CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică și ActiveWatch au obținut în instanță, prin decizie definitivă, anularea articolului 50 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului General. Articolul conținea o procedură  abuzivă,  cu privire la participarea cetățenilor la ședințele de Consiliu General și, mai ales, la posibilitatea ca aceștia să ia cuvântul. În opinia noastră, confirmată de decizia instanței de judecată, acest articol a dus la grave încălcări ale drepturilor cetățenești, depășind cadrul legal. În acest moment, după un proces intentat încă din septembrie 2017, conform sentinței judecătorești, pronunțată în ședință publică în data de 20 iunie, Art. 50 al Regulamentului aprobat prin  HGCMB nr. 52/28.02.2017 este anulat.
     
Menționăm că organizațiile au solicitat în scris, atât Primarului General, cât și membrilor Consiliului General, să pună în dezbatere publică Regulamentul, anterior votului (februarie 2017), atrăgând atenția asupra elementelor pe care le-am identificat ca fiind încălcări ale legii, însă demersurile noastre au fost ignorate. Ulterior, am făcut numeroase demersuri pentru a convinge membrii CGMB să modifice procedura prin care cetățenii pot lua cuvântul în cadrul ședințelor CGMB.
 
Articolul anulat în instanță a fost folosit de actuala conducere a Primăriei Municipiului București, în repetate rânduri, pentru a restricționa accesul cetățenilor în sala în care au loc ședințele de Consiliu General. Situația a culminat cu scandalul din iunie 2017, când cetățenii prezenți au fost acuzați că au „atacat” sediul Primăriei. Mai mult, atât reprezentanții celor două organizații, cât și alți cetățeni, au încercat în nenumărate rânduri să ia cuvântul în fața Consiliului General, respectând prevederile articolului contestat în instanță, dar niciodată nu le-a fost permis acest lucru. 
 
Considerăm că această decizie confirmă lipsa de transparență și de disponibilitate a conducerii Primăriei Municipiului București și a majorității din Consiliul General. Aceștia  interpretează textele de Lege mai degrabă în disprețul principiilor democrației participative și refuzând, sistematic, dialogul cu cetățenii și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, în special cu cele critice la adresa Primăriei. 
 
Concret, fostul art. 50 conținea prevederi  care încalcă Legea52/2003, respectiv 24/2000. Vă redăm mai jos conținutul Articolului anulat definitiv în instanță, precum și principalele argumente pe care le-am prezentat instanței (puteți consulta Regulamentul integral aici) și care au condus la anularea acestui articol. 
     
„Art. 50
(1) Ședințele de plen ale Consiliului General al Municipiului București sunt publice.
(2) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite participarea la ședințele Consiliului General al Municipiului București,
(3) Solicitarea pentru luare de cuvânt se va face în scris la registratură sau prin fax/e-mail in atenția Secretarului General al Municipiului București, cel târziu cu 48 de ore înainte de şedinţa de plen programată, precizând clar următoarele date:
a) numele şi prenumele solicitantului;
b) date de contact (telefon; email) şi domiciliul solicitantului; 
c) proiectul de pe ordinea de zi la care solicită să intervină, precum şi punctul de vedere cu privire la acesta;
(4) Solicitarea de participare și luare de cuvânt la ședința Consiliului General al Municipiului București se va înregistra la Secretarul General al Municipiului Bucureşti.
(5) Secretarul General al Municipiului Bucureşti, prin Compartimentul Tehnic de Specialitate, va repartiza solicitarea către Preşedintele de Şedinţă si către Președinții Comisiilor de specialitate ce au in dezbatere proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi la care solicitantul dorește sa își prezinte punctul de vedere
(6) Președinții Comisiilor de specialitate, prin Secretarul General - Compartimentul Tehnic de Specialitate, vor invita la ședințele de comisie de specialitate persoanele ce au solicitat participarea la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
(7) Punctul de vedere exprimat de solicitant va fi consemnat in Procesul - Verbal al ședinței comisiei. Președintele comisiei de specialitate va comunica in scris, președintelui de ședință participarea solicitantului la ședința comisiei.
(8) Prin grija Președintelui de ședință, persoana ce a parcurs etapele de la alineatele anterioare, va fi invitata să asiste la dezbaterea si votarea proiectului de pe ordinea de zi la care este interesat. De asemenea, președintele de ședință ii va acorda un timp fix pentru a prezenta in fata CGMB punctul de vedere asupra proiectului respectiv de pe ordinea de zi.”
 
Principalele argumente prezentate în instanță:

Cu privire la participarea la ședințele publice ale Consiliului General: în alineatul 2 (1) al articolului 50 din Regulament, se vorbește despre dreptul cetățenilor de a solicita să participe la ședințele CGMB, denaturând astfel, în mod grav, prevederile legale care stabilesc în mod neechivoc că cetățenii au dreptul să participe la ședințe. Articolul nu vorbește despre condițiile în care această solicitare este aprobată sau nu. 
 
Cu privire la luatul cuvântului de către cetățeni în cadrul ședinței de Consiliu General: Pentru acest scop, Legea nr. 52/2003 reglementează într-un singur articol o procedură simplă, asigurând exercitarea efectivă a dreptului cetățenilor de a lua cuvântul în ședințele CGMB. 
 
Astfel, art. 9 din Legea nr. 52/2003 prevede:

„Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.”
 
Cu toate că procedura legală de mai sus poate fi aplicată așa cum este stabilită de lege, articolul 50 alin. (3) – (8) din Regulament introducea o procedură prealabilă în afara cadrului legal, complicată și inutilă al cărei unic scop era de a crea cât mai multe impedimente cetățenilor care vor să participe la ședințele CGMB și să ia cuvântul.
 
Regula ca solicitarea de a lua cuvântul să fie comunicată cel mai târziu cu 48 de ore înaintea ședinței de plen încălca flagrant prevederile art. 9 din Legea nr. 52/2003 care stabilesc în mod clar și fără echivoc că persoanele participă din proprie inițiativă la ședințele consiliului, legea acordând dreptul cetățenilor de a decide oricând cu privire la participarea la ședințe sau la luarea cuvântului. 
 
Regula potrivit căreia persoana care a parcurs procedura de mai sus va fi invitată să participe la ședință încălcă aceleași prevederi ale art. 9 care stabilesc fără echivoc că fiecare persoană participă din proprie inițiativă fără a fi necesară vreo invitație în acest sens. 
 
Această procedură mai impunea persoanei interesate să ia cuvântul să transmită o solicitare în scris prezentând printre altele punctul de vedere cu privire la proiectul de pe ordinea de zi la care solicită să intervină. Ulterior acestei solicitări, urma un hățiș administrativ și birocratic, după parcurgerea căruia, cetățeanul putea fi invitat să asiste la ședința publică și să expună într-un termen fixat de președintele de ședință punctul de vedere exprimat. 
 
Practica a confirmat imposibilitatea respectării procedurii descrise de către cetățenii interesați de a-și spune punctul de vedere cu privire la proiecte de hotărâri ale CGMB. Reprezentanții organizațiilor noastre au încercat în mai multe rânduri să urmeze pașii descriși de fostul art. 50 al Regulamentului. Primul impediment a fost faptul că nu am fost invitați la ședințele comisiilor. Ulterior, chiar aflați în sala de ședințe a CGMB, președintele de ședință nu ne-a invitat să luăm cuvântul, pe motiv că “nu a fost respectată procedura”. 
 
În final, reiterăm solicitarea constantă din ultimii trei ani către reprezentanții Consiliului General și către Primarul General de a respecta prevederile legale și de a da dovadă de transparență. În această perioadă, Primăria Municipiului București a fost condusă aproape exclusiv prin hotărâri de Consiliu General care nu au fost dezbătute public și în care exprimarea punctului de vedere al cetățenilor a fost imposibilă dacă cetățenii au intenționat să exprime opinii defavorabile conducerii instituției. Acest mod de a coordona o instituție publică nu poate decât să șubrezească încrederea cetățenilor în actul de guvernare și să văduvească orașul de soluții optime pentru locuitorii lui. 

________________________________________
(1) Art. 50 alin. (2) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite participarea la ședințele Consiliului General al Municipiului București.