close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteÎn Stare de Bine| Organizator:
    Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Există puține date privind sursele de venit ale ONG-urilor. Un studiu al FDSC din 2017 arată că doar pentru 7% din ONG-uri donațiile corporative sunt principala sursă de finanțare. Programul În Stare de Bine completează astfel tabloul surselor de finanțare ale ONG-urilor din România.
Competențele FDSC în ceea ce privește analiza sectorului neguvernamental au determinat selectarea organizației ca partener de implementare.
Alocarea financiară, de circa un milion de euro anual, a fost gândită pentru a susține proiectele sustenabile, cu impact semnificativ, demonstrabil asupra grupului-țintă.
Alegerea celor trei domenii prioritare (cultură, sport și viață sănătoasă) a fost determinată atât de alinierea la strategia de brand a finanțatorului, cât și de datele din teren, în condițiile în care avem una din cele mai mici speranțe de viață din UE.


| Scopul proiectului
    Scopul principal este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în cele trei domenii de intervenție și care se adresează prioritar grupurilor vulnerabile.
Obiectivele anuale se referă la alocarea integrală a fondurilor disponibile unor proiecte mature, sustenabile și eficiente, care abordează un spectru larg de subiecte – de exemplu, servicii de reabilitare și integrare pentru 300 de copii aflați în patru centre de detenție și educative sau susținerea tratamentului la domiciliu a copiilor cu boli grave.


În Stare de Bine În Stare de Bine În Stare de Bine

| Aria geografica
    Programul oferă finanțare tuturor organizațiilor eligibile active în cele trei domenii de intervenție, indiferent de aria geografică vizată de proiectele propuse. Sunt considerate prioritare acele propuneri de proiecte care vizează comunități în mod particular vulnerabile. Astfel, organizațiile beneficiare ale granturilor În Stare de Bine au derulat proiecte în 767 localități (numărul de localități este total, pentru toți anii programului, acestea se suprapun parțial).

| Rezumat
    Misiunea programului În Stare de Bine este reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților culturale, sportive și de viață sănătoasă derulate pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental. În mod specific, programul urmărește o alocare justă și echilibrată a fondurilor disponibile (circa 1 mil. euro pe an) către organizații care derulează proiecte pe un spectru larg de cauze și comunități de beneficiari, în trei domenii prioritare: cultură, sport, viață sănătoasă.
Situația financiară a sectorului ONG din România nu a fost niciodată una fericită, deși în ultimul deceniu s-a înregistrat o diversificare a surselor de finanțare. Prin urmare, programul a fost gândit ca sursă de finanțare privată pe termen lung pentru ONG-uri, reprezentând un angajament de lungă durată al finanțatorului în sprijinirea sectorului neguvernamental din țara noastră.
Acesta este unul dintre cele mai mari programe de acest tip aflate în prezent în derulare în România, oferind până acum sprijin financiar pentru 88 de inițiative în care au fost implicate 101 organizații (2020-2022). Valoarea totală a granturilor nerambursabile alocate până în prezent se ridică la circa 5 mil. euro.
O a doua nevoie identificată, respectiv îmbunătățirea capacității administrative a organizațiilor beneficiare, a determinat crearea subprogramului Creștem ONG-uri #ÎnStareDeBine, la care au participat până acum peste 150 de organizații.


| Date beneficiari direcţi
    Grupuri și comunități vulnerabile din toată țara, beneficiari direcți ai proiectelor implementate de organizațiile care aplică pentru granturile În Stare de Bine. Pentru ca proiectele depuse să fie eligibile, acestea trebuie să aibă minimum 20 de beneficiari direcți. Prin subprogramul Creștem ONG-uri, beneficiari direcți sunt și cele peste 150 de ONG-uri care au fost susținute prin această linie de sprijin.

| Activitati
    În intervalul 2020-2022 s-au derulat 7 apeluri de proiecte – câte două sau trei pe an. Valoarea granturilor disponibile în cadrul apelurilor standard de proiecte se situează între 10.000 și 60.000 de euro, uneori pragurile fiind ajustate de la an la an (au fost apeluri cu granturi maxime de 250.000 de lei, de exemplu).
Selecția proiectelor câștigătoare se realizează în mod competitiv. Proiectele depuse sunt inițial filtrate pe baza criteriilor de selecție, iar cele incluse pe lista scurtă sunt evaluate ulterior de către un juriu de profesioniști, în cadrul unui eveniment de pitching, de către un comitet format din reprezentanți ai Kaufland România și ai FDSC.
Această structură a finanțărilor a fost completată, punctual, cu apeluri de proiecte pentru intervenții pe termen scurt și mediu, destinate ajutorării migranților din Ucraina (în 2022, cu un buget total de 350.000 de euro), respectiv pentru susținerea comunităților și a grupurilor afectate de pandemie (în 2020, cu un buget de 500.000 de euro). Valoarea acestor granturi este între 6.000 și 35.000 de euro.
În intervalul menționat, au fost primite, în etapa preliminară, aproape 1.000 de propuneri de proiecte.
Subprogramul Creștem ONG-uri, ajuns în 2023 la cea de-a cincea ediție este cel mai complex program de dezvoltare organizațională pentru ONG-uri din România, cu peste 150 de organizații beneficiare până în prezent.


| Rezultatele proiectului
    Aproape 115.000 de beneficiari direcți din circa 767 de localități din întreaga țară, participanți în proiectele finanțate.
În intervalul 2020-2022 au fost finanțate 88 de initiative in care au fost implicate 101 organizații, bugetul alocat pentru intervalul 2020-2022 fiind de aproximativ trei milioane de euro. Orientativ, bugetul anual alocat în perioada 2019-2023 este de circa un milion de euro pe an în granturi pentru ONG-uri, totalul alocărilor de până în prezent fiind astfel de cinci milioane de euro.
Evaluările de impact au fost general pozitive, atât în ceea ce privește atingerea indicatorilor țintă (milestones) specifici fiecărui proiect câștigător, cât și în termeni de satisfacție a beneficiarilor. Dată fiind natura programului În Stare de Bine, de finanțare per proiect, au fost utilizate criterii de evaluare precum gradul de conformitate la condițiile de finanțare, transparența în raportare, eficiența implementării (costurile administrative) și raportul cost-beneficiu.
Costurile administrative au fost plafonate, pentru întreg programul, la maximum 10% din valoarea totală a proiectelor depuse.


| Bugetul
    15,000,000 LEI

| Parteneri
    Programul În Stare de Bine este finanțat integral de către Kaufland România. Partenerul de implementare este Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care administrează întregul program, de la pregătirea apelurilor de proiecte până la gestiunea raportărilor de final depuse de către organizațiile beneficiare.

| Despre organizator
    FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și cooperarea cu celelalte sectoare.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, iar asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative. Cea mai mare parte a proiectelor de CSR ale Kaufland sunt desfășurate în parteneriat cu ONG-uri regionale sau naționale.


| Website proiect
    https://instaredebine.roCopyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes