ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță lansarea, în data de 31.10.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsurile: 
- Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață // M 2/2A: 31.10.2018 - 07.12.2018
- Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă în teritoriul GAL // M 3/2B: 31.10.2018 - 07.12.2018
           
Beneficiari eligibili M 2/2A – Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață: 
- Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 
Beneficiari eligibili M 3/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă în teritoriul GAL:
- Tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
- Persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
 
 
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.
 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
- pentru măsura M 2/2A: 30.000 Euro;
- pentru măsura M 3/2B: 40.000 Euro.
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
- pentru măsura M 2/2A: 15.000 Euro;
- pentru măsura M 3/2B: 40.000 Euro.
 
Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:
- pentru măsura M 2/2A: 30.000 Euro;
- pentru măsura M 3/2B: 40.000 Euro.
 
Data limită de depunere a proiectelor:  07.12.2018, ora 13.00. 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M2/2A și M 3/2B postat pe pagina de internet a GAL-ului:  www.galgiugiunord.ro
 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro, galgiurgiunord@gmail.com
  
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2/2A și M3/2B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.