ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL GIURGIU NORD anunță lansarea, în data de 08.04.2019, a apelurilor de selecție a proiectelor pentru măsurile: • M1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriu; • M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață.
 
Beneficiari eligibili M1/1A - Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriu: 
- Entităţi publice și/sau private (inclusiv ONG-uri) care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative/schimb de experiență și/sau diseminare etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.
  
Beneficiari eligibili M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață: 
- Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Norg acoperă următoarele unități administrativ-teritoriale: 5 comune din județul Giurgiu, respectiv: Ulmi, Florești-Stoenești, Săbăreni, Joița, Cosoba; 1 comună din județul Ilfov, respectiv: Dragomirești-Vale.
 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune: 
- pentru măsura M1/1A: 9.259,25 Euro;
- pentru măsura M 2/2A: 30.000 Euro.
 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 
- pentru măsura M1/1A: 9.259,25 Euro;
- pentru măsura M 2/2A: 15.000 Euro.
 
Suma totală alocată măsurilor conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de:
- pentru măsura M1/1A: 9.259,25 Euro;
- pentru măsura M 2/2A: 30.000 Euro.
 
Data limită de depunere a proiectelor:  13.05.2019, ora 13:00. 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  10:00 – 13:00.
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsurile M1/1A și M2/2A postat pe pagina de internet a GAL-ului: www.galgiugiunord.ro.
 
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  punctul de lucru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord, Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 123, Comuna Florești-Stoenești, Sat Stoenești, telefon: 0767.310.894, E-mail: galgiurgiunord@gmail.com, office@galgiurgiunord.ro.
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M1/1A și măsurii M2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la punctul de lucru al GAL-ului.

Photo by Tim Marshall on Unsplash