Anunț privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL. Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 2/iunie 2018: M 6/6B: 26.06.2018 - 10.09.2018, prelungit până în data de 10.10.2018
 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță prelungirea, în data de 10.09.2018, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: - M6/6B - Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL.

Beneficiari eligibili M 6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL:
- comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
- ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc); 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.
 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
- pentru măsura M 6/6B: 182.161,48 Euro;

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
- pentru măsura M 6/6B: 100.000 Euro

Suma totală alocată
măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:
- pentru măsura M 6/6B: 460.989,48 Euro;
 
Data limită de depunere a proiectelor:  
- 10.10.2018, ora 13.00 pentru măsura M6/6B.
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M 6/6B postat pe pagina de internet a GAL: www.galgiugiunord.ro
 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: office@galgiurgiunord.ro.
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6B sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL.
 
Nu sunt modificări privind informațiile cuprinse în apelul de selecție nr. 2/2018.