Asociația Politeia lansează petiția „Vrem educație despre drepturile la locul de muncă”, adresată ministrei educației, Ligia Deca, prin care solicită ca, în materiile existente, fără încărcarea programelor școlare, să fie incluse informații esențiale privind drepturile la locul de muncă. Petiția este inițiată de grupul civic format în cadrul taberei de activism și leadership civic organizată de Asociația Politeia în vara anului 2022, în cadrul proiectul „Elevi activi = viitori cetățeni activi și lucrători respectați”.

Semnatarii petiției consideră vital ca la părăsirea învățământului obligatoriu și intrarea în piața muncii, tinerii să fie echipați cu toate cunoștințele de bază privind drepturile pe care le au ca angajați, ce conține un contract individual de muncă și cum se pot organiza pentru a-și asigura condiții de lucru mai bune, o plată corectă și respectarea tuturor drepturilor.

„Ceea ce învățăm în școală contează. Și nu pentru că nu am avea acces la informații din alte surse, ci pentru că prezența unor informații în programele și manualele școlare le dă greutate, importanță și le plasează pe o poziție prioritară în preocupările elevului. Avem în manualele școlare utilizate astăzi în școli informații detaliate despre importanța antreprenoriatului. Mai mult, perspectiva antreprenorială este prioritizată atât de mult încât, în unele cazuri, se menționează explicit faptul că nu ai nevoie de educație pentru a deveni un antreprenor de succes. În viziunea unora, succesul antreprenorial e mai important decât însăși misiunea școlii. În același timp, elevii ies din școală fără a ști care le sunt drepturile și cum și le pot cere sau apăra. Schimbarea pe care o cerem nu le încarcă programa, dar le oferă un bagaj de cunoștințe de bază care le vor fi foarte utile după terminarea școlii”, a declarat Mihai Vasile, președintele Asociației Politeia.

Toți cei care vor să susțină această cauză pot semna petiția pe www.cedrepturiam.ro.

Pe lângă lansarea acestei petiții, platforma cedrepturiam.ro oferă articole și informații utile despre drepturile la locul de muncă tuturor celor interesați.

Proiect derulat de Asociația Politeia în parteneriat cu Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla și Sindicatul IT Timișoara (SITT) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului îl reprezintă implicarea activă a tinerilor (elevi și studenți) într-o campanie națională de advocacy pentru a include în programa școlară elementele de educație privind drepturile la locul de muncă și pentru a asigura astfel o informare minimală a tinerilor înainte de pătrunderea pe piața muncii.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Politeia

Politeia este un ONG înființat în octombrie 2014 cu scopul de a contribui la îmbunătățirea educației în România. Politeia reprezintă o încercare de a înțelege problemele educației din România și de a oferi un sprijin celor care doresc să descopere și să se dezvolte independent.