Data lansării apelului de selecție: 31.10.2018.
Data limită de depunere a proiectelor: 31.01.2019, ora 13:00.
 
Beneficiari eligibili: 
 Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 
Fondurile disponibile pentru Măsura M2/2A: 30.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M2/2A: 30.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 Euro.
Suma totală alocată măsurii M2/2A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 30.000,00 Euro.
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD – Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 13.00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2/2A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.galgiurgiunord.ro.
 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: 
Sediu: sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu
Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.
Telefon: 0767310849, email: galgiurgiunord@gmail.com 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M 2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.

Nu sunt modificări privind informațiile cuprinse în apelul de selecție nr. 2/2018, avizat de către CDRJ Argeș, nr. 9683/24.10.2018.