ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță lansarea, în data de 26.06.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsurile: 
- Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul;
- Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL;
- Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL.
        
Beneficiari eligibili M 5/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL:
- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;
- Furnizorii de servicii sociale;
- Grupul de Acțiune Locală - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
 
Beneficiari eligibili M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL:
- comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc); 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 
Beneficiari eligibili M 7/6B – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL:
- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
- Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;
- Furnizorii de servicii sociale;
- Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.
 
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.
 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
- pentru măsura M 5/6B: 30.000,00 Euro;
- pentru măsura M 6/6B: 182.161,48 Euro;
- pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
- pentru măsura M 5/6B: 30.000,00 Euro;
- pentru măsura M 6/6B: 100.000 Euro;
- pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.
 
Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:
- pentru măsura M 5/6B: 30.000,00  Euro;
- pentru măsura M 6/6B: 460.989,48 Euro;
- pentru măsura M 7/6B: 62.592,48 Euro.
 
Data limită de depunere a proiectelor:  
- 26.07.2018, ora 13.00 pentru măsurile M6/6B și M7/6B; 
- 27.08.2018, ora 13.00 pentru măsura M5/6B.
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M5/6B, M 6/6B și M7/6B postat pe pagina de internet a GAL:  www.galgiugiunord.ro
 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro.
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M 5/6B, M 6/6B și M 7/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.