Obiectivele programului
Prezenta cerere de propuneri are drept scop sa acorde sprijin structural, sub forma de subventie de functionare, organismelor active la nivel european in domeniul tineretului care urmaresc un obiectiv de interes general la nivel european si conform cu obiectivele programului "Tineretul in actiune".

Solicitanti eligibili

Organismele eligibile. Aceste organisme pot fi:
1. Organizatii neguvernamentale europene:
(a) organizatii-umbrela europene care detin filiale in cel putin 8 sau 12 tari eligibile;
(b) retele europene oficiale din care fac parte organizatii din cel putin 8 sau 12 tari eligibile, in calitate de membri oficiali statutari.
2. Retele europene informale - compuse din organizatii independente una de cealalta si active in cel putin 8 sau 12 tari eligibile.

Activitati eligibile
Organizatiile trebuie sa prevada in programele lor anuale de activitate o serie de activitati conforme cu principiile care sprijina actiunea Uniunii Europene in domeniul tineretului.

Activitatile care pot contribui la intarirea si imbunatatirea eficientei actiunii Uniunii Europene sunt urma­toarele:
- Grupul 1: reprezentarea punctelor de vedere si intereselor tinerilor, in diversitatea lor, la nivel european;
- Grupul 2: schimburi de tineri si servicii de voluntariat;
- Grupul 3: programe de studii si activitati neoficiale si informale destinate tinerilor;
- Grupul 4: promovarea invatarii si intelegerii interculturale;
- Grupul 5: dezbateri privind chestiuni europene, politicile UE sau politicile de tineret;
- Grupul 6: diseminarea informatiilor privind actiunile Uniunii Europene;
- Grupul 7: actiuni de promovare a participarii si a initiativei tinerilor.

Conditii de finantare
Bugetul total alocat pentru cofinantarea functionarii organismelor active la nivel european in domeniul tineretului se estimeaza, in cadrul prezentei cereri de propuneri, la 3 580 000,00 EUR. Aproximativ 80% din bugetul disponibil va fi alocat parteneriatelor-cadru si 20% acordurilor anuale.

Termene limita
Formularul electronic de cerere completat trebuie depus pana la 15 octombrie 2010.

O versiune pe hartie a cererii, semnata in original de catre persoana autorizata sa incheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic, trebuie trimisa, de asemenea, pana la 15 octombrie 2010 la urmatoarea adresa:

Cititi stirea integrala pe finantare.ro