Prin intermediul acestui instrument, Comisia Europeană își propune să adune comentarii și opinii cu privire la relevanța obiectivelor programului și la eficiența măsurilor luate pentru a le atinge. De asemenea, consultarea are drept scop stabilirea valorii adăugate a programului, în relație cu provocările și oportunitățile oferite de sectoarele culturale și creative.
 
Chestionarul cuprinde întrebări legate de toate cele trei componente ale Programului Europa Creativă - Subprogramul Cultura, Subprogramul MEDIA și Componenta transsectorială, dar vă oferă și posibilitatea de a vă exprima opiniile cu privire la prioritățile viitorului program de finanțare a sectoarelor culturale și creative începând cu 2020.
 
Rezultatele consultării publice vor fi utilizate împreună cu alte date pentru a fundamenta evaluarea intermediară independentă a Programului Europa Creativă aflată în plină desfășurare. După finalizarea acestei evaluări, Comisia Europeană va publica un raport, care va fi înaintat Parlamentului European și Consiliului.
 
Pentru a participa la această consultare publică trebuie să completați chestionarul online disponibil pe site-ul ICF Consult, până la data de 16 aprilie 2017.
 
Un extras al întrebărilor, în format pdf, este disponibil aici.
 
Deși întrebările din chestionar sunt disponibile doar în limba engleză, răspunsurile pot fi transmise în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene