Persoanele vârstnice (peste 65 de ani) reprezentau la 1 ianuarie 2018, 18% din totalul populației României (Conform INS). Dintre acestea, 212.000 de persoane (sau 6,5% dintre persoanele de 65 de ani şi peste) se confruntă cu limitări serioase sau totale, dar nu beneficiază de ajutorul familiei şi, prin urmare, au nevoie de sprijin pentru realizarea activităților lor zilnice. Estimările arată că în anul 2050, procentul populației vârstnice va ajunge la 30% din totalul populației.
 
Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați a organizat ieri, 28 noiembrie 2019, la Hotel Parliament în București, conferința de închidere a proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate”.
 
Gabriela Achihăi (Președinte, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău): În cadrul acestui proiect, ne-am propus pe de o parte, să tragem un semnal de alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă România și, pe de altă parte, să oferim soluții concrete pentru dezvoltarea unui sistem național de servicii sociale și socio-medicale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor. În acest sens, am elaborart o propunere de pachet legislativ tertiar – ca soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și documentul de politică publică ce însoțește acest demers. Aceste documente a fost deja înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 
În cadrul evenimentului au fost prezentate modelele de contractare de servicii sociale pentru persoane vârstnice în Uniunea Europeană, provocările şi soluţiile la nivel local în furnizarea de servicii destinate persoanelor vârstnice, precum și proiecte inovatoare adresate persoanelor vârstnice. 
De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentat documentul de politică publică privind contractarea socială, ce își propune stimularea contractării serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării serviciilor sociale pentru aceste persoane.  
 
Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităţilor publice la nivel local și central – ministere, instituţii publice – DGASPC, SPAS, organizații reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor. 
 
Proiectul ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a avut ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

 
***
Fundația de Sprijin Comunitar este o organizație nonguvernamentală, cu statut de utilitate publică, apolitică și nonprofit, fără caracter religios, înființată în iunie 1997. Prin programele sale contribuie la îmbunătățirea vieții semenilor aflați în situații de marginalizare și risc social. FSC se bucură de recunoaștere națională și internațională având parteneri instituționali din Marea Britanie, Norvegia, Franța, Germania și peste 25 de premii câștigate în cadrul principalelor Gale și evenimente ce promovează responsabilitatea socială și excelența în domeniul ONG.
 
Asociația Four Change este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea societății românesti.

Universitatea „Danubius” este o instituție de învățământ superior non-profit, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, acreditată prin Legea nr. 409/2002. Cadrele didactice care alcătuiesc corpul profesoral al Universității "Danubius" din Galați provin din elita centrelor universitare Iași, București și Galați, si sunt în totalitate doctori sau doctoranzi. Conexiunile academice și de cercetare științifică acoperă America de Nord, Europa și Asia, cunoscând un trend continuu ascendent.