Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat ieri, 18 septembrie, două apeluri pentru proiecte de cooperare culturală europeană în cadrul Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura.
 
Documentele licitației sunt disponibile aici.
 
Vor fi finanțate 3 categorii de proiecte:
 
Categoria IProiecte de cooperare de mai mică amploare  
Acestea implică un lider de proiect și cel puțin doi parteneri provenind din minimum trei state diferite participante la subprogramul Cultura. Plafonul maxim al finanțării acordate este de 200.000 de euro, reprezentând 60% din bugetul total eligibil.
 
Categoria II Proiecte de cooperare de mai mare amploare  
Acestea includ operatori din minimum șase țări eligibile (un lider și cinci parteneri) și pot primi un grant de maximum 2 milioane de euro, constituind 50% din bugetul total eligibil.
 
Exclusiv în 2017! Categoria III – Proiecte de cooperare în relație cu Anul European al Patrimoniului Cultural 2018
Acestea întrunesc aceleași criterii de la prima categorie, implicând un lider de proiect și minimum doi parteneri  din trei state diferite care participă la subprogramul Cultura, cuantumul maxim al grantului acordat fiind de 200.000 de euro, respectiv 60% din bugetul total eligibil.  Spre deosebire de proiectele de mai mică amploare, propunerile din această categorie vor contribui în mod obligatoriu la tematica și implementarea obiectivelor Anului European al Patrimoniului Cultural 2018.
 
Bugetul disponibil este de 40 de milioane de euro pentru categoriile I și II și de 5 milioane de euro pentru categoria III de proiecte.
 
Termene-limită de depunere:
• 22 noiembrie 2017 pentru categoria III
• 18 ianuarie 2018 pentru categoriile I și II

Vă reamintim că echipa Europa Creativă vă stă la dispoziție cu feedback și consultanță gratuite în procesul de elaborare a propunerilor de proiect, precum și cu sprijin în identificarea de parteneri din alte țări eligibile la program.