Astăzi am sărbătorit cea de-a 74-a aniversare a Organizației Națiunilor Unite. 24 octombrie, Ziua Națiunilor Unite, este ziua în care ne reamintim de angajamentele pe care ni le-am luat noi, comunitatea globală, pentru „a salva viitoarele generații de flagelul războiului”;  „pentru a ne reafirma încrederea în drepturile omului, în demnitatea și în valoarea fiecărei ființe umane” și „pentru a promova progresele sociale și standarde mai bune de trai și mai multă libertate”. Deși aceste angajamente ale Cartei Națiunilor Unite au intrat în vigoare la data de 24 octombrie 1945, rămân și astăzi la fel de importante, relevante și urgente.
 
În prezent, aceste angajamente se regăsesc transpuse în mod concret în cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă - adoptată în septembrie 2015 în cadrul unui summit istoric organizat la New York. Prin aderarea la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, liderii lumii, inclusiv cei din România, au hotărât să depună eforturile necesare pentru a pune capăt tuturor formelor de sărăcie, să lupte împotriva inegalităților și să abordeze problema schimbărilor climatice, asigurându-se în același timp că nimeni nu este lăsat în urmă. Drepturile și bunăstarea a milioane de copii și adulți care, din cauza dificultăților economice și a conflictelor, au fost forțați să plece în căutarea unui trai mai bun și mai sigur, sunt recunoscute și menținute în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 
 
Din 2015, guvernele, societatea civilă, copiii, sectorul privat și multe alte părți au inițiat o serie de inițiative pentru a susține cele 17 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. La patru ani de la adoptarea acestora, Raportul din 2019 remarcă progrese în unele domenii, precum reducerea sărăciei extreme, scăderea ratei mortalității în rândul copiilor și creșterea accesului oamenilor la electricitate, însă avertizează că, în ciuda progreselor înregistrate, în ultimii patru ani, progresele în ceea ce privește unele dintre obiective au încetinit sau chiar au regresat. De exemplu, am înregistrat progrese în  îndeplinirea Obiectivului 3 (stare bună a sănătății și bunăstare), în reducerea ratei mortalității în rândul copiilor cu vârste de până la 5 ani, a ratei incidenței tuberculozei, a incidenței HIV în rândul adulților, dar ne confruntăm în continuare cu provocări precum vaccinarea împotriva rujeolei și apariția noilor cazuri de tuberculoză. Răspunsul internațional nu a fost suficient de ambițios până acum, țările și categoriile de persoane cele mai vulnerabile având cel mai mult de suferit. 
 
În calitatea noastră de agenții ONU care lucrează în România (Fondul Națiunilor Unite pentru Copii -UNICEF, Agenţia ONU pentru Refugiaţi - UNHCR, Organizația Mondială a Sănătății - OMS și Organizația Internațională pentru Migrație - OIM), salutăm crearea unui Hub Global al Guvernanței pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă inițiat de OECD și UNDP și sprijinit de guvernele României, Emiratelor Arabe Unite și Columbiei, precum și adoptarea Strategiei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Dar, cu toate că aceste acțiuni sunt pași importanți în pregătirea implementării obiectivelor, sunt necesare mult mai multe eforturi pentru a putea atinge în mod realist țintele până în 2030. Agențiile ONU sunt gata să susțină în continuare transpunerea Strategiei în planurile de acțiune ale ministerelor și agențiilor, asigurându-se finanțarea adecvată pentru toate acțiunile, stabilind standarde, ținte etapizate și anuale, precum și un plan de monitorizare și evaluare.
 
Ziua Națiunilor Unite din acest an sosește într-un moment oportun cu cel puțin trei runde de alegeri în viitorul apropiat (Prezidențiale, Locale și Naționale) și cu Strategii Naționale și Planuri pe cale de a fi elaborate. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă nu reprezintă un concept necunoscut sau idealuri irelevante. Ele stau la baza viitorului României și vizează sărăcia (copiilor), educația, sănătatea, energia, economia, migrația, egalitatea de gen și toate domeniile esențiale necesare unei dezvoltări incluzive și sustenabile a țării. Ca agenții ale Națiunilor Unite în România ne dorim să continuăm colaborarea în aceste domenii. 
 
Urăm tuturor - oamenilor parte a Națiunilor Unite- o aniversare frumoasă!
 
Mesaj Pieter Bult, coordonator rezident al Agențiilor ONU din România și Reprezentantul UNICEF... 

Photo by Kyle Glenn on Unsplash