Salvați Copiii România deschide porțile celei de-a doua ediții a Taberei Sănătății, derulată în perioada 1 – 5 septembrie, la Sinaia. Sunt așteptați 100 de copii din întreaga țară, pentru a lua parte la dezbateri și activități pentru combaterea bullying-ului în școli. La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, fiind de 23%. 
 
Tabăra Sănătății face parte din proiectul Alegeri Sănătoase desfășurat cu sprijinul Kaufland România. În activitățile derulate până în prezent, copiii și-au exprimat deseori dorința de a învăța cum să procedeze atunci când colegii lor devin victimele hărțuirii, violenței ori batjocurii altor elevi. Convingerea lor este că ar putea fi pregătiți să devină „buni mediatori” între agresor și victimă ori să sprijine activitatea de identificare și raportare a situațiilor de bullying.

„Bullying-ul se extinde în școlile în care învățăm, dacă nu luăm măsuri rapide și dacă noi, copiii, nu vom fi implicați în toate etapele.”, declara unul dintre copiii participanți, în debutul evenimentului organizat de Salvați Copiii.

Copiii vor participa, pe parcursul celor cinci zile de tabără, la ateliere menite să îi ajute să-și formeze comportamente corecte și responsabile pentru a recunoaște și preîntâmpina cazurile de bullying și să găsească, sub îndrumarea cadrelor didactice și a părinților lor, cele mai bune formule de implicare în prevenirea și diminuarea fenomenului de bullying.  
 
”Bullying-ul în școli are multiple fațete și riscul este ca discriminarea, hărțuirea, vulnerabilizarea să treacă drept comportamente firești și să nu fie corectate. Violența latentă și expunerea la situații de bullying au repercusiuni pe termen lung asupra dezvoltării emoționale și sociale a copilului, de aceea este important ca el să recunoască o situație de bullying”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Salvați Copiii România. 
 
Atelierele vor fi structurate pe trei teme majore: 
• climatul școlar;
• bullying-ul în școli – www.scolifarabullying.ro;
• implicarea copiilor în prevenirea și combaterea bullying-ului.
Activitățile vor fi desfășurate de voluntari cu experiență și experți ai Organizației Salvați Copiii România.
 
Violența între copii este într-o continuă creștere, în special sub forma fenomenului de bullying:
73% dintre copii afirmă că au fost martorii unor situații de bullying în școală
# 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi
# 3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi
# 1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

Cifrele nu acoperă întreaga realitate a unui fenomen complex cu repercusiuni pe termen lung asupra dezvoltării psiho-emoționale și vieții sociale ale tuturor actorilor implicați: victimă – agresor – martor.
 
Deși Ministerul Educației Naționale a elaborat Programul „Educația pentru sănătate în școala românească", adresat dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a calității vieții, în practică acesta nu este accesibil elevilor. 
 
Educația pentru sănătate nu face parte din curriculumul obligatoriu, având doar statut de materie opțională. Din estimările Ministerului Educației, această materie ajunge la doar 6% din totalul elevilor din România, iar materialele care facilitează predarea acestei materii (programa școlară, ghidurile didactice și manualele) au fost elaborate la mijlocul anilor 2000 (2004) și au nevoie de o aducere la zi.
 
***
Date despre proiect: 
În perioada ianuarie-iunie 2019, activitățile proiectului au fost implementate în 87 de localități din 15 zone în care Organizația Salvați Copiii are filiale sau puncte de lucru: București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța. 
 
17.417 de elevi cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani au beneficiat de sesiuni informative pe temele: nutriție și mișcare fizică, sănătate emoțională, educație sexuală, comportamente de consum. 
 
Sesiunile au fost implementate în 206 unități de învățământ și au avut ca metode de lucru activități non-formale, de la egal la egal (peer to peer education). În vederea susținerii activităților informative au fost formați și implicați 256 de voluntari, 370 de cadre didactice și cadre medicale, 54 de reprezentanți ai partenerilor locali
 
Despre Organizaţia Salvaţi Copiii 
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României. 
 
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil. 
 
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 28 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.