Coaliţia ONG pentru Fonduri Structurale semnalează într-o scrisoare deschisă că numărul mare de cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cazul POCA nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) reflectă că procesul de evaluare a fost grav viciat. 
 
# Rigori absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor Europene și naționale;
# Erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare;
# Neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare;
# Încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
# Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.
 
Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată în data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității.

*** Scrisoarea deschisă

Nr. 13/31.10.2017
 
Domnului Paul Stănescu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Domnului Marius Nica, Ministru delegat pentru Fonduri Europene
Doamnei Centrine de Buggenoms, Șeful Unității România, Bulgaria, DG Employment, Comisia Europeană
Spre știință: Doamnei Gabriela Bostănescu, Director AM POCA
Ref.: Nereguli în gestionarea Programului Operațional Capacitate Administrativă/ cererea de proiecte nr.2/2017
 
Stimați domni miniștri, Stimate doamne director, 

Numărul mare de cereri de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității în cazul POCA nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) semnalează că procesul de evaluare a fost grav viciat. Analiza pe care am făcut-o noi indică o serie de probleme majore:

- Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu încălcarea unor prevederi ale reglementărilor Europene și naționale;
- Erori tehnice și abateri de la prevederi legale în procesul de evaluare;
- Neclarități în comunicarea cerințelor de finanțare;
- Încălcarea principiului tratamentului egal al solicitanților;
- Încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Lista intermediară a rezultatelor obținute în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară aferentă cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte nr. CP 2/2017 a fost publicată în data de 24 octombrie a.c. 64% din proiecte au fost respinse pentru nerespectarea conformității administrative și eligibilității.

O bună parte dintre proiecte au fost respinse pentru că, în sistemul MySmis, contribuția solicitantului apare ca fiind mai mare decât minimum specificat în ghidul de finanțare. Dincolo de absurdul unei respingeri a cererii de finanțare pentru o contribuție proprie mai mare la bugetul proiectului, există cazuri în care proiectele au fost respinse deoarece valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate reprezintă 97,9999% din valoarea totală eligibilă, în loc de 98%, astfel cum se prevede în documentele relevante.

Condiția ca intensitatea finanțării nerambursabile să fie de 98,0000% și contribuția solicitantului de 2,0000% o considerăm abuzivă deoarece ea încalcă: 
a. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 120 care prevede plafoane maximale ale finanțării FSE și nu procente fixe; 
b. Regulamentul UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 96 pct. 2d alin. (4) care prevede „Atunci când cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice și private."; 
c. Hotărâre privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, care obligă autoritatea de management a POCA să stabilească limite maxime și minime ale elementelor valorice și nu plafoane fixe (art.3).
d. Anexa II la Ghidul Solicitantului care, la criteriul B5 din lista de criterii de verificare a conformității administrative prevede ca bugetul să se încadreze în limitele stabilite de Ghidul Solicitantului.

Toate aceste documente impun considerarea plafonului de 98,0000% drept un plafon maximal până la care se poate solicita finanțarea nerambursabilă și nu un procent fix astfel că respingerea proiectelor cu o contribuție proprie mai mare de 2% nu este doar irațională ci și ilegală.
Call-urile lansate de POCA în perioada 2016 – 2017 nu tratează în mod unitar cofinanțarea încălcând astfel principiul tratamentului egal al solicitanților.

Cele lansate în 2016 (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7) prevăd contribuție minimă de 2%. Call-urile lansate în 2017 prevăd fie cofinațare în cotă fixă de 2% (CP1, CP2-dupa corr 1, CP3, CP5, CP6 și IP9), fie contribuție minimă de  2% (CP4). Stabilind o cotă fixă de cofinanțare, POCA încalcă și principiul utilizării eficiente a fondurilor publice pentru că nu permite solicitanților să cofinanțeze proiectele într-o cotă mai mare, degrevând astfel bugetul public de o cheltuială.

Dincolo de acest aspect grav de respingere abuzivă și ilogică a proiectelor care aduc o contribuție privată mai mare de 2%, experiența de gestionare a programului CP 2/2017 (MySmis POCA/111/1/1) a permis identificarea unor deficiențe suplimentare dintre care enumerăm:
- calculul contribuțiilor cu 4 zecimale în loc de două zecimale,
- respingerea de proiecte pe criterii insignifiante precum nemenționarea expresă in cererea de finanțare a unor clauze ale viitoarelor contracte de finanțare (spre exemplu nemenționarea faptului ca afișele tipărite în cadrul proiectului se vor lipi în locuri vizibile)

În plus, asistăm la o minimalizare a rolului pe care organizațiile neguvernamentale îl pot juca în întărirea capacității administrației, în special în zona de creștere a transparenței decizionale. La 4 ani de la debutul perioadei de programare, acest apel de proiecte a fost primul pentru care organizațiile neguvernamentale au fost eligibile în calitate de promotori.
Birocrația excesivă și orientarea pe proces și nu pe rezultat au fost recunoascute de toți actorii implicați, inclusiv de Autoritățile de Management și liderii politici, ca fiind unul dintre cele mai relevante obstacole pentru absorbția fondurilor europene în perioada 2007-2013 și mai ales pentru impactul proiectelor finanțate. Cu toate acestea, perioada actuală de programare vine cu același tip de birocrație și interes pentru aspectele formale. 
Vă solicităm, domnilor miniștri, reluarea evaluării în cazul apelului CP 2/2017 din cadrul POCA.

Cu deosebit respect,
Oana Preda, Director al CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, în numele Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale
Nicoleta Andreescu, Director executiv, APADOR-CH
Mircea Toma, Președinte, ActiveWatch
Sergiu Țâra, Președinte executiv, Asociația Comunelor din România
Adrian Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice
Lavinia Andrei, Președinte, TERRA Mileniul III
Liviu Cioineag, Director, Coaliția Natura 2000 
Florin MOISĂ, Președinte Executiv, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi
Gabriela Stanciu, Director, Fundația PACT
Octavian Rusu, Președinte, Centrul pentru legislație non profit 
Adelaide Katerine Tarpan, Președinte, FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist
Cristina Guseth, Director, Fundația Freedom House
Dan Hulea, Director executiv, Societatea Ornitologică din România
Sorin Ioniță, Președinte, Expert Forum
Ștefan TEIȘANU, Director executiv, Centrul Cultural Clujean
Alexandra TODERIȚĂ, Director, Centrul Român de Politici Europene
Doru Mitrana, Președinte, Fundația Mai Mult Verde
Raluca Ouriaghli, Președinte, RISE România - Rețeaua Română a întreprinderilor sociale de inserție
Gelu Duminică, Director executiv, Agenția pentru dezvoltare Comunitară Împreună
Feopenta Petrică, Asociația Comunelor din România – Filiala Neamț
Aurelia Pasăre, Președinte, Asociația Four Change
Nicoleta Dascălu, Director, Asociația Română Anti-SIDA
Mioara Chifu, Director, Asociația Romano ButiQ
Rodica Novac, Președinte, Asociația pentru Dialog, Ocupare și Migrație CONECT
Mihaela Nabar, Șef departament, World Vision România
Corina Atanasiu, Director Executiv, Asociația CAIES
Angela Achiței, Președinte, Fundația Alături de Voi Iași
Raluca Ouriaghli, Director, Ateliere Fără Frontiere
Marian Stoian, Director, Asociația Eurocentrica
Valentin Neacșu, Președinte, Asociația Greuceanu
Camelia Întorsură-Moldoveanu, Președinte, Asociația Institulul Român pentru Protecția Mediului Înconjurător
Ștefan Pădure, Președinte, Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc
Alexandru Anghel, Administrator, Think Development & Consultancy
Iuliana Iliescu, Manager programe, Asociația Pro Democrația
Arpad Harangozo, Manager proiect, Uniunea Editorilor din România
Ovidiu Morar, Președinte, Fundația Culturală Art Promo
Adina Manea, Director, Fundația Tineri pentru Tineri
Ana-Maria Pălăduș, Vicepreședinte, Asociația REPER21
Ovidiu Voicu, Director, Centrul pentru Inovare Publică
Vera Marin, Președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană
Diana Culescu, Președinte, Asociația Peisagiștilor din România (AsoP)
Lucian Gaman, Președinte, Asociația Centrul de Resurse Apollo Ploiești
Mihaela MOSTAVI, Președinte, Fundația Convergențe Europene