Numărul mare al persoanelor care se află în risc de sărăcie și excluziune socială, al celor care deși lucrează se află în imposibilitatea de a–și acoperi nevoile de bază, creșterea riscurilor asociate cu protecția insuficientă a mediului au făcut ca la nivel european să fie introdusă în legislația privind achizițiile publice posibilitatea realizării de achiziții cu impact social și achiziții verzi. Stimularea instituțiilor publice să realizeze achiziții cu impact social și de mediu este una dintre măsurile prevăzute în strategiile de incluziune socială și protecția mediului și de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

Dacă în alte țări europene achizițiile cu impact social și cele verzi sunt utilizate pe scară largă de instituțiile publice, dar și de companii, nu același lucru se observă în țările din Estul și Centrul Europei, inclusiv România. Utilizarea majoritară a criteriului prețului celui mai mic, cunoașterea limitată a modalităților de realizarea a achizițiilor sociale și verzi, lipsa unor mecanisme rapide de identificare a entităților eligibile pentru contractele rezervate, lipsa unor activități de informare și educare privind efectele acestor tipuri de achiziții asupra societății fac ca ele să fie implementate la un nivel extrem de redus în România. 

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit organizează evenimentul de lansare a proiectului Achiziţii cu impact social şi de mediu, implementat în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere, cu sprjinul financiar Active Citizens Fund România program finanțat de Islanda Liechtenstein și Norvegia prin Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021.
 
Proiectul își propune să răspundă problemei implementării extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi în instituțiile publice, precum și în cele cazul celor realizate de companii. Scopul este să crească nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile și a calității muncii angajaților, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului.
 
Evenimentul de lansare va reuni reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai companiilor, reprezentați ai asociațiilor autorităților locale și ale companiilor, ONG-uri, unități protejate și întreprinderi sociale. Evenimentul va avea loc marți, 25 mai 2021, ora 11.00 și se va desfășura online, pe platforma ZOOM. Pentru înscriere, vă puteți înregistra aici
 
Această activitate este parte a proiectului Achiziţii cu impact social şi de mediu, derulat de Asociația Centrul pentru Legislație NonProfit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere cu sprjinul financiar Active Citizens Fund România program finanțat de Islanda Liechtenstein și Norvegia prin Granturilor SEE și Norvegiene 2014 - 2021.