596 de persoane au fost victime ale traficului de ființe umane în România anului 2020,  acesta sunt cifrele care indică amploarea acestui fenomen. Dintre acestea, 255  de victime doar din rândul minorilor: 29 de băieți și 206 fete. Aceste numere ne arată că traficul de persoane este un real pericol în rândul copiilor. 
 
Prin proiectul “ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie penală” se lansează o campanie națională de informare și conștientizare în rândul tinerilor asupra riscurilor și efectelor traficului de minori, campanie care va fi coordonată de catre partenerul Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina.
 
Campania se va desfășura în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022. Peste 2000 de elevi din 40 de licee din județele Botoșani, Suceava, Iași, Bacău, Vaslui, Olt, Constanța, Bihor, Timiș, Cluj și municipiul București vor participa la această campanie de informare și conștientizare care va consta în ateliere de informare ce vor conține poveștile reale ale unor victime ale traficului de minori și informații despre metode de prevenire a unor astfel de povești. În aceste sesiuni, tinerii vor afla și despre experiențele trăite de victimele traficului de minori în traiectoria lor prin sistemul de justiție în căutarea dreptății. 
 
Atelierele de informare vor fi realizate în fiecare unitate școlară de către un coordonator, care va participa la sesiuni de instruire cu specialiști din domeniul prevenirii traficului de persoane, ceea ce face ca campania să aducă un element de noutate prin utilizarea unui model de învățare tip cascadă și de la egal la egal.
 
La finalul campaniei de conștientizare din beneficiari elevii din licee vor deveni mesageri ai victimelor traficului de minori în numele căror vor solicita autorităților responsabile de a asigura copiilor accesul la o justiție prietenoasa atât prin intermediul artei stradale (pictură, grafică) cît și a demonstrațiilor publice și activităților de tip flash – mob ce vor fi organizate în 11 județe. 
 
Mai multe  informații despre campanie pot fi obținute la numărul de telefon 0230.524.128– persoană de contact Ionuț Ruști sau pe email
 
***
“ReACT – Reformă şi acţiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în sistemul de justiţie penală” este un proiect derulat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (IPSB), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea statutului minorilor ca victime ale traficului uman în sistemul de justiție penală prin acțiuni de watchdog, de advocay de modificare a cadrului legislativ, de conștientizare a victimelor/potențiale victime, a profesioniștilor privind drepturile copiilor în sistemul de justiție penală și de pregătire a profesioniștilor din sistemului judiciar și social privind aplicarea legislației naționale și europene privind drepturile copiilor, victime ale traficului, în sistemul judiciar.
 
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.
 
Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!