Potrivit unui nou raport publicat înaintea Adunării Generale a ONU, trebuie accelerat ritmul pentru a asigura atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), acest lucru fiind posibil doar dacă agendele naționale acordă prioritate copiilor

 

La jumătatea drumului ce trebuie parcurs pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030, două treimi dintre indicatorii referitori la copii nu sunt în grafic în ceea ce privește îndeplinirea țintelor stabilite, potrivit unui nou raport al UNICEF publicat astăzi.

 

Raportul Progress on Children's Well-Being: Centring child rights in the 2030 [Progresele privind bunăstarea copiilor: prioritizarea drepturilor copilului în cadrul Agendei 2030] arată că, în prezent, doar 6% dintre copii – adică 150 de milioane de copii – care trăiesc în doar 11 țări se bucură de realizarea a 50% dintre țintele care vizează copiii, acesta fiind cel mai mare nivel înregistrat la nivel mondial.

 

În cazul în care progresele vor continua în același ritm, doar 60 de țări – în care trăiesc doar 25% dintre copiii lumii – își vor atinge obiectivele până în 2030, în timp ce aproximativ 1,9 miliarde de copii din 140 de țări vor rămâne în urmă.

 

Acum șapte ani, lumea întreagă a promis că va eradica sărăcia, foametea și inegalitatea și că se va asigura că orice persoană – mai ales copiii – are acces la servicii de bază de calitate”, a afirmat Directorul executiv al UNICEF Catherine Russell. „Însă la jumătatea drumului pe care trebuie să îl parcurgem pentru realizarea Agendei 2030, nu mai avem suficient timp pentru a transforma în realitate promisiunea ODD-urilor. Neîndeplinirea obiectivelor va afecta viața copiilor și sustenabilitatea planetei noastre. Trebuie să revenim pe drumul cel bun și putem face acest lucru acordând prioritate copiilor în cadrul demersurilor menite să accelereze atingerea ODD-urilor”.

 

Raportul – publicat înaintea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a ONU și a Summitului privind obiectivele de dezvoltare durabilă de la New York – oferă o imagine de ansamblu a progreselor înregistrate până în prezent în ceea ce privește indicatorii referitori la copii stabiliți în cadrul ODD-urilor*, care au fost adoptate de statele membre ale ONU în 2015 cu scopul de a pune capăt sărăciei, de a reduce inegalitățile și de a crea societăți mai pașnice și mai prospere până în 2030.

 

Analiza cuprinde date din peste 190 de țări raportate pe parcursul a peste 20 de ani, comparând situația actuală a țărilor cu cea în care acestea își propun să se afle în următorii șapte ani și identificând provocările și oportunitățile de accelerare a progreselor. Rezultatele creionează o imagine mixtă, cu progrese și regrese în ceea ce privește obiectivele globale.

 

Potrivit raportului, este posibilă accelerarea progreselor dacă există un angajament puternic la nivel național, politici eficiente și o finanțare adecvată și dacă unele țări cu venituri mici și medii inferioare vor înregistra cele mai rapide progrese. De exemplu, conform datelor disponibile până în 2021, Cambodgia, India, Maroc, Rwanda și Uganda, printre altele, au obținut performanțe considerabile în ceea ce privește o serie de ODD-uri care vizează copiii, în special investind în domenii care le-au permis să obțină rezultate la nivelul mai multor indicatori. Cu toate acestea, chiar și aceste țări mai au un drum lung de parcurs pentru a atinge țintele stabilite, trebuind să își mențină ritmul sau chiar să îl accelereze.

 

Lumea încă încearcă să combată efectele numeroaselor crize – pandemia de COVID-19, schimbările climatice, conflictele și crizele economice – care au stopat sau au anulat ani întregi de progrese. De exemplu, în ultimii ani, pandemia a contribuit în mod direct la perturbarea fără precedent a serviciilor de vaccinare, iar lipsurile educaționale au înregistrat o creștere triplă în țările cu venituri mici și medii. Obiectivele care vizează protecția împotriva riscurilor, educația și asigurarea unei vieți lipsite de sărăcie se află cel mai departe de țintele stabilite.

 

Pentru a atinge țintele până în 2030, va trebui ca țările care sunt în urmă în prezent să adopte un ritm fără precedent pentru accelerarea progreselor. S-a dovedit faptul că investițiile în drepturile copilului determină și sprijină obținerea de rezultate de care beneficiază orice societate, toți oamenii și întreaga planetă, întrucât intervențiile în primii ani de viață ai copiilor contribuie cel mai mult la eradicarea foametei, a sărăciei, a sănătății precare și a inegalității.

 

Acum când liderii mondiali se pregătesc de reuniunea din această săptămână în cadrul căreia vor analiza progresele intermediare în ceea ce privește atingerea ODD-urilor, UNICEF îndeamnă țările să acorde prioritate copiilor în cadrul agendelor lor și să depună eforturi fără precedent pentru accelerarea progreselor prin:

 

  • Consolidarea angajamentului politic la nivel național. Guvernele ar trebui să asigure și să crească semnificativ cheltuielile sociale în domenii precum sănătatea, educația și protecția socială.
  • Stabilirea unor ținte ambițioase și realiste și luarea de măsuri. Adaptarea obiectivelor globale la contextele locale, ținând cont de capacitățile tehnice, politice, administrative și financiare existente pentru a asigura acțiuni realizabile și schimbarea traiectoriei în sensul accelerării ODD-urilor.
  • Prioritizarea cunoștințelor și a datelor referitoare la copii. Promovarea unor parteneriate solide și a colaborării între părțile interesate pentru a facilita colectarea, schimbul și utilizarea datelor și pentru a stabili acțiuni concrete care să contribuie la atingerea țintelor ODD-urilor.
  • Întărirea angajamentului de a crea o planetă locuibilă pentru fiecare copil. Guvernele și comunitatea internațională ar trebui să crească investițiile în vederea elaborării și aplicării unor strategii de combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.
  • Asigurarea unor sisteme de finanțare care să permită accelerarea progreselor. Explorarea unor opțiuni de finanțare inovatoare la nivel național și internațional care să acorde prioritate rezultatelor, să pună accent pe echitate și eficacitate și să urmărească realizarea de investiții în domenii transversale.

 

Se pot întâmpla multe în șapte ani”, a adăugat Russell. „Ne putem reînnoi și reorienta eforturile și putem crea o lume mai echitabilă și mai sănătoasă pentru toți. Dar, pentru aceasta, liderii mondiali trebuie să sprijine copiii și să acorde prioritate drepturilor copilului în cadrul politicilor interne și al bugetelor lor”.

Citiți raportul integral aici.

 

***

 

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

 

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram.