Declarația comună a Directorului Executiv al UNICEF, Catherine Russell, și a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi

În ultima săptămână, peste un milion de refugiați au fost obligați să fugă din Ucraina pentru a beneficia de siguranță și protecție. Sute de mii sunt copii. Mulți dintre cei care fug din țară sunt neînsoțiți ori au fost separați de părinții lor sau de membrii propriilor familii.

Copiii lipsiți de îngrijire părintească sunt expuși unui risc crescut de violență, abuz și exploatare. Când acești copii se deplasează într-o altă țară, riscurile sunt și mai numeroase. De asemenea, riscul ca aceștia să fie traficați este mai mare în timpul situațiilor de urgență.

UNICEF și UNHCR îndeamnă toate țările vecine afectate de această situație să asigure identificarea și înregistrarea promptă a copiilor neînsoțiți și separați de familie care fug din Ucraina, după ce le permit accesul pe teritoriul lor.

Statele ar trebui să ofere spații sigure copiilor și familiilor în apropierea punctelor de frontieră și să îi pună în legătură cu sistemul național de protecție a copilului. Actuala criză presupune și extinderea rapidă a capacității de acordare a îngrijirilor de urgență prin personal de îngrijire verificat în prealabil, prin servicii critice pentru protecția copiilor, inclusiv împotriva violenței de gen, și prin mecanisme de identificare și reunificare a familiei.

Copiii care au trecut granița fără familiile lor pot beneficia de protecție prin plasarea temporară la un asistent maternal sau prin intermediul altor servicii comunitare din cadrul sistemului public. Nu ar trebui realizate adopții în timpul situației de urgență și imediat după aceasta. Ar trebui depuse toate eforturile pentru a reuni copiii și familiile lor atunci când este posibil acest lucru și când reunificarea este în interesul superior al copilului.

Aproape 100.000 de copii, jumătate dintre ei cu dizabilități, trăiesc în instituțiile de tip rezidențial și în internatele din Ucraina. Mulți dintre acești copii au rude în viață sau tutori legali. Ne-au fost semnalate instituții care încearcă să mute copiii în țările vecine sau chiar mai departe pentru a fi în siguranță. Recunoaștem că, în anumite circumstanțe, evacuările umanitare pot salva vieți și apreciem eforturile realizate pentru a duce copiii într-un loc sigur, însă este important să se ia măsuri speciale în concordanță cu interesul superior al copiilor și să se obțină consimțământul părinților sau al persoanelor responsabile de copii. Demersurile de relocare sau evacuare nu ar trebui să ducă sub nicio formă la separarea familiilor.

Persoanele responsabile din punct de vedere juridic de copiii aflați în instituțiile din Ucraina trebuie să se asigure că evacuările se realizează în conformitate cu instrucțiunile autorităților naționale. Deplasările trebuie raportate autorităților competente din Ucraina și din țările vecine după trecerea graniței și, pe cât posibil, copiii ar trebui evacuați cu documentele de identitate și cu dosarele lor.

UNHCR și UNICEF își exprima recunoștința statelor pentru solidaritatea și disponibilitatea de care au dat dovadă în ceea ce privește sprijinirea copiilor neînsoțiți și separați de familie prin acțiuni de relocare. Totodată, trebuie să reamintim faptul că acești copii neînsoțiți și separați de familie sunt deosebit de vulnerabili, iar nevoile lor imediate și menținerea lor în siguranță trebuie să devină priorități pe termen scurt până la identificarea unor soluții pe termen lung, ținând cont de interesul superior al copiilor.

UNHCR și UNICEF se angajează să lucreze cot la cot pentru a ajuta autoritățile naționale să protejeze copiii, asigurându-se că intervențiile urmăresc cu prioritate siguranța și protecția acestor copii
".


***
UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. 

| Facebook | Instagram |