Ashoka România și ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice anunță începerea proiectului Creșterea gradului de colaborare trans-sectorială pentru un impact sistemic în sectorul drepturilor omului.
 
Proiectul este derulat de Ashoka România în parteneriat cu ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
 
Scopul proiectului este să crească eficacitatea și impactul sistemic al reprezentanților organizațiilor de drepturilor omului și aliaților acestora în apărarea și promovarea drepturilor LGBT+, femeilor și tinerilor din medii vulnerabile prin capacitarea acestora și prin creșterea gradului de colaborare trans-sectorială (societate civilă, mediu academic, mediu de business, mass media), în cadrul ecosistemului de agenți ai schimbării ce apără drepturile fundamentale în România.

Acesta își propune o serie de activitati în jurul următorilor piloni: 
- Crearea și consolidarea cooperării trans-sectoriale în domeniul drepturilor omului
- Dezvoltarea unei rețele de parteneri dornici să coopereze pentru dezvoltarea sectorului de drepturile omului în România
- Consolidarea încrederii și a cooperării în sectorul drepturilor omului
- Dezvoltarea capacității organizațiilor active în sectorul drepturilor omului 
- Creșterea impactului activității în domeniul drepturilor omului în România

Proiectul va cuprinde o serie largă de acțiuni care se adresează unui public divers: o campanie de comunicare cu tema drepturile omului vizând grupurile vulnerabile care va include și o expoziție itinerantă în 5 orașe ale țării, un set de acțiuni și programe care au ca scop capacitarea organizațiilor active în domeniul drepturilor omului în România (un program de mentorat de 12 luni susținut prin metodologia Ashoka, cinci module de capacitare livrate de experți internaționali din rețeaua Ashoka destinate organizațiilor active în domeniul drepturilor omului în România, un program de coaching, un retreat de well-being construit după metodologia Ashoka și un program de mentorat - Ashoka Fellows). 

În cadrul proiectului va fi realizat un studiu în domeniul politicilor anti-egalitate și a inițiativelor de combatere a discriminării pe criteriul orientării sexuale și identității de gen ce va fi pregătit și publicat că resursă pentru organizațiile și liderii emergenți ai mișcării drepturilor omului în România și vor fi susținute două cazuri de litigare strategică pentru a avansa agenda drepturilor omului. 

Tot parte a demersurilor acestui proiect va fi realizat un Plan Operațional pentru platforma RESPECT în perioada 2021-2024 și un ghid de bune practici pentru colaborarea trans sectorială în domeniul drepturilor omului în România, cu accent pe maximizarea impactului organizațiilor non-guvernamentale.

Evenimentul de lansare al acestui eveniment va avea în mediul online, în data de 7 decembrie, de la ora 12:00 printr-o dezbatere în care alături de Ashoka România și ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice vor fi prezenți reprezentanți ai mediului asociativ (Platforma RESPECT pentru Drepturi și Libertăți), instituțional și academic pentru a analiza și discuta despre momentul în care ne aflăm și ce putem construi împreună pentru următorii 2 ani. 
 
Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare și susținere a antreprenoriatului social și inovației sociale, clasată de NGO Advisor pe locul 5 din 500 de ONG-uri din lume. Ashoka este prezentă începând din 2017 și în România unde își propune să contribuie la crearea unei societăți în care fiecare cetățean este un agent al schimbării, capabil să ia acțiune în mod creativ pentru a rezolva probleme sociale. Ashoka România este susținută de Romanian-American Foundation, partener de lansare și de NN România, partener strategic. 
 
ECPI-Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice este o organizație neguvernamentală, non-profit care s-a constituit ca platformă de suport și expertiză pentru inițiativele publice care au ca scop promovarea drepturilor omului și nediscriminarea. 
 
***
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.