- Premiile pentru Impact Social -

În 2022, an aniversar în care sărbătorește 20 de ani dedicați societății civile, GSC introduce în structura competiției Premiile pentru Impact Social, alaturi de Ashoka România, partener strategic al competitiei. Acestea vin în completarea premiilor acordate deja în cadrul competiției. Astfel, toate proiectele înscrise în categoria A vor avea șansa să obțină, pe lângă Premiile I, II, III și Premiul pentru Impact Social în interiorul secțiunii în care vor fi înscrise.

În completarea formularului de concurs, participanții care înscriu în una din secțiunile categoriei A sunt încurajați să țină cont și de criteriul dedicat Premiilor pentru Impact Social - Nivelul de Impact și potențialul de impact și să includă detalii de ajutor juraților care vor acorda Premiile pentru Impact Social. Ashoka România oferă în acest sens participanților un set de informații despre impactul social și schimbările sistemice. Înscrierile la Gala Societății Civile continuă până pe 19 mai.

 • Ce este impactul social?
 •  
  Schimbarea produsă în termen mediu și lung asupra bunăstării unei populații ca rezultat al unui proiect, program sau al unei politici publice. Impactul social poate fi pozitiv sau negativ, intenționat sau neintenționat, actual sau potențial. Managementul Impactului Social (MIS) este un cadru care permite proiectelor și organizațiilor să demonstreze și să crească în mod continuu abilitatea de a îmbunătăți bunăstarea comunităților în care lucrează.

  Exemplu: Prin proiectul Ambulanța pentru Monumente, Eugen Vaida alături de echipa lui pun în conservare o serie de monumente din România. Efectul intenționat este protejarea patrimoniului, dar impactul este extins la nivelul comunității locale care își regăsește valoarea identității locale și contribuie la sustenabilitatea socială, economică, culturală și de mediu. • Cum măsurăm impactul?
 •  
  Proiectul de gestionare a impactului (Impact Management Project) oferă un forum pentru ca organizațiile să ajungă la un consens cu privire la modul de măsurare, evaluare și raportare a impactului asupra problemelor sociale și de mediu, iar acum există un consens general. În 2017, IMP a reunit peste 2000 de organizații pentru a defini cele 5 dimensiuni ale impactului – CINE, CE, CÂT, CONTRIBUȚIA și RISCUL.

  CINE
  resimte efectul și a fost anterior insuficient deservit în raport cu rezultatul?
  CARE este rezultatul, pozitiv sau negativ, pe care îl determină efectul? Este acest rezultat important pentru persoanele care se confruntă cu efectul, sau pentru planetă?
  CÂT se măsoară prin indicatori cantitativi care să fie SMART – specifici, măsurabili, realizabili, relevanți și ștabiliți în timp. În această etapă, trebuie să ne gândim la cât de mare este schimbarea pe care am dori să o vedem. Cât de mult se produce efectul? Se produce pentru multe persoane și/ sau determină rezultate în profunzime? Durează mult timp?
  CONTRIBUȚIA – cum se compară și cum contribuie acest efect la ceea ce s-ar fi întâmplat probabil oricum?
  RISCUL – la articularea lanțurilor de rezultate, trebuie identificate riscurile care pot afecta realizarea schimbărilor.

  Întreprinderile, investitorii și managerii de fonduri încep să aplice dimensiunile pentru a înțelege mai bine impactul, precum și performanța portofoliului și a investițiilor individuale. • Cum se realizează schimbările sistemice?
 •  
  Prin modificarea, schimbare și transformarea structurilor, obiceiurilor, mentalităților, dinamicii puterii și a regulilor pe care s-au bazat sectoarele și, în cele din urmă, structurile societale. Un lider al schimbării de sistem încurajează colaborările între un set divers de actori, cu intenția de a declanșa îmbunătățiri de durată în probleme presante.

  Despre Ashoka și Impact

  O dată la trei ani, Ashoka realizează un studiu pentru a înțelege modul în care Ashoka Fellows generează schimbări sociale de durată. În 2021 a fost cuantificat modul în care ei schimbă mentalități, politici și îi activează pe alții ca promotori ai schimbării. Un total de 817 Ashoka Fellows au participat la sondajul global și 32 dintre ei au participat la interviuri aprofundate.

  Studiul arată că multe instituții, fie prin concepție, fie din neatenție, împiedică o mare parte a societății să își atingă potențialul maxim. Ashoka Fellows schimbă sistemele și restructurează instituțiile pentru a funcționa în serviciul binelui colectiv și pentru a oferi mult mai multor oameni libertatea și sprijinul necesar pentru a contribui. Aceștia fac acest lucru prin schimbarea politicilor marilor companii sau industrii (51%) încurajându-le să includă comunități excluse anterior (52%) sau creând valoare pentru un produs sau serviciu acolo unde aceasta nu exista înainte (51%). La nivel legislativ, 63% dintre Ashoka Fellows au schimbat sau influențat politicile guvernamentale, în timp ce 66% au consiliat factorii de decizie politică în calitate de experți.

  „Antreprenorii sociali nu se mulțumesc doar să ofere un pește sau să învețe pescuitul. Ei nu se vor opri până când nu vor revoluționa industria pescuitului” – Bill Drayton, fondator Ashoka.