ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD anunță prelungirea cu încă 14 zile calendaristice, respectiv 10.10.2018-24.10.2018, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M6/6B Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL
 
Data lansării apelului de selecție: 26.06.2018
Data limită de depunere a proiectelor: 24.10.2018, ora 13.00
 
Beneficiari eligibili: 
Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc.); 
ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
 
Fondurile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6B: 182.161,48 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
– 100.000,00 Euro.

Suma totală alocată măsurii M 6/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 460.989,48 Euro.
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD – Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești, de luni până vineri, în intervalul 10.00 - 13.00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL - www.galgiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: 
Sediu: sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu

Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.
Telefon: 0745063375, email: galgiurgiunord@gmail.com 

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.
 
Nu sunt modificări privind informațiile cuprinse în apelul de selecție nr. 2/2018, avizat de către CDRJ Argeș, nr. 9361/19.06.2018