In perioada octombrie-noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe, impreuna cu Institutul Cultural Roman, organizeaza un concurs pentru ocuparea a 12 posturi de referent principal relatii, pentru cateva Institute Culturale Romanesti din strainatate.

Institutele pentru care se organzeaza concurs sunt urmatoarele: ICR Budapesta – 3 (din care 2 la filiala Szeged), ICR Lisabona-1, ICR Madrid-2, ICR New York-1, ICR Praga-1, Accademia di Romania-1, ICR Tel Aviv-2, ICR Varsovia-1.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania; studii superioare de lunga durata urmate la o institutie de invatamant superior din tara sau din strainatate, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; o foarte buna cunoastere a limbii tarii in care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea (citit, scris, vorbit) si a unei limbi de circulatie internationala; cunoasterea mediului artistic si cultural romanesc si international, cu accent pe cultura tarii in care ar urma sa lucreze; cunostinte foarte bune de operare calculator; experienta in unul sau mai multe dintre domeniile: management cultural, comunicare, relatii publice, marketing.

Inscrierea la concurs se va face pana la data de 21 noiembrie 2007, la sediul MAE din Aleea Alexandru nr. 31. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului, conditiile si probele specifice pentru fiecare post, formularele de inscriere (cerere tip, CV), precum si relatii suplimentare pot fi obtinute de la Directia Resurse Umane din MAE, tel. 4311231, 4311236, precum si de pe pagina web a MAE http://www.mae.ro/ la capitolul Oportunitati de angajare si pe site-ul ICR, http://www.icr.ro/.