei și excluderii sociale, situație care duce de cele mai multe ori la abandon scolar. Principala problema identificată de Fundație este lipsa resurselor necesare familiilor pentru a putea susține educația copiilor din clasele I-VIII și continuarea școlii pentru tineri la liceu. Copiii crescuți într-o familie cu probleme sociale raman cu învățarea în urma colegilor, acasă nu au de obicei niciun sprijin la lecții, își pierd stima de sine și în scurt timp se confruntă cu un decalaj școlar care devine imposibil de recuperat. Sprijinirea materială (corect direcționată) și emoțională a copiilor și a părinților conduce la creșterea nivelului de școlarizare a copiilor și la dezvoltarea unui comportament pozitiv al părinților atat fata de copiii lor cât și față de importanța educației.

| Scopul proiectului
    Scopul este prevenirea abandonului școlar și familial și a excluziunii sociale a copiilor care se confruntă cu grave probleme sociale, prin sprijin personalizat pentru depășirea situației de criză.
Obiectiv - Creșterea calității vieții a 700 de copii din familii defavorizate printr-o abordare integrată a învăţării şi a dezvoltării socio-emoționale.


Fondul Special pentru Copii Fondul Special pentru Copii Fondul Special pentru Copii

| Aria geografica
    12 judete - SJ,PH,CL,Bucuresti,IF,NT,TR,TL,IS,SV,MM,AB,CJ/ 13 orase si 24 sate

| Rezumat
    Rata abandonului școlar a crescut în al doilea an al pandemiei cu peste 15%. Mulți dintre elevi au renunțat la școală datorită cursurilor care s-au desfășurat în bună parte online, iar România, în special în mediul rural, nu era pregătită pentru asta.
Proiectul Fondul Special pentru Copii (FSC) pune accentul pe educația celor mici ca singura lor șansă pentru un viitor mai bun. Urmărim să-i ținem pe copii la școală și să-i sprijinim în momentele dificile. Le oferim:
-burse școlare in valoare de 350 euro/copil;
-ajutor material sub formă de donații în produse pentru copii și familiile lor
-consiliere pentru familiile aflate în situații de criză și în risc de a-și retrage copiii de la școală;
In anul 2021, au fost sprijiniți 1454 de copii. Am oferit 117 burse scolare, iar 1337 copii au beneficiat de sprijin material constand in donații de alimente, imbracaminte si incaltaminte, rechizite școlare,cadouri de Crăciun, aparatura electrocasnica, mobilier,calculatoare în valoare totală de aproape 100.000 lei.
Rezultatele școlare ale copiilor s-au îmbunătățit cu peste 90% iar rata de abandon școlar a copiilor sprijiniți în cadrul programului a fost 0. Mulți dintre copiii sprijiniți și-au îmbunătățit performanțele școlare și chiar au participat la concursuri și olimpiade școlare. Din cei 44 de voluntari implicați în cadrul proiectului, 4 dintre aceștia au sprijinit copiii la efectuarea temelor online și participarea acestora la concursurile școlare și activități de educație nonformala desfășurate în cadrul școlilor.


| Date beneficiari direcţi
    1454 copii beneficiari directi: 117 sprijiniți prin burse și 1337 prin intermediul organizațiilor locale

| Date beneficiari
    1620 beneficiari indirecti( ONG-uri locale, parinti, bunici, frati,surori, 8 profesori, 47 voluntari)

| Activitati
    Metodologia presupune două direcții:
A)Acordarea de burse școlare (350 Euro) pentru copii
B)Sprijinirea familiilor cu copii prin donații materiale intermediate de actori locali (ONG-uri locale, scoala, biserica etc)
1.Activitate de comunicare a proiectului în randul DGASPC-urilor locale, ong-uri, scoli;
2.Identificarea cazurilor si evaluarea socio-economica a acestora (varsta, veniturile, starea civila, starea de sanatate, condițiile de locuit, tipul si nivelul de atașament mama-copil, nevoia de sprijin). Evaluarea se face prin anchete sociale realizate de către personalul proiectului, organizații neguvernamentale locale partenere și autorități locale;
3.Semnarea contractelor de finanțare pentru burse cu părinții/tutorii și includerea copiilor în program. Fiecare contract este încheiat în baza planului personalizat de intervenție și prevede obiectivele asistentei și o defalcare a sumelor în funcție de necesarul fiecărui copil (cat se oferă pentru haine, alimente, transport, rechizite școlare);
4.Monitorizarea familiilor pe parcursul intervenției și furnizarea serviciilor sociale: sprijin financiar și material, consiliere socială, sprijin emotional;
5.Acordarea de asistență tehnică și de specialitate organizațiilor neguvernamentale locale partenere;
6.Reevaluarea situației beneficiarilor la jumătatea si la finalul perioadei contractuale;
7.Oferirea de donații materiale pe tot parcursul anului;


| Rezultatele proiectului
    Au fost sprijiniti 1454 copii (117 burse școlare in valoare de 350 euro, 1337 de copii din 13 județe au beneficiat de sprijin material constand in donații de alimente,rechizite școlare,imbracaminte si incaltaminte, aparatura electrocasnica, mobilier, calculatoare și cadouri de Crăciun în valoare de aproape 100.000 lei
Prin acordarea de burse școlare s-a asigurat participarea la proiect a copiilor rromi, aflați in situații de risc, în procent de peste 40 % din numărul total de burse.
Beneficiile aduse grupului tinta:
-creșterea accesului la educație și școlarizare pentru cei 1454 copii proveniți din grupuri defavorizate și aflați în situaţii de risc;
-creșterea frecvenței școlare și îmbunătățirea rezultatelor școlare la peste 90% din copii
-creșterea incluziunii sociale si a calitatii vietii pentru 1454 copii, tineri si părinții acestora prin facilitarea accesului la educație, informatii, servicii sociale si medicale necesare împlinirii nevoilor identificate in familie;
-o mai buna dezvoltare a abilitatilor de viata pentru copiii aflați în situații de risc
-prevenirea și reducerea delincventei și alienarii sociale determinate de expunerea la modele sociale deviante;
-creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoia de educație în randul membrilor familiei și al comunităților locale, in general;
-o mai buna pregatire a profesioniștilor implicați în activități educaționale adresate copiilor și incluziunii sociale a copiilor.
Am implicat 47 de voluntari.


| Bugetul
    278637

| Parteneri
    Finantatori - Fan Courier, Henkel, Yardi - Parteneri: Asociația pentru dezvoltare comunitară

| Website proiect
    https://www.frmr.ro/fondul-special-pentru-copii/

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes