OBIECTIVE:
Cultura (2007-2013) este un program comunitar care sprijina cooperarea culturala la nivel european. Obiectivele sale specifice sunt:
#    promovarea mobilitatii transnationale a persoanelor care activeaza in sectorul cultural;
#    incurajarea circulatiei transnationale a operelor si a produselor artistice si culturale;
#    promovarea dialogului intercultural.

CANDIDATI ELIGIBILI:
Programul este deschis intregului sectorului cultural (fara cel audiovizual), in masura in care activitatile propuse sunt non-profit. Candidatii pot fi institutii publice, organizatii ale societatii civile sau firme private cu activitate principala in domeniul culturii.

TARI PARTICIPANTE:
Pentru a fi eligibili, candidatii trebuie sa aiba sediul intr-una din tarile participante la program:
#    statele membre ale Uniunii Europene;
#    statele din cadrul SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
#   Croatia, Turcia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Hertegovina.

Tarile care nu se regasesc in lista de mai sus intra in categoria tarilor terte. Acestea pot participa la proiecte de cooperare europeana, insa au un statut aparte (parteneri asociati) și se supun unor conditii speciale.

CE FINANTEAZA PROGRAMUL CULTURA:
#   proiectele culturale;
#   organizatiile active la nivel european in domeniul culturii (subventii operationale).
#   activitatile de analiza, colectarea si difuzarea informatiilor, precum si optimizarea impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale

CALENDARUL TERMENELOR LIMITA PANA IN 2013:
Proiecte de traducere literara - 3 februarie
Proiecte de cooperare cu tari terte - 3 mai
Subventii operationale pentru organizatii active la nivel european in cultura - 15 septembrie
Proiecte de cooperare multianuale - 5 octombrie
Proiecte de cooperare de maximum 2 ani - 5 octombrie
Proiecte de cooperare intre organizatii implicate in analiza politicilor culturale - 5 octombrie
Festivaluri culturale europene - 15 noiembrie


COMPONENTA 1: SPRIJINIREA PROIECTELOR CULTURALE


1.1 Proiecte de cooperare multianuale

Proiecte derulate de cel putin 6 operatori culturali din 6 tari participante la program, având o durata de 3-5 ani.

Fonduri disponibile: 200 000 - 500 000 EUR / an, sprijinul oferit de UE fiind limitat la maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

1.2.1 Proiecte de cooperare
Proiecte derulate de cel putin 3 operatori culturali din 3 tari participante la program, având o durata de cel mult 2 ani.

Fonduri disponibile: 50 000 - 200 000 de euro, sprijinul oferit de UE fiind limitat la maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

1.2.2 Proiecte de traducere literara
Proiecte de traducere a operelor de fictiune deja publicate (oricare ar fi genul literar: roman, povestire, nuvela, teatru, poezie, benzi desenate, etc.) dintr-o limba europeana in alta limba europeana. Un proiect eligibil consta in maximum 10 opere de fictiune propuse pentru traducere.

Fonduri disponibile: 2 000 - 60 000 de euro.

1.3.5 Proiecte de cooperare cu tari terte
Proiecte de cooperare ce vizeaza schimburi culturale intre tarile care participa la program si tarile terte care au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural.

Presupun implicarea a minimum 3 operatori culturali din 3 tari participante la program si cooperarea culturala cu cel putin un operator din tara terta selectata si/sau activitati culturale desfasurate in respectiva tara terta.

Fonduri disponibile: 50 000 - 200 000 de euro, sprijinul oferit de UE fiind limitat la maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

1.3.6 Festivaluri culturale europene
Festivalurile cu dimensiune europeana care se afla cel putin la a cincea editie la data depunerii cererii (atentie: festivalurile de film nu sunt eligibile in cadrul programului Cultura, pentru sustinerea lor existând programul MEDIA). Programarea anului precedent si programarea provizorie a anului pentru care se solicita sprijinul trebuie sa includa opere din cel putin 7 tari participante la program.

Valoarea maxima a subventiei: 100 000 de euro (60% din cheltuielile eligibile totale).


COMPONENTA 2: SPRIJINIREA ORGANIZATIILOR ACTIVE LA NIVEL EUROPEAN IN CULTURA


Operatorii culturali care sunt deja activi sau care doresc sa se implice in activitati culturale la nivel european pot primi subventii pentru punerea in aplicare a programului de lucru pe un an.

Sunt eligibile 2 categorii de operatori culturali:

a) ambasadori

Operatorii care, prin influenta pe care o exercita la nivel european, pot fi considerati veritabili reprezentanti ai culturii europene. Activitatile acestora trebuie sa se desfasoare in cel putin 7 tari participante la program. Sunt vizate in mod special orchestrele, corurile, grupurile teatrale si companiile de dans ale caror activitati au o dimensiune europeana reala.

Fonduri disponibile: 75 000 - 600 000 de euro, sprijinul oferit de UE fiind limitat la maximum 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

b) retele de advocacy

Retelele de advocacy delegate de membrii asociati care asigura o suficienta reprezentare a uneia sau mai multor categorii de operatori culturali sau de domenii culturale la nivel european. Retelele trebuie sa aiba cel putin un an de existenta.

Membrii acestor retele trebuie sa provina din cel putin 15 tari participante la program sau, daca retelele sunt formate din operatori culturali reprezentativi la nivel national (federatii nationale), din cel putin 10 tari participante la program, cu asigurarea unei reprezentari substantiale la nivel national.

Fonduri disponibile: 75 000 - 120 000 de euro, sprijinul oferit de UE fiind limitat la maximum 80% din totalul cheltuielilor eligibile.


COMPONENTA 3: SPRIJINIREA ACTIVITATILOR DE ANALIZA, A COLECTARII SI DIFUZARII INFORMATIILOR, PRECUM SI A OPTIMIZARII IMPACTULUI PROIECTELOR DIN DOMENIUL COOPERARII CULTURALE

Prin aceasta componenta se finanteaza realizarea de studii si analize in domeniul cooperarii culturale europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale europene. Se urmarește in special obtinerea de date comparative despre mobilitatea creatorilor si a actorilor culturali, despre circulatia operelor de arta, a produselor culturale si artistice, si despre despre dialogul intercultural.

O componenta speciala este 3.2 Proiecte de cooperare intre organizatii implicate in analiza politicilor culturale. Prin intermediul sau sunt sprijinite proiectele de cooperare intre organizatii private sau publice (cum ar fi departamente culturale ale autoritatilor nationale, regionale sau locale, observatoare sau fundatii culturale, catedre universitare specializate in materie de cultura, organizatii si retele profesionale) care au o experienta directa si practica in analizarea, evaluarea sau determinarea impactului politicilor culturale la nivel local, regional, national si/sau european, in legatura cu unul sau mai multe din cele 3 obiective ale Agendei europene pentru cultura.

Proiectele trebuie sa implice cel putin 3 organizatii din 3 tari participante la program și sa aiba o durata de 1-2 ani.

Valoarea maxima a subventiei: 120 000 EUR / an, reprezentând maximum 60% din cheltuielile eligibile totale.


PREMIILE UNIUNII EUROPENE
Programul Cultura sprijina și acordarea de premii de excelenta in domeniile patrimoniului cultural, arhitecturii, literaturii si muzicii.

Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural – Premiul EUROPA NOSTRA   

Lansat in comun de Comisia Europeana si de Reteaua Europa Nostra, acest premiu recompenseaza initiative remarcabile in numeroase sfere ale patrimoniului cultural european, apartinând unor categorii precum: restaurarea imobilelor si adaptarea acestora la noi utilizari, reabilitarea peisajului urban si rural, interpretarea siturilor arheologice si ingrijirea colectiilor de arta. De asemenea, se decerneaza premii pentru cercetare si pentru proiecte educationale in domeniul patrimoniului cultural, precum si pentru contributii exemplare la conservarea patrimoniului, aduse de persoane sau organizatii.

Premiul Uniunii Europene pentru arhitectura contemporana si Mentiunea Speciala acordata unui arhitect emerit

Sunt decernate o data la 2 ani pentru a evidentia exemple recente de excelenta in creativitatea arhitecturala a unor lucrari si pentru a atrage atentia asupra contributiei esentiale pe care profesionistii europeni din domeniu o au in dezvoltarea de noi concepte si tehnologii. Totodata, premiul este destinat incurajarii arhitectilor sa lucreze de-a lungul Uniunii Europene si sprijinirii tinerilor arhitecti la inceput de cariera.

Premiul Uniunii Europene pentru Literatura

Are rolul de a atrage atentia asupra creativitatii, diversitatii si bogatiei literaturii europene contemporane, de a promova circulatia literaturii in Europa si de a spori interesul, la nivel national, pentru opere literare din alte tari europene.

Premiul se acorda anual unor autori contemporani emergenti de opere de fictiune din fiecare tara participanta la competitie (tarile participante sunt selectate anual, prin rotatie).

Premiul Uniunii Europene pentru muzica contemporana (European Border Breakers Awards)

Scopul acestui premiu este de a incuraja circulatia muzicii europene de-a lungul Uniunii Europene si de a scoate in relief diversitatea culturala a Europei.

Creat pentru a-i recompensa pe artistii care se bucura de succes in rândul publicului larg, premiul Border Breakers se acorda muzicienilor ale caror albume de debut s-au vândut cel mai bine in Europa (fara a lua in calcul vânzarile inregistrate in tara de provenienta).

Informatii despre premiile UE: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
 

MAI MULTE INFORMATII DESPRE PROGRAMUL CULTURA

Punctul de Contact Cultural al Romaniei
www.cultura2007.ro
Str. Barbu Delavrancea nr. 57, etaj 1, Bucuresti 011353, sector 1
Tel/fax: 021.316.60.60; 021. 316.60.61
E-mail: info_c2k@eurocult.ro

Punctul de Contact Cultural al Romaniei functioneaza in cadrul Centrului de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii si face parte din reteaua europeana a punctelor de contact cultural pentru Programul Cultura (2007-2013). PCC pune la dispozitia operatorilor interesati informatii despre Programul Cultura, ofera sprijin pentru gasirea de parteneri pentru proiecte și acorda asistenta tehnica gratuita in elaborarea dosarelor de cerere de finantare.

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Directia Generala Educatie si Cultura a Comisiei Europene
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm