Cercetarea realizată arată o criză accentuată a forței de muncă în domeniu în următorii ani, pe fondul creșterii numărului de beneficiari

Forța de muncă din domeniul serviciilor sociale este amenințată de îmbătrânire și este sub-reprezentată în mediul rural, unde își desfășoară activitatea doar o treime dintre angajații serviciilor sociale, arată Recensământul forței de muncă din serviciile sociale din România, realizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), cu sprijinul UNICEF. Această situație necesită o abordare strategică și imediată având în vedere datele statistice care arată că România are cea mai ridicată rată a riscului de sărăcie și excluziune socială din Uniunea Europeană[1], pronunțate disparități rural-urban, precum și o îmbătrânire accentuată a populației.

Peste jumătate (56%) dintre cei aproape 21.000 de respondenți din cadrul studiului au peste 46 de ani, în timp ce doar 13% dintre participanții la studiu au mai puțin de 36 de ani, arată datele colectate în perioada aprilie-octombrie 2022. În lipsa unei politici direcționate către atragerea de tineri în domeniul serviciilor sociale, situația se va agrava și va genera o criză accentuată a forței de muncă în domeniu, pe fondul creșterii numărului de beneficiari, apreciază autorii studiului. O soluție ar putea fi creșterea numărului de posturi pentru debutanți scoase la concurs, dar și oferirea de pachete de instalare și pachete de beneficii pentru cei care se angajează să lucreze în mediul rural sau burse pentru studenții din mediul rural sau din localități defavorizate, pentru a lucra după absolvire tot în mediul rural.

O altă problemă identificată în cadrul Recensământului forței de muncă din serviciile sociale este slaba reprezentare a angajaților din serviciile sociale în mediul rural (doar o treime dintre aceștia își desfășoară activitatea în sate și comune), concluzie valabilă și în cazul segmentului asistenților sociali. În peste 50% din localități rata de asistenți sociali este sub pragul optim de un asistent social la 3.000 de locuitori. Dintre aceste localități, 70% sunt în mediul rural. De asemenea, studiul evidențiază un deficit de specialiști și capacitate limitată de furnizare cu precădere a unor servicii sociale solicitate de anumite categorii de beneficiari, precum copiii și adulții cu dizabilități, bolnavii cronici în faze terminale, victimele violenței domestice, victimele traficului de persoane.

Diana Cristea, președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), afirmă: „Cercetarea și datele despre forța de muncă din serviciile sociale sunt esențiale pentru a determina tendințele în ocuparea forței de muncă, pentru a aborda nevoile de formare profesională, pentru a identifica barierele în calea furnizării de servicii sociale de calitate și pentru a elabora politici în ce privește planificarea, dezvoltarea și sprijinirea acesteia. O forță de muncă planificată, dezvoltată și sprijinită este importantă pentru familii și comunități, pentru realizarea de programe care au ca obiectiv lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. O forță de muncă puternică poate proteja mai bine cetățenii, îi poate ajuta pe oameni să abordeze provocările din viața lor de zi cu zi. Având în vedere dinamica forței de muncă este de dorit ca astfel de demersuri de recenzare să se desfășoare periodic, astfel încât să poată fi luate, în timp util, măsuri de reducere a efectelor negative ale părăsirii domeniului de un număr important de specialiști.”

”Rezultatele recensământului forței de muncă în serviciile sociale – un exercițiu unic în regiunea Europei și Asiei Centrale – ne obligă la o abordare strategică prin utilizarea acestor evidențe în dezvoltarea politicilor de planificare, distribuție, atragere, recrutare și menținere a forței de muncă în serviciile sociale. Acest demers include și alocarea de resurse adecvate pentru consolidarea și sprijinirea forței de muncă din serviciile sociale, cu precădere în zonele rurale, marginalizate, pentru înființarea, dezvoltarea și implementarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate în urma diagnozei sociale a fiecărei comunități. În paralel, trebuie asigurat suportul pentru formare adecvată și continuă cu prioritate pentru profesioniștii care activează deja în domeniu, astfel încât să poate fi asigurate servicii sociale de calitate pentru copii și  familiilor lor, persoanele adulte cu dizabilități, vârstnici și pentru toate categoriile de populație vulnerabilă”, a declarat Anna Riatti, Reprezentanta UNICEF în România.

Studiul, care urmează să fie făcut public la jumătatea lui iulie 2023, a urmărit, în principal, să evalueze obiectiv, în termeni de acoperire și distribuție, forța de muncă disponibilă în domeniul social. Cercetarea tip recensământ a fost realizată în rândul persoanelor angajate în serviciile sociale din România, în 2022, de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), cu sprijinul UNICEF și prin intermediul Metro Media Transilvania. Cercetarea a fost realizată prin anchetă sociologică pe bază de chestionar, finalizându-se cu un total de 20.999 de răspunsuri valide.

 

***

 

Despre CNASR

Colegiul Național al Asistenților Sociali reprezintă interesele profesiei de asistent social și acționează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei în cadrul vieții sociale. Ca autoritate profesională în domeniu, CNASR participă, potrivit art.26 din Legea 466/04.11.2004, la elaborarea normelor și a actelor normative care reglementează domeniul asistenței sociale, realizând atribuțiile conferite de Legea 466/04.11.2004. Ca organizație profesională, CNASR reprezintă, apară și promovează drepturile și interesele membrilor la nivel local, național și internațional, apară onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenții sociali a obligațiilor care le revin față de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei.

Urmăriți CNASR pe www.cnasr.ro și www.facebook.com/ColegiulNationalalAsistentilorSociali.

 

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. Pentru mai multe informații despre UNICEF și activitatea sa, vizitați https://www.unicef.org/romania/ro.

Urmăriți UNICEF în România pe Facebook și Instagram

 


[1] Romania AROPE 2022: 34.4% (vs. 21.6% EU average), Statistics | Eurostat (europa.eu)