close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteINVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ!| Organizator:
    Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania
| Categorie:
    Incluziune socială
| Problema de fond
    Intervențiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe setul de nevoi ale grupului țintă, identificate printr-un amplu proces de evaluare. S-a realizat o cercetare tip explorator-confirmatorie, folosind metode calitative și cantitative: analiza datelor statistice despre problematica abandonului școlar și PTS la nivel european, național, județean și local; identificarea nevoilor specifice grupului țintă prin consultarea directă a potențialilor beneficiari: 14 focus-grupuri organizate în comunitate la care au participat 226 reprezentanți: copii, părinți, cadre didactice. Rezultatele cercetării au reflectat necesitatea majoră a unui set de servicii integrate care să contribuie direct la creșterea ratei de participare școlară și a ratei de tranziție de la un ciclu educațional la altul, prin aplicarea principiilor educației incluzive.

| Scopul proiectului
    Scopul proiectului: oferirea unui pachet integrat de servicii educaționale, psiho-socio-pedagogice, ocupaționale, de educație non-formală și timp liber pentru 650 copii/tineri (3-18 ani) aflați la risc de abandon școlar și cu CES din 4 comunități din jud. Iași și Botoșani. Proiectul își propune: creșterea gradului de participare școlară și socială a copiilor; creșterea gradului de implicare și oferirea serviciilor de suport pentru 140 de părinți/tutori; creșterea gradului de profesionalizare și dezvoltarea competențelor specifice în procesul instructiv-educațional pentru 125 cadre didactice.

INVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ! INVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ! INVESTIM ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ!

| Aria geografica
    Miroslava, Cornești, Horlești, jud. Iași și Municipiul Botoșani

| Rezumat
    Proiectul Investim în educația incluzivă! dezvoltă un parteneriat sustenabil și un model de intervenție corelată la nivel de copil–familie–școală–comunitate. Ne-am propus un scop frumos și ambițios: să dezvoltăm chiar în comunitate, la firul ierbii, un pachet integrat de servicii educaționale, psihosociale, psihopedagogice, ocupaționale, dezvoltare personală și activități de timp liber pentru copii și tineri cu risc de abandon școlar și CES din 4 comunități din jud. Iași și Botoșani. Ideea acestui proiect a pornit de la dorința de a-i ajuta pe copii să înțeleagă importanța educației și a școlii în viața lor. Cunoscând faptul că pentru a schimba în bine viața copiilor este important să lucrăm și cu familia și școala, am oferit servicii acestor categorii de grup țintă secundar: părinții au fost sprijiniți prin consiliere și intervenție în situație de criză, iar o parte dintre ei au urmat cursuri de educație parentală; cadrele didactice au participat la programe de formare și webinare. Bucurându-ne de implicarea voluntarilor, am derulat evenimente speciale pentru copii: flashmoburi și tabere de zi, tabere educaționale organizate la munte, vizite la muzee, parcuri, întreprinderi sociale, locuri de joacă. Toate acestea au adus bucurie și zâmbete pe chipul copiilor, mulți dintre ei experimentând pentru prima dată emoția unei vizite la muzeu, a unei aventuri de tabără sau pur și simplu vizitarea unui oraș atât de aproape de satul lor, dar pe care nu l-au văzut până acum. Am reușit să ajungem la sufletele copiilor și să creăm un mediu educațional non-formal, care completează dimensiunea educației formale oferite prin școală. Tot prin proiect am înființat și dotat 4 centre educaționale, care vor sprijini elevii pe viitor, dincolo de intervenția punctuală din cadrul proiectului.

| Date beneficiari direcţi
    Grup țintă principal: 650 copii din comunitățile Miroslava, Cornești, Horlești, jud. Iași și Mun. Botoșani, astfel:
550 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din comunitățile Miroslava, Cornești, Horlești, jud. Iași și Mun. Botoșani
100 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din comunitățile Miroslava, Cornești, Horlești, jud. Iași și Mun. Botoșani


| Activitati
    În 2021 în cadrul școlilor asociate, prin proiect au fost înființate 4 centre educaționale dotate cu echipamente IT, mobilier, materiale de birotică și de curățenie necesare în lucrul cu elevii. Activitățile din proiect au fost derulate în aceste centre educaționale. Aici, copiii au primit sprijin educațional pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip școală după școală, activitate acompaniată de măsuri de sprijin material: hrană pentru copii, kituri de igienă, ghiozdane echipate cu rechizite. Activitățile educaționale au urmărit îmbunătățirea principalelor provocări și rămâneri în urmă ale elevilor. Elevii care au finalizat clasa a VIII-a au primit sprijin prin programe de consiliere și orientare profesională. Activitățile au avut ca obiectiv motivarea copiilor referitor la continuarea studiilor, dar și parcurgerea procesului de consiliere si orientare în carieră. Activitățile de sprijin psihopedagogic și de recuperare logopedică au completat tabloul serviciilor integrate, alături de activitățile de dezvoltare personală și de timp liber. Taberele educaționale au reprezentat o altă activitate îndrăgită de copiii și voluntarii din proiect. Părinții copiilor au beneficiat de sprijin prin consiliere și intervenție în situație de criză precum și cursuri de educație parentală. Cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele de predare, comunicare, relaționare în procesul instructiv educațional, prin participarea la sesiuni de formare și webinare.

| Rezultatele proiectului
    Ceea ce am reușit să facem prin proiect, a fost să promovăm aplicarea și respectarea principiilor educației incluzive în cele 4 comunități: Miroslava, Cornești, Horlești și Botoșani. În cadrul implementării, echipa de proiect a valorizat fiecare copil din cei 678 sprijiniți. Prin dezvoltarea rețelei informale copil-familie-școală-comunitate, am reușit să oferim un model de intervenție în comunitate, să realizăm un transfer de expertiză, să stimulăm parteneriate și conexiuni, să inspirăm comunitatea. Toate aceste resurse mobilizate vor contribui la menținerea și funcționarea celor 4 centre educaționale înființate și dotate prin proiect și după implementare și vor continua să genereze valoare pentru comunitate. Rezultatele obținute au contribuit la creșterea gradului de participare școlară și socială a 678 copii din cele 4 comunități prin sprijin educațional; psihosocial, psihopedagogic, consiliere și orientare în carieră; activități de dezvoltare personală și de timp liber. Proiectul a contribuit și la creșterea gradului de implicare și oferirea serviciilor de suport pentru 144 părinți/tutori și totodată a adus plusvaloare prin creșterea gradului de profesionalizare și dezvoltare a competențelor pentru 129 cadre didactice formate prin programe de instruire. Descrierea proiectului în cifre, mai înseamnă: 4 comunități impactate din 2 județe: Iași și Botoșani; 4 parteneri de proiect; 4 școli asociate; 42 evenimente derulate; 550 cadre didactice participante la 10 webinarii; 1 model de intervenție propus prin proiect și 200 GAL-uri din țară informate despre acest model.

| Bugetul
    5452521,16 LEI

| Parteneri
    Proiectul a fost implementat de un consorțiu format din patru parteneri - Fundația “Alături de Voi” România, în calitate de promotor proiect, Fundația “Star of Hope” România, Asociația Română de Literație și Asociația GAL Stejarii Argintii și patru școli cu rol de parteneri asociați în implementarea proiectului – Școala Gimnazială “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Școala Gimnazială “Dimitrie Anghel” Cornești, Școala Gimnazială Horlești, din jud. Iași și Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani.

| Despre organizator
    Fundația Alături de Voi România este o organizație neguvernamentală înființată în februarie 2002, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. Peste 150000 de persoane, în special tineri, au beneficiat de serviciile directe oferite în timp de către organizație. Peste 200 de persoane cu dizabilități au lucrat / lucrează la ADV sau pe piața muncii, beneficiind de un pachet complet de servicii de inserție socio-profesională.

| Website proiect
    https://edu.alaturidevoi.ro/despre-proiectul-investim-in-educatie-incluziva/Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes