Centrul pentru Legislație Nonprofit organizează pe 23 februarie a.c., o dezbatere cu privire la statutul de utilitate publică al organizațiilor nonguvernamentale din România. Evenimentul are loc online, începând cu ora 10.30, și reunește reprezentanți ai organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanți ai autorităţilor publice centrale relevante și membri ai Parlamentului.

Conform cercetării realizate de CLNR, privind barierele administrative în organizarea și funcționarea ONG-urilor din România, procedura de recunoaștere a organizațiilor neguvernamentale de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică, este considerată lungă, excesiv de birocratică și lipsită de transparență. Mai mult, condițiile de acordare a statutului sunt vag formulate și nu sunt neapărat relevante pentru a evidenția caracterul de utilitate publică al unei organizații. Dincolo de procedura anevoioasă de obținere a acestui statut, majoritatea organizațiilor neguvernamentale consideră că el nu oferă un sprijin real pentru organizațiile care îl dobândesc, având în vedere că legea prevede doar vocația generală a organizațiilor cu statut de utilitate publică de a li se acorda în folosință a un bun public (sediu) și nu un drept concret.

Prin urmare, participații la eveniment vor încerca să găsească cele mai bune răspunsuri la următoarea întrebări:
• Ce înseamnă utilitatea publică și cum se diferențiază ONG-urile care îndeplinesc acest rol de celelalte ONG-uri?
• Ce condiții ar trebui să îndeplinească ONG-urile de utilitate publică?
• Are legătură utilitatea publică cu reprezentativitatea?
• Cum ar trebui reglementată procedura de obținere a statutului de utilitate publică?
• Pe ce durată ar trebui acordat statutul de utilitate publică?
• Ce beneficii ar trebui să primească ONG-urile de utilitate publică?
• Ce obligații ar trebui să aibă ONG-urile de utilitate publică?

În urma acestui eveniment, propunerile și recomandările transmise de participanți vor fi integrate în raportul de cercetare privind barierele administrative în organizarea și funcționarea ONG-urilor din România și înaintate decidenților publici.

Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România.

Cei care doresc să participe, sunt invitați să se înscrie prin completarea acestui formular https://bit.ly/3IqhIYX, până la data de 22 februarie a. c.

***


Acest demers este realizat în cadrul proiectului Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă creșterea capacității și sustenabilității organizațiilor neguvernamentale prin promovarea unui cadru juridic favorabil și a unor instrumente utile bazate pe tehnologie pentru înregistrare, organizare și funcționare. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.