Venind în întâmpinarea nevoii resimțite la nivel local de consolidare a capacității ONG-urilor care activează în domeniul apărării drepturilor copilului, Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) a desfășurat un program de formare destinat organizațiilor locale, în cadrul Proiectului “ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie”.

Programul de formare a ONG-urilor a fost împărțit în 2 cursuri de capacitare privind domeniul traficului de minori, drepturile copilului în sistemul de justiție și advocacy, care au avut loc în perioada 9-14 august și respectiv 23-din cadrul a 11 organizații neguvernamentale interesate să își dezvolte abilitățile de advocacy pentru apărarea drepturilor victimelor traficului de minori în sistemul de justiție.

Claudia Cerasela Bănică, președinta CADO, la finalul cursului declară:
”Din experiența noastră de până acum, precum și din analiza datelor la care am avut acces, am putut observa că deși la nivel național activează o serie de ONG-uri specializate în oferirea de servicii de suport victimelor traficului, acestea fiind de obicei și actorii care militează pentru îmbunătățirea politicilor și legislației, totuși nu multe dintre ONG-uri au expertiză în advocacy cu focus pe drepturile copiilor în sistemul de justiție. Așadar, prin derularea acestui program de formare ne-am propus să acoperim măcar într-o anumită măsură, comparativ cu nevoia existentă, lipsa de expertiză necesară în acest domeniu, prin capacitarea a minim 10 ONG-uri care lucrează în apărarea drepturile copiilor în implementarea de acțiuni de advocacy privind drepturile copiilor în sistemul de justiție. Aceasta este doar una dintre activitățile pe care le desfășurăm pentru a produce o schimbare în domeniul apărării drepturilor copiilor, victime ale traficului de minori. Această schimbare este mai mult decât necesară în realitatea dramatică a victimelor traficului de minori cauzată de ineficiența statutului în combaterea traficului de persoane și revictimizării continue a copiilor de către sistemul de justiției neadaptat nevoilor copiilor, așa cum numeroase instituții europene și internaționale în mod repetat constată. Potrivit datelor Comisiei Europene, România în ultimii ani a devenit țara cu cele mai multe victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană”

”Este nevoie de responsabilitate şi decizie la nivel local, județean si național pentru a putea stopa fenomenul traficului şi a fi alături de copiii victime ale acestui fenomen. Acest curs ne-a oferit informații suplimentare şi multe clarificări pentru a ne putea continua mai bine activitatea din cadrul Centrului de Integrare a Tinerilor - ACCMA Betania, unde peste 300 de victime au fost sprijinite în decursul a 16 ani.”
– afirmă Ramona Sava – participantă la programul de formare.

În perioada următoare, ONG-urile locale care vor planifica implementarea strategiilor de advocacy dezvoltate în cadrul cursului de formare, vor primi sprijin și asistență tehnică gratuită din partea CADO pentru implementarea acestora cu succes.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

***
“ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie”
este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (IPSB), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea statutului minorilor ca victime ale traficului uman în sistemul de justiție penală prin acțiuni de watchdog, de advocay de modificare a cadrului legislativ, de conștientizare a victimelor/potențiale victime, a profesioniștilor privind drepturile copiilor în sistemul de justiție penală și de pregătire a profesioniștilor din sistemului judiciar și social privind aplicarea legislației naționale și europene privind drepturile copiilor, victime ale traficului, în sistemul judiciar.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”