În contextul Conferinţei Habitat III a ONU, Comisia Europeană a prezentat trei angajamente pentru a atinge obiectivele la nivel mondial ale noii Agende urbane. Noua Agendă urbană adoptată în cadrul  Conferinţei Habitat III a ONU, care are loc în această săptămână la Quito, Ecuador, conţine orientări pentru a face ca oraşele din toată lumea să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure şi mai prospere. Aceasta reprezintă o piatră de temelie în implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi a altor agende de reformă importante, în special a Acordului de la Paris. 
 
Partenerii ONU Habitat, inclusiv UE şi statele sale membre, au prezentat angajamente privind punerea în aplicare a noii Agende urbane, fiecare având un domeniu de aplicare, realizări şi rezultate preconizate specifice.
 
În discursul rostit în cadrul Conferinţei Habitat III a ONU, comisarul european pentru politica regională Corina Creţu a declarat: „Angajamentele noastre se bazează pe experienţa dobândită de UE în domeniul politicii urbane în decursul anilor, prin programe si proiecte de succes. Este momentul să extindem conceptul dincolo de frontierele UE. Aceste angajamente vor plasa UE în avangarda efortului global de a valorifica potenţialul urbanizării rapide si de a-l transforma în oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă, creştere si o mai bună calitate a vieţii pentru toţi."
 
Cele trei angajamente sunt următoarele:
 
1. Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE
 
Noua Agendă urbană şi Agenda urbană a UE împărtăşesc o viziune comună asupra unei dezvoltări urbane echilibrate, durabile şi integrate.
Agenda urbană a UE a fost concepută astfel încât oraşele să aibă un cuvânt de spus în procesul de elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri şi accentul pus asupra învăţării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii Agende urbane în cadrul Uniunii Europene şi în parteneriat cu părţile interesate din mediul urban - nu doar oraşele, ci şi întreprinderile, ONG-urile şi reprezentanţii statelor membre şi ai instituţiilor UE.
 
Planurile de acţiune pentru cele 12 teme prioritare sunt în curs de elaborare. Acestea vor include recomandări în materie de politici, bune practici şi proiecte care urmează să fie partajate şi aplicate pe scară mai largă în UE.
 
2. Elaborarea unei definiţii armonizate la nivel mondial a noţiunii de oraş
 
O definiţie comună a oraşelor ar trebui să fie utilizată în întreaga lume, pentru a compara datele, pentru a stabili criterii de referinţă şi pentru a asigura o mai bună monitorizare. În parteneriat cu OCDE şi cu Banca Mondială, UE va elabora o astfel de definiţie, plecând de la definiţia UE-OCDE pentru noţiunea de oraş , în funcţie de dimensiunea şi de densitatea populaţiei, precum şi pe baza gradului deurbanizare din UE.
 
Se va crea o bază de date online, precum şi o listă mondială a oraşelor care să includă principalele lor caracteristici. La final, o propunere de definiţie a oraşelor la nivel mondial va fi înaintată Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 
3. Promovarea cooperării între oraşe în domeniul dezvoltării urbane durabile
 
Inspirându-se din abordarea solidă din cadrul reţelei URBACT finanţate de UE şi din metodologia programului de cooperare urbană internaţională (IUC) al UE, oraşe din toată lumea* vor fi încurajate să menţină legătura cu unul sau mai multe oraşe partenere, pentru a elabora şi a pune în aplicare planuri de acţiune la nivel local şi proiecte privind priorităţi comune - accesul la apă, sistemele de transport, sănătatea sau locuinţele. Partenerii de afaceri ar trebui să fie implicaţi îndeaproape în elaborarea şi punerea în aplicare a acestor planuri de acţiune.
 
O platformă de relaţionare online va oferi orientări şi va permite cooperarea la nivel transregional.
 
Context
Habitat III este Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind locuinţele şi dezvoltarea urbană durabilă care are loc la Quito, Ecuador, între 17 şi 20 octombrie 2016.
 
În Rezoluţia 66/207 şi în conformitate cu ciclul de 20 de ani (1976, 1996 şi 2016), Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decis să convoace Conferinţa Habitat III pentru a reînnoi angajamentul global pentru urbanizarea durabilă şi pentru a se concentra pe punerea în aplicare a unei noi Agende urbane, bazându-se pe Agenda Habitat de la Istanbul din 1996.
 
* Sfera angajamentului acoperă oraşe din Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, Peru, Canada, China, India, Japonia, Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Sursa: 
Reprezentanța Comisie Europene în România