ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD, anunță lansarea în perioada 27.05.2019 – 28.06.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M6/6B – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL. Data lansării apelului de selecție: 27.05.2019. Data limită de depunere a proiectelor: 28.06.2019, ora 13.00.
 
Beneficiari eligibili: 
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
• ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc.); 
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
 
Fondurile disponibile pentru măsura M6/6B: 100.338,74 Euro. Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M6/6B: 100.338,74 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 100.000,00 Euro. Suma totală alocată măsurii M6/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 460.989,48 Euro.
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD – Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 13.00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL: www.galgiurgiunord.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: 
Sediu: sat Trestieni, comuna Ulmi, județul Giurgiu
Punct lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.
Telefon: 0767310849, email: galgiurgiunord@gmail.com 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru: Comuna Florești-Stoenești, sat Stoenești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 123, județul Giurgiu, în incinta primăriei Florești-Stoenești.