Salvați Copiii a aflat, cu consternare, decizia definitivă a Tribunalului Prahova de validare a mandatului de primar al unei persoane condamnate pentru pornografie infantilă. Pentru a preveni pe viitor astfel de situații în care interesele primordiale ale copiilor unei comunități ajung în mâinile unor abuzatori condamnați pentru fapte grave, cum este pornografia infantilă ori altele în care victime sunt copiii, solicităm senatorilor și deputaților să adopte de urgență proiectul de lege aflat la Senat, de modificare a Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. (1)

Proiectul de lege a fost elaborat la inițiativa Organizației Salvați Copiii și pe baza raportului său transmis în 12 mai 2021 Președinției, Guvernului și celor două camere ale Parlamentului României, în care solicitam o mai bună protecție a copilului în fața agresiunilor sexuale prin considerarea oricui act sexual cu un copil sub 14 ani ca viol și înăsprirea pedepselor în cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale cu victime minor pentru reducerea numărului cvasitotal de decizii ale instanțelor judecătorești pronunțate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cazurile, precum cel al lui Damian Butnariu, ales primar, pentru al patrulea mandat, în comuna Mogoşeşti Siret, în septembrie 2020, cu 41% din voturi, și care a abuzat sexual în sediul primăriei doi copii victime ale traficului de persoane pentru care a plătit proxenetului condamnat la 15 ani de închisoare sumele de 100 și 150 de lei, ori cel al lui Bogdan Davidescu, deși condamnat la 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă, este ales primar în comuna Șotrile în septembrie 2020 cu 41% din voturi, cu un mandat invalidat în primă instanță, mai apoi repus în poziția de primar prin decizia Tribunalului Prahova, trebuie eliminate din viața politică a acestei țări.

Aceste situații reprezintă rezultatul ignorării principiului constituțional al primordialității intereselor copiilor în sistemul românesc de drept, prin considerarea legislației electorale ca fiind singurul criteriu de analiză juridică. Conform Constituției României, art. 49, al. 1, ”Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.”, iar Legea 272/2004 statuează că interesul superior al copilului prevalează în toate cauzele soluționate de instanțele judecătorești. O interpretare juridică elementară ne conduce la concluzia că acest principiu ar trebui să constituie reperul de bază în actele procedurale penale și să fundamenteze blocarea participării, în calitate de candidați, a tuturor persoanelor pentru care s-au pronunțat hotărâri judecătorești definitive pentru infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului.

”Sărăcia, lipsa serviciilor socio-medicale din comunitățile sărace, inechitatea profundă din educație, excluziunea socială, numărul copleșitor de abuzuri fizice ori sexuale care nu ajung la cunoștința autorităților sunt tot atâtea forme de desconsiderare a drepturilor copilului. Din acest motiv, nu putem accepta o altă formă de încălcare a demnității copiilor prin plasarea indivizilor vinovați de abuzuri în poziții care să le permită să decidă soarta copiilor din satele și comunele în care aceștia devin șefi ai administrațiilor. Sunt convinsă că oamenii politici din Parlament, mulți dintre ei părinți, sunt onești și de partea copiilor și își vor da seama că nu există alt răspuns decât susținerea modificărilor legislative propuse de noi.” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.

Conform legislației în vigoare, pentru ca persoanele condamnate pentru infracțiuni cu gravitate mare cu victime copii să nu poată participa la alegeri electorale, este necesar ca, prin hotărârea de condamnare, judecătorul să le interzică dreptul de a fi ales pe o anumită perioadă de timp ca pedeapsă complementară (art. 66 alin. 1 lit. C.p.), ceea ce nu reprezintă o practică curentă a instanțelor din România.

De aceea, propunerea legislativă a Organizației Salvați Copiii, ce se regăsește în conținutul proiectului de lege (B310/2021), inițiatori fiind trei deputați (Monica-Elena Berescu, Diana Stoica și Dragoș Cătălin Teniță), urmărește suplimentarea categoriilor de persoane care nu pot fi alese în cazul săvârșirii de fapte cu violență comise asupra copiilor. Astfel, la Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, completarea înseamnă adăugarea următoarei categorii de persoane care nu pot fi alese: „persoanele condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni contra vieții, contra libertății persoanei, privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, contra libertății și integrității sexuale și rele tratamente aplicate minorului, dacă victimele sunt minori la data săvârșirii faptelor și nu a intervenit reabilitarea judecătorească sau nu a fost împlinit termenul de reabilitare.”

În apărarea acestei soluții, am invocat, pe lângă dispozițiile referitoare la drepturile copilului, opinia Curții Constituționale (Decizia 592 din 8 octombrie 2019) potrivit căreia „toate persoanele condamnate pentru infracțiuni intenționate care se află în Barou trebuie excluse imediat din avocatură, dacă între timp nu a intervenit reabilitarea.” Așa cum o persoană care a comis o infracțiune nu poate prezenta încrederea necesară pentru participarea sa la actele și procesele de justiție, în aceeași măsură aceeași persoană cu un trecut infracțional care produs suferințe copiilor nu poate îndeplini o funcție publică de administrare a vieții sociale, economice și educaționale a unei comunități în care trăiesc copii.

***
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
De 31 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. Peste 2.570.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
__________________________________________________________________________________________________________________
(1) Propunerea B310/2021.

Photo by Scott Graham from Unsplash