close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteCentre de Zi pentru Copii și Familii| Organizator:
    Organzația Umanitară CONCORDIA
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Situația familiilor care trăiesc în condiții precare afectează sever capacitatea părinților de a găsi soluții și a-și sprijini copiii în continuarea educației. În România, aproape jumătate din populație prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială. Aceasta este situația unui număr mare de familii din Ploiești. Acestea sunt familii cu multi copii, cu rata crescută a somajului, cu o stare de sănătate precară, rată crescută a abandonului școlar și familial, nivel educațional scăzut atât al adultilor cât și al copiilor, cu o infrastructura inexistentă sau serios afectată. Unele case, chiar și zone, nu au curent, caldură și apă curentă. Serviciile sociale de tip centre de zi, dar și serviciile directe în comunitatile sărace sunt limitate și, astfel, copiii, tinerii si familile se învârt într-un cerc vicios din care puțini reusesc să iasă.

| Scopul proiectului
    Scopul programului este de a ajuta familiile sărace să își păstreze copiii aproape și să le ofere șansa la educatie prin:
•Suport pentru continuarea educației sau reluarea educației pentru minim 108 de copii comunități extrem de sărace în fiecare an
•Creșterea nivelului de implicare a părinților în activitățile educaționale ale copiilor
•Consilierea familiilor din comunitățile sărace, sprijin pentru accesarea drepturilor în relația cu autoritățile de stat, găsirea unui loc de muncă și suport pentru păstrarea acestuia.


Centre de Zi pentru Copii și Familii Centre de Zi pentru Copii și Familii Centre de Zi pentru Copii și Familii

| Aria geografica
    Municipiul Ploiești, județul Prahova, și Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

| Rezumat
    O treime dintre copii trăiesc în sărăcie extremă în cartiere marginașe, chiar și în marile orase. 1 din 11 copii se culcă seara flămând. Acești copii sunt expusi abandonului familiar și scolar, iar absența resurselor materiale, combinată cu lipsa accesului la servicii de bază, precum sănătate și educatie, crește vulnerabilitatea acestora la sărăcie persistentă, chiar și după ce ajung adulți. Înainte de toate, nevoia fiecărui copil este de a sta alături de mama și tata, indiferent de condițiile materiale de acasă sau problemele cu care se confruntă.
Prevenirea abandonului familial și școlar sunt printre cele mai bune soluții de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. În 2013, am început implementarea programului de intervenție comunitară prin primul centru de zi pentru copiii din cele mai sărace comunități, pentru a crește în familiile biologice, pentru a merge la școală și pentru a-și face un drum în viață, astfel încât atunci când vor deveni adulți să poată contribui la dezvoltarea comunității în care trăiesc. Familiile aveau nevoie de sprijin pentru accesarea drepturile în relația cu autoritățile, găsirea și păstrarea unui loc de muncă.
Am ajutat: 2019 - 143 copii înscriși în centre și 228 membri ai familiilor prin echipa mobilă în comunitate, 2020 - 96 copii și 185 membri, 2021 - 120 copii și 497 membri, plus peste 1.000 de persoane din comunitate în fiecare an. Le-am oferit o masă caldă în fiecare zi, suport pentru teme, suport pentru școala online, activități de timp liber (inclusiv excursii și tabere) și dezvoltarea abilităților de viață, asistență și consiliere socială și psihologică pentru copil și familie, asistență medicală și îndrumări pentru evaluarea periodică a sănătății, haine, încălțăminte, produse de igienă, rechizite și alimente de bază.


| Date beneficiari direcţi
    Beneficiarii direcți sunt copiii din medii vulnerabile și marginalizati din Ploiești (Prahova) și comuna Odobești (Dâmbovița). Acest proiect urmează o abordare sistemică, ceea ce înseamnă că proiectul va include întregul sistem familial pentru a garanta efectele pe termen lung și schimbările durabile pentru copii. Prin centrele de zi pentru copii și familii oferim 108 de locuri pentru copiii.

| Date beneficiari
    Proiectul se adresează familiilor copiilor înscriși în programul nostru, care au un nivel scăzut de educație, venituri scăzute, expuse riscului sărăciei și în pericol de separare familială. Copiii lor sunt adesea afectați de excluziune socială și accesul limitat la sistemul educațional. De asemenea, prin echipa mobilă sprijinim și alte persoane din comunitățile sărace. Numai în anul 2021, am sprijinit 497 de membri ai familiilor copiilor si alte 1474 de persoane în comunitate.

| Activitati
    Intervenție de urgență în comunitate: În perioada de pandemie generată de Covid 19 am dus mâncare, pachete cu produse de maximă necesitate la familiile din comunitățile sărace, multe dintre ele având poate doar ceea ce noi le-am oferit pe masă.
Activități socio-educaționale: teme și activități de remediere școlară. Am asigurat dispozitive pentru școala online pentru toți copiii, rechizite și materiale didactice, hrană în fiecare zi, produse de igienă și curățenie, îmbrăcăminte și încalțăminte. Copiii au participat la activități de timp liber care au rolul de a le dezvolta abilitățile de relaționare și integrare socială: tabere, excursii, evenimente, muzică, jocuri de grup etc.
Consiliere și sprijin pentru integrare socială – copiii și părinții au beneficiat de consilire psihologică, terapie logopedică și educație sanitară de bază prin specialiștii noștri de la centrele de zi și prin echipa mobilă în comunitate. Am sprijinit familiile pentru asigurarea igienei adecvate a copiilor și a locuinței, îndrumarea educațională a copiilor, creșterea frecvenței la gradiniță a copiilor de vârstă prescolară, accesarea unor servicii locale, inclusiv a serviciilor de sprijin pentru identificarea unui loc de muncă, depășirea unor situații limită generate de probleme de natură psihologică sau de dezvoltare intelectuală.
Școala părinților: au participat la activități impreună cu copiii și au primit informatii despre cum să acorde timp copiilor lor și cum să aibă un nivel de comunicare adecvat.


| Rezultatele proiectului
    Impactul serviciilor educaționale oferite în centrele de zi se face resimțit pe toate cele trei paliere ale intervenției:
- la nivel individual (copiii): prin reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirea rezultatelor școlare. Rata de absolvire școlară a fost de 99% în 2019 și 2020, iar în anul 2021 a crescut la 100%, iar aproape jumătate dintre copii sunt premianți în 2021. A crescut numărul de copii preșcolari înscriși la școală, prin suportul oferit la grădinița din comunitate. Pentru o parte dintre beneficiari am observat dezvoltarea atitudinilor/comportamentelor civice prin implicarea în activități de voluntariat.
- la nivel familial: prin responsabilizarea părinților și implicarea mai ridicată în viața școlară a copiilor, conștientizarea importanței educației și oferirea unor modele dezirabile membrilor mai tineri ai familiei.
- la nivel comunitar: unitățile de învățământ au beneficiat de sprijin pentru îmbunătățirea infrastructurii și calității actului educațional, precum și pentru lucrul cu copiii cu carențe educaționale și/sau tulburări de comunicare, reușind să reducă marginalizarea și discriminarea copiilor din grupurile vulnerabile, incidența cazurilor de violență în școală. Totodată, s-a înregistrat creșterea participării în învățământul preșcolar.


| Bugetul
    5537393,72

| Parteneri
    Nu avem organizații, instituții sau companii partenere în program, însă avem parteneriate punctuale pe centre de zi care susțin activitățile din proiecte. De exemplu, pentru centrul din Odobești avem un parteneriat cu Primăria Odobești, avem susținerea din partea a două ONG-uri cu voluntari pentru activitățile copiilor din centre, iar la nivel local colaborăm cu autoritățile.

| Website proiect
    www.concordia.org.ro

Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes