Organizațiile neguvernamentale joacă un rol primordial în consolidarea democrației în România și reprezintă un factor decisiv în procesul de elaborare a politicilor publice. Pentru o bună funcționare, acestea au nevoie de un cadru legal flexibil și modern, care să asigure un echilibru între libertatea de asociere și protejarea principiilor statului de drept, dar și să garanteze independența societății civile față de autoritățile statului.

În ultimii ani, cadrul legal privind organizarea și funcționarea organizațiilor neguvernamentale a stârnit numeroase controverse, iar majoritatea reprezentanților sectorului neguvernamental consideră că procedurile privind constituirea, modificarea sau dizolvarea organizațiilor sunt rigide, anevoioase, birocratice și au o durată excesivă.

Centrul pentru Legislație Nonprofit consideră că organizarea unei consultări publice cu privire la Ordonanța de Guvern nr.26/2000 este necesară și utilă, întrucât este nevoie de o modificare consistentă a acestui cadru legal. Punerea acestei teme în discuție prin intermediului procedurii de audiere publică asigură exprimarea punctelor de vedere ale factorilor interesați, într-un cadru riguros și bazat pe argumente.

Temele supuse consultării în audierea publică:

 • Simplificarea procedurii de înregistrare și modificare a ONGurilor
 • Îmbunătățirea reglementării statutului de utilitate publică al ONGurilor
 • Clarificarea noțiunii de activitate economică a ONGurilor
 • Asigurarea liberului acces la date despre sectorul ONG.
 • Simplificarea procedurii de dizolvare a ONGurilor.
 • Audierea publică are loc la ARTHUB (Str. Gen. Constantin Budișteanu nr. 10, București). Persoanele din alte localități vor avea posibilitatea să participe și online.

  Invităm toate persoanele interesate să își exprime opinia, în cadrul audierii publice, prin formularea argumentată a răspunsurilor la întrebările motivației evenimentului (aceasta poate fi consultată aici)

  Înscrierea la eveniment se face prin completarea  acestui formular,  care trebuie completat, atât de cei care vor fi prezenți în sală, cât și de cei care vor participa online.

  Regulamentul de participare este disponibil aici.

  Cei care doresc să depună o depoziție pot consulta un scurt îndrumar aici.

  Depozițiile colectate se vor sintetiza de către Comisia de Experți într-un raport sinteză care va fi făcut public ulterior evenimentului.

   

  Comisia de Inițiere a Audierii Publice este formată din:

 • Octavian Rusu, CLNR
 • Adriana Iordache, CLNR
 • Diandra Tanasă, CLNR
 • Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică
 • Audierea publică are loc în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare într-o perioadă de 18 luni. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

   

  ***

   

  Despre Programul Active Citizens Fund România

  Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

  Despre Centrul pentru Legislație Non-profit

  Centrul este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a deciziei publice (issuemonitoring.ro).